Điều khoản Sử dụng

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Điều khoản Sử dụng

Cập nhật lần cuối: Tháng 1 năm 2022
Để biết bản Sao lưu của các phiên bản trước, vui lòng nhấp vào đây.

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Logitech, điều chỉnh việc sử dụng Trang web này của bạn với tư cách là khách truy cập, người đóng góp nội dung hoặc người dùng đã đăng ký. Việc sử dụng, đăng tải thông tin và truy cập vào Trang web này phải tuân theo các Điều khoản này, vì vậy hãy đọc kỹ trước khi sử dụng Trang web này. Logitech có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này hoặc chấm dứt hay đình chỉ việc đăng ký của bạn do không tuân thủ các điều khoản và chính sách được đăng trên Trang web này, bao gồm các Điều khoản này, hoặc vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, XIN ĐỪNG SỬ DỤNG HAY ĐĂNG THÔNG TIN LÊN TRANG WEB NÀY THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.


Sửa đổi đối với các điều khoản này

Logitech có thể thay đổi, sửa đổi, cập nhật, thêm, hoặc xóa bỏ một phần của các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Vui lòng thường xuyên kiểm tra các Điều khoản này để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này, sau khi đăng bất kỳ thay đổi, sẽ thể hiện sự chấp thuận của bạn về những thay đổi đó.


Những thay đổi với trang web này

Để cố gắng liên tục cải tiến Trang web này và tính hữu ích của trang web cho bạn, chúng tôi có thể bổ sung dịch vụ hoặc thay đổi các dịch vụ hiện có. Trong trường hợp Logitech có những thay đổi như vậy, các Điều khoản này sẽ áp dụng cho các dịch vụ mới và bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ hiện có.


Thông tin người dùng

Để sử dụng một số phần nhất định của Trang web này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, mật khẩu, thành phố, tiểu bang, mã vùng của quốc gia hoặc mã bưu điện. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản, bao gồm mật khẩu của bạn, cũng như đối với bất kỳ và mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Logitech ngay lập tức về việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh bởi Logitech hoặc bất kỳ người dùng khác hoặc khách truy cập vào trang web này do người khác sử dụng ID, mật khẩu hoặc tài khoản Logitech của bạn.

Bạn không được sử dụng ID, mật khẩu hoặc tài khoản Logitech của bất kỳ người nào khác mà không có sự cho phép rõ ràng và sự đồng ý của người chủ sở hữu ID, mật khẩu hoặc tài khoản Logitech đó. Logitech không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các nghĩa vụ này.


Chính sách quyền riêng tư

Logitech tôn trọng mong muốn của bạn về quyền riêng tư và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể xem chính sách quyền riêng tư của Logitech tại www.logitech.com/privacy. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Logitech có các biện pháp bảo mật để bảo vệ trước tổn thất, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của Logitech. Các biện pháp bảo mật này được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Mặc dù Logitech đã tiến hành các biện pháp được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư để đảm bảo rằng thông tin cá nhân chỉ được truyền tải và tiết lộ theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, nhưng Logitech không đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ không bị ngăn chặn và giải mã bởi người khác.


Diễn đàn hỗ trợ, Blog và Xếp hạng & Đánh giá

Logitech đã tạo các diễn đàn hỗ trợ, blog, khu vực cộng đồng và thảo luận nhóm, bằng tiếng Anh (tại thời điểm hiện tại), để bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình, đặt và/hoặc trả lời câu hỏi, chia sẻ đánh giá về sản phẩm, dịch vụ Logitech, và nhiều hơn nữa (gọi chung là “Cộng đồng Trực tuyến”). Chúng tôi đánh giá cao rằng Cộng đồng trực tuyến của Logitech phản ánh sự đa dạng của người dùng và là một nơi thú vị để chia sẻ, học hỏi và tương tác. Để giữ vững tinh thần của cộng đồng, chúng tôi có một bộ các nguyên tắc và hướng dẫn cốt lõi bằng tiếng Anh cần được tất cả các thành viên, người tham gia, người đóng góp nội dung và người dùng tuân theo. Các hướng dẫn này được đưa vào các Điều khoản, bạn có thể xem tại www.logitech.com/support/guidelines.


Nội dung

Tất cả văn bản, hình ảnh, giao diện người dùng hoặc hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm nhạc, âm thanh, ảnh nghệ thuật, ảnh và mã máy tính (“Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, thể hiện, “dáng vẻ và cảm nhận”, và sự sắp xếp của Nội dung đó, có trên Trang Web này do Logitech sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép. Tất cả Nội dung đó được bảo vệ bằng luật lệ thương mại, luật bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh. Trừ khi một thỏa thuận khác áp dụng cho Nội dung cụ thể (chẳng hạn Hợp đồng Cấp phép Phần mềm, Điều khoản Dịch vụ, v.v...), Logitech cấp cho bạn quyền sử dụng hạn chế Nội dung tuân theo các Điều khoản này, miễn là việc sử dụng Nội dung đó chỉ dành cho cá nhân bạn, cho mục đích sử dụng thông tin phi thương mại.

Trừ khi được cho phép rõ ràng trong bản thỏa thuận hiện hành hoặc trong chính Nội dung, không được sao chép, viết lại, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng tải hoặc truyền tải Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn dạng điện tử, cơ học, photocopy, ghi âm hoặc các phương tiện khác mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của Logitech và/hoặc chủ sở hữu thích hợp. Ngoài ra, bạn không được “nhân bản” bất kỳ Nội dung nào có trên Trang web này hoặc bất kỳ máy chủ nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Logitech.


Đăng tải nội dung người dùng

Một số khu vực nhất định của Trang web này có thể cho phép bạn đăng nội dung, bao gồm trải nghiệm, lời khuyên, khuyến nghị, ý kiến, thông tin, tin nhắn hoặc tài liệu khác của bạn ("Nội dung của bạn"). Xin lưu ý rằng các khu vực này là công khai và không bí mật. Bạn chỉ có thể đăng tải Nội dung của mình lên các khu vực công cộng và nơi bạn có quyền đăng. Bạn không được đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền của bên thứ ba.

Logitech không yêu cầu quyền sở hữu của bất kỳ Nội dung nào mà bạn có thể đăng. Tuy nhiên, bằng cách đăng nội dung của bạn lên các khu vực công cộng trên Trang web, bạn cấp cho Logitech, các chi nhánh, đối tác và nhà phân phối quyền sử dụng, sao chép, trình bày, thực hiện, phân phối, điều chỉnh, tạo các sản phẩm phái sinh, Cấp phép phụ và quảng bá Nội dung của bạn bằng bất kỳ phương tiện và bất kỳ cách nào, sử dụng và cấp phép lại tên, sở thích, tiểu sử, video, và hình ảnh của bạn (nếu có) để ghi nhận các bài đăng của bạn cho bạn. Ngoài Nội dung của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp phản hồi cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào và không giới hạn tất cả các nhận xét, lời khuyên, kiến nghị, đề xuất, khiếu nại và các phản hồi khác mà bạn cung cấp liên quan đến Trang web này, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Logitech, và Logitech sẽ sở hữu tất cả các tài sản trí tuệ mà chúng tôi tạo ra dựa trên hoặc liên quan đến phản hồi của bạn.


Không sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm đoán

Trong khi sử dụng Trang web này, bạn KHÔNG được thực hiện các hành động sau:

 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức Trang web này
 • Đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ thông tin bất hợp pháp, gian lận, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thô tục, đe doạ, lạm dụng, thù địch, có tính công kích hoặc gây khó chịu.
 • Đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào tạo ra hoặc khuyến khích hành vi cấu thành tội hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự, cấu thành việc hành nghề trái phép của một dịch vụ chuyên nghiệp hoặc vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia, hoặc nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ
 • Sử dụng tên "Logitech" hoặc "Logi", tên miền, thương hiệu, logo hoặc dấu hiệu trong tên người dùng hoặc tên tài khoản của bạn hoặc bằng bất kỳ cách nào khác có thể ngụ ý rằng bạn làm việc hoặc có quan hệ với Logitech
 •  Giả vờ rằng bạn là, hoặc bạn đại diện cho ai đó hoặc giả mạo bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác
 • Xâm phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm bất kỳ quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
 • Đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ quảng cáo, trưng cầu, chuỗi ký tự, kim tự tháp hoặc các hoạt động đầu tư lừa đảo, các cơ hội hoặc kế hoạch đầu tư, hoặc các giao tiếp thương mại không mong muốn khác (trừ khi được Logitech cho phép rõ ràng) hoặc tham gia vào các cuộc tấn công thư rác, lừa đảo hoặc từ chối dịch vụ
 • Đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc khai thác bằng bất cứ cách nào bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác lấy được qua trang Web này cho các mục đích thương mại (không có sự cho phép rõ ràng của người cung cấp thông tin, phần mềm hoặc các tài liệu đó)
 • Sử dụng Trang web này để tạo lưu lượng truy cập cho các trang web khác
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền tương tự, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, thương hiệu, và bằng sáng chế của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
 • Tải lên, đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép hoặc phân phối thông tin, phần mềm hoặc các tài liệu khác thu được qua Trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào, được bảo vệ bởi bản quyền hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh từ đó, nếu không có sự cho phép của Chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền 
 • Tải lên, đăng, xuất bản, sao chép, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ thành phần nào của Trang web này hoặc phái sinh sản phẩm từ đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Logitech, vì Trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt khối lượng không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của Trang Web này hoặc các hệ thống hay mạng của Logitech, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng kết nối với Trang Web này hoặc với Logitech
 • Giả mạo tiêu đề (đầu đề) hoặc sử dụng các cách khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc phần chuyển tải nào bạn gửi cho Logitech trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này
 • Sử dụng robot, spider, scraper, hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Trang web này hoặc các dịch vụ cho bất cứ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng cho việc lập chỉ mục hoặc cập nhật các công cụ tìm kiếm
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu hoặc các thành phần có hại khác
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, tệp tin hoặc phần mềm nào chứa bao gồm nhưng không giới hạn vi-rút, ngựa Trojan, sâu, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, chương trình tội phạm, trình tạo graffiti trực tuyến, trình tạo giỏ hàng, phần mềm che giấu, trình theo dõi thao tác bàn phím, bot hoặc bất kỳ chương trình phần mềm độc hại nào khác hoặc phần tử của chương trình

Liên kết tới trang web và dịch vụ bên thứ ba

Nhằm cung cấp cho bạn các nguồn tài nguyên toàn diện và hữu ích, Trang web này có thể chứa liên kết tới các trang web của bên thứ ba, không thuộc quyền kiểm soát của Logitech. Logitech không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sản phẩm được cung cấp bởi bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật với các trang web đó. Logitech chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn vì lý do thuận tiện, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý rằng Logitech ủng hộ, đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung hoặc sản phẩm trên trang web của bên thứ ba đó.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, bạn có thể được biết đến các dịch vụ, sản phẩm, chào hàng và các chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi các bên thứ ba, chứ không phải bởi Logitech. Nếu bạn quyết định sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm xem xét và hiểu các điều khoản và điều kiện điều chỉnh dịch vụ hoặc sản phẩm của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý rằng bên thứ ba, chứ không phải Logitech, chịu trách nhiệm về hiệu quả của các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba đó. Chẳng hạn, Logitech sử dụng YouTube như một nền tảng lưu trữ các video của chúng tôi, do đó, bạn phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ của YouTube (có sẵn tại https://www.youtube.com/t/terms) bao gồm Chính sách Bảo mật của Google (có sẵn tại https://www.google.com/policies/privacy).


Không có nhiệm vụ giám sát

Logitech sẽ có quyền, nhưng không có trách nhiệm giám sát và/hoặc xóa nội dung Trang web do bên khác cung cấp. Trong khi một số cộng đồng và các khu vực khác có thể được theo dõi để biết mức độ liên quan, chúng tôi không có nghĩa vụ phải kiểm tra trước bất kỳ nội dung nào và không chịu trách nhiệm về việc đăng nội dung như vậy. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đăng, chỉnh sửa nội dung đã gửi và xóa nội dung vì bất kỳ lý do gì. Hơn nữa, Logitech không chịu trách nhiệm về sự trì hoãn hoặc không xóa được nội dung.


Quy trình khiếu nại về vi phạm bản quyền

Tại Logitech, chúng tôi tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã bị sao chép và có thể được truy cập trên Trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo cáo vi phạm bản quyền có thể xảy ra. Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền của Logitech các thông tin sau:

 • Mô tả đầy đủ về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho rằng đã bị vi phạm
 • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác
 • Mô tả vị trí tài liệu mà bạn cho là vi phạm nằm trên trang web này 
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ e-mail của bạn
 • Một tuyên bố do bạn đưa ra rằng bạn có niềm tin tuyệt đối vào hoạt động sử dụng có tranh chấp là không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, đại diện hoặc luật pháp
 • Một bản tuyên bố do bạn ký, được đưa ra dưới hình phạt khai man, rằng những thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được quyền hành động theo bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ

 

Bạn có thể liên hệ với đại lý của Logitech thông qua các địa chỉ liên lạc được liệt kê dưới đây:

Tại Hoa Kỳ
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Bên ngoài Hoa Kỳ
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Trung tâm Đổi mới Daniel Borel
CH - 1015 Lausanne

Qua email
http://support.logitech.com/response-center

Các yêu cầu không liên quan đến khiếu nại vi phạm bản quyền sẽ không nhận được phản hồi.


TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ BẢO HÀNH

TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN, CÁC BÀI ĐĂNG, Ý KIẾN HOẶC DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC ĐƯỢC DẪN TỪ TRANG WEB NÀY ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VÀ LOGITECH CÙNG CÁC NHÀ CUNG CẤP, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ CÁC ĐỐI TÁC (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ “NHÀ CUNG CẤP”) TUYÊN BỐ RÕ RÀNG MIỄN TRỪ MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN. LOGITECH KHÔNG CAM ĐOAN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HIỆN HÀNH, HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ LỜI KHUYÊN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ, HOẶC CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ, TẢI LÊN, HOẶC PHÂN PHỐI THÔNG QUA TRANG WEB. LOGITECH VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN; VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN, BÀI ĐĂNG, Ý KIẾN, HOẶC CÁC DỊCH VỤ DẪN TỪ TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HOẶC KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC SẼ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA BẠN. LOGITECH KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ TỆP HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC MÀ BẠN TẢI VỀ TỪ TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG CHỨA VI-RÚT, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, NHIỄM ĐỘC HOẶC CÁC TÍNH NĂNG PHÁ HOẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TẤT CẢ CÁC LOẠI VI-RÚT, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, TROJAN, SÂU, PHẦN MỀM QUẢNG CÁO, PHẦN MỀM GIÁN ĐIỆP, PHẦN MỀM TỘI PHẠM, CÁC TRÌNH GẮN THẺ GRAFFITI TRỰC TUYẾN, TRÌNH TẠO GIỎ HÀNG, PHẦN MỀM CHE GIẤU, TRÌNH THEO DÕI THAO TÁC BÀN PHÍM HOẶC CÁC PHẦN TỬ CHƯƠNG TRÌNH ĐỘC HẠI KHÁC. NGOÀI RA, LOGITECH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, HOẶC ĐỐI TÁC, DÙ LÀ TRỰC TUYẾN HAY NGOẠI TUYẾN. KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO BẰNG LỜI NÓI HOẶC BẰNG VĂN BẢN MÀ LOGITECH, CÁC NHÀ CUNG CẤP NHẬN ĐƯỢC HAY CÓ ĐƯỢC SẼ THAY ĐỔI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY. Một số khu vực lãnh thổ không cho phép các giới hạn này, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho khu vực tài phán của bạn.


GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG LOGITECH (HOẶC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÀ ĐẦU TƯ, CÔNG TY CON, ĐẠI LÝ, NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC HOẶC NHÂN VIÊN CỦA LOGITECH) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ, HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, THẤT THOÁT DỮ LIỆU, LỢI NHUẬN HOẶC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI LOGITECH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ) DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, XÓA BỎ HOẶC ĐÌNH CHỈ TRANG WEB NÀY, TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC THAY ĐỔI VIỆC TRUYỀN TẢI HOẶC DỮ LIỆU, LỖI HOẶC THIẾU SÓT NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB, TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB NÀY, HƯỚNG DẪN, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI HOẶC LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY, HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, LOGITECH VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN PHÍ, NẾU CÓ, MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO LOGITECH TRONG NĂM TRƯỚC ĐÓ CHO MỘT DỊCH VỤ CỤ THỂ ĐANG ĐỀ CẬP HOẶC 100 USD, TÙY VÀO SỐ TIỀN NÀO NHỎ HƠN. Một số khu vực lãnh thổ, chẳng hạn như New Jersey không cho phép các giới hạn này, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng ở New Jersey và không áp dụng cho khu vực tài phán của bạn.


Bồi thường

Bạn phải bồi thường, bảo vệ và giảm thiệt hại cho Logitech, các chi nhánh, nhân viên cấp cao, nhân viên và đại lý của họ khỏi các khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ các hành động hoặc thiếu sót của bạn do sử dụng trái phép Trang web này có vi phạm các điều khoản. Logitech được độc quyền bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc bạn phải bồi thường và bạn đồng ý hợp tác đầy đủ như yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất cứ yêu cầu bồi thường nào. Điều khoản bồi thường trên không áp dụng nếu bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào là kết quả của sự sơ suất, gian lận, cố ý gây thương tích hoặc cố ý vi phạm pháp luật của Logitech.


Tiết lộ việc sử dụng

Logitech có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn (bao gồm cả danh tính của bạn), bất kỳ thông tin chuyển tiếp hay thông tin liên lạc nào của bạn, và việc bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào có trên Trang web này nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để (1) tuân thủ thủ tục pháp lý, (2) tuân thủ quy trình điều tra hoặc khiếu nại về việc bạn sử dụng Trang web này, (3) thi hành các Điều khoản Sử dụng này, (4) phản hồi các khiếu nại rằng các dữ liệu đó vi phạm quyền của người khác, hoặc (5) bảo vệ quyền sở hữu, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Logitech, nhân viên của công ty và khách truy cập hoặc người dùng Trang web này, bao gồm khách hàng của Logitech, và công chúng.

Logitech luôn có quyền tiết lộ thông tin mà Logitech thấy cần thiết để tuân theo pháp luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành, hoặc yêu cầu của chính phủ. Logitech cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi Logitech xác định rằng luật áp dụng đòi hỏi hoặc cho phép tiết lộ, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác vì mục đích bảo vệ gian lận.


Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Logitech có thể, theo quyết định riêng của mình và không có thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và/hoặc ngăn chặn việc bạn truy cập vào Trang web trong tương lai nếu chúng tôi xác định bạn đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc các thoả thuận hoặc nguyên tắc khác có thể liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn hoặc vì các lý do khác có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở (1) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (2) yêu cầu bạn xóa tài khoản của bạn, (3) ngừng sử dụng hoặc sửa đổi tài liệu Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, hoặc (4) các vấn đề kỹ thuật không mong muốn hoặc các sự cố.

Trong trường hợp thỏa thuận này bị chấm dứt, những hạn chế liên quan đến Nội dung hoặc tài liệu xuất hiện trên Trang web, các đại diện và bảo đảm, khoản bồi thường, và những hạn chế về trách nhiệm được nêu trong Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn còn hiệu lực. Trong trường hợp bạn không hài lòng với Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào có thể được cung cấp bởi Logitech, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là chấm dứt thỏa thuận này.

Nếu Logitech có bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại bạn vì việc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, Logitech sẽ có quyền được bảo đảm từ bạn, và bạn đồng ý thanh toán, tất cả phí luật sư hợp lý và chi phí cho hành động đó, ngoài chi phí theo lệnh hoặc công bằng dành cho Logitech. Bạn đồng ý rằng Logitech sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web.


Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Trang web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của Tiểu bang California, không phân biệt các điều khoản xung đột về luật pháp; tất cả các khiếu nại và hành động phải được đưa đến tòa án tiểu bang hoặc liên bang thích hợp nằm trong Quận Santa Clara, California; và bạn đồng ý và chịu trách nhiệm về thẩm quyền cá nhân của tòa án với mục đích kiện tụng bất kỳ khiếu nại hay hành động như vậy. Bạn khước từ việc sử dụng hình thức bào chữa vì thiếu cơ sở pháp lý cá nhân và địa điểm.


Khác

Logitech có thể chuyển nhượng các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào cho bất kỳ công ty con, hoặc bất kỳ công ty trực thuộc nào, hoặc như một phần của việc bán, sáp nhập, hoặc chuyển giao khác của Logitech cho một tổ chức khác. Bạn không được chuyển nhượng hợp đồng này. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Logitech về vấn đề này, và chúng điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web này. Việc Logitech không thực hiện hoặc thi hành được quyền hoặc quy định của Các Điều khoản này không cấu thành sự miễn trừ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản này và các điều khoản khác trong Điều khoản này vẫn còn đầy đủ hiệu lực và hiệu quả. Bất kể điều lệ hoặc luật pháp nào trái ngược, ngoại trừ ở New Jersey, các khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc các Điều khoản này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh nếu không sẽ bị cấm vĩnh viễn.


Trang web này do Logitech sở hữu và điều hành.

Logitech đã sửa đổi các Điều khoản vào tháng 1 năm 2022.