Prakash Arunkundrum – Vedoucí oddělení globálních provozních činností Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   VEDENÍ    /    PRAKASH ARUNKUNDRUM

Prakash Arunkundrum

Prakash Arunkundrum

Vedoucí oddělení globálních provozních činností


Jako vedoucí oddělení globálních provozních činností Logitech je Prakash Arunkundrum zodpovědný za veškeré globální činnosti výroby, celosvětový dodavatelský řetězec, sourcing a kvalitu. Prakash rovněž zodpovídá za prosazování strategie a plnění iniciativ udržitelnosti Logitech a pokrok v závazcích udržitelnosti Logitech napříč jejími celosvětovými provozními činnostmi a produkty. Prakash tuto roli zastává od roku 2018, přičemž dříve působil na pozicích v exekutivě jako vedoucí oddělení zavádění nových produktů a globálního sourcingu Logitech. Prakash disponuje více než 20 lety zkušeností v oblasti provozních činností a do společnosti Logitech nastoupil v roce 2015. Než se stal zaměstnancem společnosti Logitech, působil jako vedoucí v managementu konzultačních společností A.T. Kearney a PricewaterhouseCoopers, kde se soustředil na prosazování vylepšení v oblasti hrubé marže a transformace provozních činností pro několik technologických společností. Než se soustředil na kariéru managementu konzultací, zastával Prakash vedoucí role v oblastech product managementu a konzultací u několika společností zabývajících se službami dodavatelského řetězce a softwarem.

Prakash je držitelem titulu bakaláře v oblasti chemického inženýrství z institutu Central ElectroChemical Research Institute (CECRI) v Indii a titulu inženýra v oblasti materiálového inženýrství z University of Maryland v College Parku.