Báo cáo về tính bền vững | các Tuyên bố & Chính sách của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Đọc thêm về tiến trình của chúng tôi ở các chương trình chính trong Báo cáo Phát triển bền vữngBáo cáo Phát triển bền vững năm 2021, Chính sách & Tuyên bố, cùng tất cả các liên kết Lưu trữ bên dưới chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh., các Chính sách, Tuyên bố và tất cả các liên kết đã lưu trữ.

NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT TỪ NĂM TRƯỚC

Chúng tôi có một số thành tích quan trọng đáng tự hào và chúng tôi chỉ mới bắt đầu!

Biểu tượng hành động khí hậu xanh

Hành động với khí hậu

Áp dụng Phương pháp Tích cực với Khí hậu

Giảm 94% mật độ carbon Phạm vi 1 & 2 kể từ năm 2015

92% điện tái tạo

Cơ sở sản xuất và đi lại trung tính với Carbon

Biểu tượng bóng đèn màu xanh lục với lá cây bên trong

THIẾT KẾ VÌ SỰ BỀN VỮNG

Hơn 25% sản phẩm mới được phát triển để phản ánh Nguyên tắc Thiết kế vì sự Bền vững

Chuyển sang nền tảng LCA được chuẩn hóa dựa trên web để cải thiện mô hình vòng đời cho các sản phẩm của chúng tôi

Phát triển một khung chiến lược mới để thúc đẩy các mục tiêu đầy tham vọng ở cấp độ danh mục cho Thiết kế vì sự Bền vững

Biểu tượng thùng rác tái chế màu xanh lá cây

TÁI CHẾ TOÀN CẦU

Kể từ năm 2010, chúng tôi đã tài trợ cho việc tái chế:

35.178 tấn thiết bị điện tử

3.238 tấn pin

19.616 tấn bao bì

Biểu tượng chiếc cúp màu xanh lá cây

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ LỜI CẢM ƠN

Có tên trong chỉ số Phát triển bền vững Dow Jones Châu Âu

Được xếp hạng là Công ty Bền vững nhất về Công nghệ tiêu thụ năm 2019 và 2020 bởi World Finance Awards

Có tên trong danh sách chỉ số FTSE4Good

Được xếp hạng vàng từ EcoVadis

Giải thưởng Sáng tạo của Fast Company trong năm 2021 cho các công ty có trách nhiệm với xã hội trong năm 2021

Biểu tượng cái bắt tay màu xanh lá cây

PHÁT TRIỂN NHÀ CUNG CẤP

100% các Nhà cung cấp lớn được kiểm toán để xác minh việc tuân thủ Quy tắc RBA

Danh sách kiểu tuần hoàn xanh của 4 khoáng chất

KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT

100% các nhà cung cấp trực tiếp của chúng tôi tham gia vào Chương trình Quản lý Khoáng sản xung đột

100% xưởng kim loại và nhà máy luyện kim tham gia vào các chương trình chứng nhận bên thứ ba

Logitech theo những Con số

Dấu ấn toàn cầu của chúng tôi mở rộng ra tất cả các châu lục và biên giới. Và phạm vi vươn xa đi kèm với trách nhiệm. Chúng tôi hành động về các vấn đề thực sự quan trọng, tìm kiếm các cơ hội đổi mới để tạo ra thay đổi, và nỗ lực trở thành một người chơi tích cực trên mặt trận toàn cầu để giúp giải quyết các thách thức rộng hơn.
 

Bản đồ thế giới màu xám
Bản đồ thế giới màu đen
map-desktop-text

Lưu trữ

2020

2019

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

2018

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

Chứng nhận Carbon

2017

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

2016 trở về trước

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các chương trình bền vững hay hiệu suất của chúng tôi, vui lòng liên hệ sustainability@logitech.com.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111