Tham vọng Tác động đến Xã hội của Logitech dành cho Con người & Cộng đồng

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Tác động Xã hội

Logitech tin rằng cùng nhau chúng ta có thể tạo ra thay đổi lớn. Chúng tôi có thể khuyến khích mọi người thiết kế nên cuộc sống ý nghĩa hơn và một hành tinh tốt đẹp hơn

LogiCares đang thu thập hình ảnh

Logicares

Chúng tôi cống hiến bản thân cho cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. Đền đáp và thúc đẩy sự thay đổi không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là khía cạnh quan trọng trong văn hóa công ty của chúng tôi. LogiCares tạo ra cơ hội để các nhân viên của chúng tôi đền đáp lại cộng đồng nơi mà chúng tôi hoạt động.

Ảnh LogiPride

Đa dạng & Hòa đồng

Cam kết về sự đa dạng và hòa đồng cho phép chúng tôi kết nối những người có quan điểm, kỹ năng và ý tưởng khác nhau để cùng thúc đẩy sự đổi mới. Chúng tôi đề cao và cổ vũ đa văn hóa, nhiều nền tảng và tất nhiên là ý tưởng lớn từ tất cả mọi người.

LogiCares tại cơ sở để hỗ trợ các cộng đồng địa phương

Phản ứng với Thảm họa

Khi thảm họa xảy ra, chúng tôi ở đây để hỗ trợ các cộng đồng địa phương. Từ quyên góp bằng tiền và sản phẩm cho một trường hợp nào đó, hợp tác với các công ty khác để đưa ra sáng kiến lớn hơn, tới hành động sáng tạo và tử tế của từng cá nhân - cùng nhau, chúng tôi đã làm những điều tốt đẹp và cam kết hành động nhiều hơn nữa.

Ảnh gương mặt của Kirsty Russell

“Tham vọng tác động đến xã hội của Logitech là cùng nhau chúng ta có thể tạo ra thay đổi lớn'. Để khuyến khích mọi người thiết kế nên cuộc sống ý nghĩa hơn và một hành tinh tốt đẹp hơn Trọng tâm của chúng tôi là cả con người và cộng đồng. Về phía cộng đồng, chúng tôi cống hiến bản thân cho cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc với tư cách là Logitech hoặc bằng cách tham gia lực lượng với các tổ chức khác.

Tôi được truyền cảm hứng bởi cách từng cá nhân, nhóm và cơ sở Logitech cảm thấy được trao quyền làm những điều sẽ giúp ích cho cộng đồng của họ và sử dụng những kỹ năng của họ để giúp những nơi cần đến.”

Kirsty Russell
Trưởng bộ phận Con người và Văn hóa

Khám phá thêm những điều chúng tôi làm