Các mẹo về Sức khỏe khi Làm việc tại nhà | Dòng Ergo của Logitech

Pangea temporary hotfixes here

BIẾN VIỆC LÀM TẠI NHÀ PHÙ HỢP VỚI BẠN

Làm việc tại nhà giờ đây đã là một thực tế cho hàng triệu người – và đối với nhiều người, việc giữ hiệu quả và sức khỏe từ văn phòng tại nhà là điều hoàn toàn mới mẻ. Bạn có thể không bố trí được thiết bị phù hợp, hoặc có không gian văn phòng riêng tại nhà – chưa kể đến những khó khăn của việc duy trì sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống khi các ranh giới điển hình biến mất. 

Có một số cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện khi làm việc tại nhà, từ cách bạn bố trí trạm làm việc công thái học cho tới một số mẹo về sức khỏe tâm thần giúp bạn đạt được sự cân bằng phù hợp.

TÀI NGUYÊN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

MẸO VỀ SỨC KHỎE