Phản ứng & Hỗ trợ Thảm họa cho các Cộng đồng Địa phương | Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Tiêu điểm của chúng tôi

Khi thảm họa xảy ra, chúng tôi ở đây để hỗ trợ các cộng đồng địa phương. Từ quyên góp bằng tiền và sản phẩm cho một trường hợp nào đó, hợp tác với các công ty khác để đưa ra sáng kiến lớn hơn, tới hành động sáng tạo và tử tế của từng cá nhân - cùng nhau, chúng tôi đã làm những điều tốt đẹp và cam kết hành động nhiều hơn nữa.

Quyên góp của Công ty

Tâm trí của chúng tôi đang ở cùng với những nạn nhân thảm họa, và chúng tôi đề nghị mọi người hãy giữ an toàn và làm những gì bạn có thể để giúp đỡ!

Quan hệ đối tác

Sử dụng các mối liên hệ của mình, chúng tôi may mắn có thể hợp tác với các công ty khác để giúp giảm thiểu thiệt hại do thảm họa.

Hình ảnh 'Gói Chăm sóc qua Video'
HermanMiller | logitech

Cộng tác với Herman Miller để cung cấp “Gói Chăm sóc qua Video”

MICHIGAN, MỸ

Các ‘Gói Chăm sóc qua Video’ này giúp đỡ nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân COVID bị cách ly và đơn độc. Mỗi gói cung cấp hàng trăm giờ thăm bệnh nhân mỗi tháng, tạo ra những thời khắc quý giá cho các gia đình và những người yêu thương và/hoặc thời gian bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân mà không cần ở trong phòng và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).

Sự tử tế của cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ không làm được như vậy nếu không có các nhân viên bước ra khỏi lộ trình của mình để giúp đỡ.