MICHAEL POLK

Bývalý prezident a výkonný ředitel, Newell Brands Inc.


Michael Polk je nevýkonným členem představenstva společnosti Logitech od září 2019 a je předsedou výboru Compensation Committee společnosti Logitech.

Pan Polk je bývalým prezidentem a výkonným ředitelem Newell Brands Inc., nadnárodní společnosti zabývající se spotřebním zbožím. Na této pozici působil v letech 2011 až 2019.  Pan Polk zastával v letech 2003 až 2011 řadu výkonných pozic ve společnosti Unilever.  Na svých posledních dvou pozicích u společnosti Unilever byl pan Polk podřízený výkonného ředitele skupiny a byl členem globálního výkonného představenstva Unilever.  Než nastoupil do společnosti Unilever, strávil pan Polk šestnáct let u společnosti Kraft Foods Inc., kde působil na výkonných a manažerských pozicích, a byl členem manažerského výboru Kraft Foods.  Pan Polk zahájil svou kariéru u společnosti Procter & Gamble Company.

Pan Polk je členem představenstva společnosti Colgate-Palmolive Company.

Pan Polk získal titul titul BS v operačním výzkumu a průmyslovém inženýrství na univerzitě Cornell University a titul MBA na Harvard University.