Chính sách gửi thông tin tự nguyện

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Chính sách gửi thông tin tự nguyện

Điều khoản và điều kiện của việc gửi thông tin tự nguyện

Logitech chỉ chấp nhận thông tin gửi đi không bí mật và không độc quyền. Bằng cách gửi thông tin, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin nhận được thông qua quá trình này sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Bạn đồng ý thêm rằng thông tin bạn gửi đi sẽ trở thành tài sản của Logitech, rằng Logitech có thể sử dụng thông tin bạn gửi cho bất kỳ mục đích nào, và Logitech sẽ không ký Thoả thuận Không tiết lộ hoặc Thoả thuận Bảo mật liên quan đến thông tin bạn gửi. Mục đích duy nhất của chính sách này là để tránh những hiểu lầm hoặc tranh chấp tiềm ẩn nếu các sản phẩm hoặc công nghệ của Logitech có vẻ giống như những ý tưởng được gửi cho Logitech.

Nếu bạn đồng ý với các điều khoản này và muốn tiếp tục quá trình gửi thông tin, hãy chọn ô "Tôi đồng ý" bên dưới:

Tôi đồng ý