Khuyến nghị và Giới hạn Thời gian sử dụng Màn hình

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Thời gian sử dụng màn hình – một trong những điều khó khăn nhất để quản lý trong môi trường làm việc tại nhà, học tại nhà. Và mặc dù việc quản lý thời gian tiếp xúc với màn hình của trẻ em là rất quan trọng, thì điều quan trọng không kém là chúng ta giới hạn thời gian dùng màn hình cho bản thân mình – ngay cả khi làm việc tại nhà.

Biểu đồ sau minh họa khuyến nghị của tôi về tổng thời gian tiếp xúc với màn hình, tùy vào độ tuổi và thiết bị bạn sử dụng. Nếu trẻ 12 tuổi của bạn chỉ sử dụng máy tính bàn, nó có thể dành tới 2 giờ mỗi ngày, với điều kiện là bạn cấm tất cả các màn hình khác (TV .v.v). Nếu chiếc máy tính duy nhất của bạn là loại xách tay, thời gian hàng ngày là 40 phút (tức là ít hơn gấp 3 lần). Nếu bạn chỉ sử dụng điện thoại thông minh, giới hạn là 20 phút (tức là ít hơn 6 lần).

Biểu đồ đường kẻ cho thấy tổng thời gian tiếp xúc với màn hình theo lứa tuổi và thiết bị.

Logic tương tự cũng áp dụng cho việc giải lao: màn hình càng nhỏ, bạn nên giải lao càng thường xuyên hơn, như minh họa bên dưới.

Biểu đồ đường kẻ minh họa thời gian tiếp xúc với màn hình tối đa giữa các giờ giải lao theo lứa tuổi và thiết bị

Thêm các mẹo về Sức khỏe