Đa dạng & Hòa đồng cho các Nhân viên & Doanh nghiệp | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Tiêu điểm của chúng tôi

Cam kết về sự đa dạng và hòa đồng cho phép chúng tôi kết nối những người có quan điểm, kỹ năng và ý tưởng khác nhau để cùng thúc đẩy sự đổi mới. Chúng tôi đề cao và cổ vũ đa văn hóa, nhiều nền tảng và tất nhiên là ý tưởng lớn từ tất cả mọi người.

Phát triển văn hóa hòa đồng

Chúng tôi ủng hộ văn hóa công ty khuyến khích các nhà lãnh đạo hòa đồng và đảm bảo hợp tác nhóm, đổi mới và tăng hiệu quả bằng cách đem đến một môi trường tại đó nhân viên cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ và đánh giá cao.

Thành lập nhóm để xây dựng nhận thức và năng lực về khả năng hòa đồng

Xây dựng nhận thức và năng lực về khả năng hòa đồng

  • Tạo ra trải nghiệm toàn công ty khuyến khích nhận ra thiên kiến, quyền ưu tiên và có hành động hòa đồng.
  • Đánh giá và thực hiện hành động phù hợp với nơi làm việc thông qua khảo sát về mức độ gắn bó của nhân viên.

  • Khuyến khích và tôn trọng sự đa dạng của chúng ta ở bên trong và bên ngoài công ty thông qua các sự kiện như Ngày Quốc tế Phụ nữ, LGBTQ + Niềm kiêu hãnh và nhiều hơn nữa.

Khuyến khích & hỗ trợ những nhân viên thuộc nhóm thiểu số

Chúng tôi tạo điều kiện cho sự minh bạch, năng lực, cộng đồng và quyền tiếp cận cho những nhân viên đến từ các nền tảng và cộng đồng thua thiệt.

Các ví dụ về hội thảo và sự kiện mà Logitech đã tài trợ

Việc chúng tôi đang làm

Các nhóm nhân viên tương đồng đang phát triển của chúng tôi giúp nhân viên từ những nền tảng thiểu số hoặc thua thiệt tạo ra cộng đồng, phát triển thành nhà lãnh đạo, chia sẻ cơ hội và tổ chức tham gia vào các sự kiện địa phương hoặc khu vực.

Chúng tôi tài trợ cho sự phát triển và tư vấn cho những nhân viên thiểu số. Ngoài ra, chúng tôi còn tài trợ cho các hội thảo và sự kiện trên toàn cầu như TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride (Niềm tự hào Thung lũng Silicon), Veterans Career Transition Day (Ngày Chuyển đổi Nghề nghiệp cho Cựu binh) và Tech Gig Geek Goddess.

Tại cơ sở sản xuất của mình, chúng tôi khuyến khích trả lương bình đẳng cho công việc như nhau và định kỳ định chuẩn các gói phúc lợi của mình với những công ty ngang hàng phù hợp và thực tiễn tốt. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp để duy trì tiêu chuẩn tương tự tại các cơ sở của nhà cung cấp.

Thay đổi cách tiến hành kinh doanh

Chúng tôi liên tục đánh giá và cải tiến các quy trình và chương trình của Logitech để kết nối tốt hơn với khách hàng, nhân viên và đối tác bằng cách xác định cách để trở nên hòa đồng hơn và giảm thiểu thiên kiến.