Pokyny pro použití ochranných známek Logitech

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Pokyny pro použití ochranných známek Logitech

Pokyny pro použití ochranných známek Logitech

Tyto pokyny jsou platné pro každého, včetně, nikoli však pouze, koncesionářů, autorizovaných dealerů, distributorů, prodejců, vývojářů a zákazníků společnosti Logitech, kteří chtějí ochranné známky společnosti Logitech použít pro propagační, reklamní, vzdělávací nebo referenční materiály, na webové stránky, produkty, obaly, či jakýmkoli jiným způsobem konkrétně neuvedeným v těchto pokynech.

Respektování těchto pokynů chrání práva ochranné známky společnosti Logitech a posiluje identitu podniku a značky Logitech. Používáním ochranné známky Logitech stvrzujete, že společnost Logitech je výlučným vlastníkem ochranné známky, že nebudete narušovat práva společnosti Logitech týkající se ochranné známky, včetně zpochybňování jejího použití společností Logitech, registrace nebo přihlášení k registraci takové ochranné známky kdekoli na světě, a že nebudete poškozovat, zneužívat či zpochybňovat pověst jakékoli ochranné známky Logitech, nebo slova či znaku nápadně podobného ochranným známkám Logitech. Pokud v průběhu používání ochranných známek Logitech získá díky libovolné z nich vaše dobré jméno (goodwill) na hodnotě, veškerá tato hodnota automaticky přechází na společnost Logitech, a vy jste povinni provést veškeré akce nebo vystavit jakékoli dokumenty nezbytné k uskutečnění takového přechodu.

Ochranné známky nebo názvy produktů Logitech smíte použít pouze ve vztahu k produktům společnosti Logitech. Společnost Logitech nemá námitek, abyste ochranné známky či názvy produktů Logitech (avšak ne loga a designové znaky) používali pro účely odkazu, za předpokladu, že se budete řídit našimi pokyny pro použití ochranných známek, a že použití pro účely odkazu nebude společnost Logitech ukazovat ve špatném světle. Navíc nesmíte svým použitím uvést veřejnost v domnění, že společnost Logitech je sponzorem, přidruženou organizací či propagátorem vaší společnosti, produktů nebo služeb.

1. Řádná identifikace ochranných známek společnosti Logitech

Řádná identifikace ochranných známek Logitech zahrnuje jejich označování příslušnými symboly ochranných známek (® nebo TM), tak jak je to zobrazeno v seznamech produktů na naší webové stránce, a používání správného deskriptoru/obecného podstatného jména produktu. Neměňte pravopis, nepoužívejte přivlastňovací tvar nebo množné číslo, a nepoužívejte ochrannou známku jako podstatné jméno nebo sloveso. Název smíte podtrhávat, psát kurzívou nebo tučně.

Registrační symbol ® nepoužívejte, odkazujete-li na Logitech jako na společnost; používejte jej pouze v případech, odkazujete-li na konkrétní produkty a služby Logitech. Oba symboly ochranných známek (® a TM) je třeba psát jako horní index, a musí být méně nápadné než název produktu/služby Logitech. 

2. Použití upozornění na ochranné známky

Odkazovat na úplný název produktu a používat příslušné symboly ochranných známek dohromady s našimi ochrannými známkami jste povinni při první a nejprominentnější zmínce o nich, nebo co nejdříve to bude možné. Rovněž je třeba zahrnout potvrzení o vlastnictví ochranné známky společností Logitech do části vaší dokumentace, balení či reklamy obsahující oznámení o vlastnictví. Správný formát je následující:

"Logitech, Logi a jejich loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Logitech Europe S.A. a/nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech a/nebo dalších zemích."

3. Shoda

You may state, if true, that a Logitech product is compliant with your product by using an appropriate phrase, such as “for use with,” “for,” or “works with,” so long as nothing in the manner of your use would create confusion about the source or the manufacturer. The Logitech trademark must not be part of your product name, and must appear less prominent than your product name. You must not knowingly make statements regarding Logitech or Logitech products and services that are false, misleading, inaccurate, fraudulent, or potentially damaging to Logitech and its affiliates.
 

4. Publikace, semináře a konference

Na společnost Logitech a produkty Logitech se smíte odkazovat v případě, že: (a) publikace, seminář nebo konference se týká společnosti Logitech nebo produktů Logitech; (b) název a logo vaší společnosti se na všech příslušných tiskových materiálech jeví méně nápadně než název a logo společnosti Logitech; (c) přiložíte prohlášení o zřeknutí se sponzorství, přičlenění či propagace ze strany společnosti Logitech; (d) přiložíte potvrzení o vlastnictví ochranných známek, které je v souladu s formátem oznámení uvedeným výše.

5. Reklamní předměty

Nevyrábějte, neprodávejte ani rozdávejte reklamní předměty, včetně, nikoli však pouze, hrnků, triček atd. nesoucích ochranné známky Logitech včetně log, nevlastníte-li specifickou písemnou licenci vztahující se na ochranné známky od společnosti Logitech.

6. Grafické prvky

Nenapodobujte loga společnosti Logitech, a grafické či jiné prvky produktů, obalů produktů nebo webových stránek společnosti Logitech v jakýchkoliv vašich materiálech, včetně, nikoli však pouze, reklam, obalů produktů, webových stránek a propagačních materiálů.

7. Slogany a motta

Nepoužívejte a nenapodobujte žádné slogany či motta společnosti Logitech.

8. Názvy domén

Nepoužívejte identické nebo takřka identické ochranné známky společnosti Logitech jako názvy domén nebo názvy subdomén.

9. Vývojáři třetích stran

Jejich používání jakýchkoli ochranných známek společnosti Logitech musí být v souladu s ostatními pokyny pro použití ochranných známek společnosti Logitech. Výslovně musí ochranné známky Logitech používat v jejich úplné a řádné formě. Ochranné známky nesmějí být jakýmkoli způsobem zkracovány, nesmějí být používány jejich deriváty, nebo být jakýmkoli jiným způsobem modifikovány:

Ochranné známky Logitech nesmějí být navíc použity jako odkaz na kategorii produktů.  Stejně tak nepoužívejte znázornění produktu Logitech, pokud vaše aplikace není výslovně určena pro daný produkt Logitech.
 

Pokyny pro používání podnikového loga a designových známek společnosti Logitech

Podnikové logo Logitech a ostatní designové známky nesmějí být používány za žádným účelem bez specifické písemné licence vztahující se na ochranné známky od společnosti Logitech. Forma loga a designových známek byla speciálně navržena, a nesmí být nijak upravována či modifikována. Podrobné pokyny týkající se loga a designových známek jsou obsaženy níže.

1. Kombinace loga a designových známek s jinými grafickými prvky

Logo a designové známky Logitech nesmějí být zobrazovány s žádnými jinými symboly či ikonami, a nesmějí být obsaženy uvnitř okénka, kruhu či jiného tvaru.

2. Použití

Logo a designové známky Logitech smějí být použity pouze při odkazu na společnost Logitech, nebo produkty a služby Logitech. Kromě pravidel týkajících se barvy, velikosti a umístění uvedených níže musejí třetí strany při používání podnikového loga a designových známek rovněž souhlasit s následujícími podmínkami: Jakékoli použití loga a designových známek mimo rámec těchto podmínek je přísně zakázáno.

  1. Logo a designové známky Logitech smějí být použity pouze za účelem identifikace společnosti Logitech, nebo produktů a služeb Logitech.
  2. Logo a designové známky Logitech nesmějí být používány způsobem, který by mohl naznačovat, že vaše společnost je sponzorována, podporována nebo přidružena ke společnosti Logitech.
  3. Logo a designové známky Logitech nesmějí být používány způsobem, který by mohl naznačovat, že zboží, služby nebo webové stránky poskytované vaší společností jsou sponzorovány, podporovány nebo přidruženy ke společnosti Logitech.
  4. Logo a designové známky Logitech nesmějí být používány způsobem, který by mohl znevažovat společnost Logitech, její přidružené společnosti, nebo její produkty či služby.
  5. Logo a designové známky Logitech se nikdy nesmějí jevit větší nebo více nápadné než vaše obchodní jméno, název služby nebo ochranná známka v jakýchkoli materiálech vyráběných či distribuovaných vaší společností.
  6. Logo a designové známky Logitech musejí být doprovázeny následující anotací: „(Ochranná známka) je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Logitech ve Spojených státech nebo v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.”
  7. Logo a designové známky Logitech musejí být používány tak jak byly poskytnuty společností Logitech, bez jakýchkoli změn v barvě či designu. Digitální nebo kamerové výtvory jsou poskytovány pouze pro účely reprodukce.
  8. Společnost Logitech si vyhrazuje právo protestovat proti neférovému používání či zneužívání svých ochranných známek, nebo jiným porušením platných zákonů.

 

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní