Vilkår for anvendelse

Pangea temporary hotfixes here

Brugsbetingelser

Disse brugsbetingelser ("Betingelser") er en juridisk aftale mellem dig og Logitech der gælder for din brug af dette websted hvad enten du er besøgende, bidrager til indhold eller er registreret bruger. Brug af, overførsel af indhold til og adgang til dette websted skal ske i overensstemmelse med disse vilkår, så læs dem grundigt før du benytter webstedet. Logitech forbeholder sig retten til at begrænse eller afslutte din adgang til webstedet eller afslutte eller suspendere din registrering på et hvilket helst tidspunkt hvis betingelserne og politikkerne på dette websted ikke overholdes, inklusive disse Betingelser eller af andre årsager.

NÅR DU BRUGER DETTE WEBSTED PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU IKKE PÅ NOGEN MÅDE BENYTTE ELLER DELTAGE I DISSE BRUGERGRUPPER.

Ændring af disse betingelser

Logitech kan når som helst ændre, opdatere, tilføje eller fjerne afsnit i disse vilkår. Du bedes jævnligt kontrollere om der er foretaget ændringer. Ved fortsat at bruge dette websted efter en offentliggørelse af ændringerne accepterer du ændringerne.

Ændringer på dette websted

I vores bestræbelser på at forbedre webstedet og dets anvendelighed for dig kan vi tilføje yderligere tjenester eller ændre de aktuelle tjenester. Hvis Logitech foretager ændringer, gælder disse betingelser også for de nye tjenester samt for alle eksisterende tjenester.

Brugeroplysninger

Brugen af visse dele af dette websted kræver at du angiver nogle oplysninger om dig selv, såsom fornavn, e-mailadresse, adgangskode, by, land og postnummer. Du har ansvaret for at hemmeligholde dine kontooplysninger, herunder adgangskoden, og for alle de aktiviteter der finder sted på kontoen. Du indvilliger i at give Logitech besked om en hvilken som helst uautoriseret brug af din konto eller din adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du kan blive holdt ansvarlig for tab, som Logitech, en anden bruger eller besøgende på dette websted pådrager sig, på grund af en anden persons brug af dit Logitech-id, adgangskode eller konto.

Du må ikke på noget tidspunkt bruge andres Logitech-id, adgangskode eller konto uden at have fået udtrykkelig tilladelse hertil fra indehaveren af det Logitech-id og medfølgende adgangskode og konto. Logitech-konto og -adgangskode er kun til eget brug og bør ikke deles. Gruppekonti og generiske konti er forbudt. Logitech hverken kan eller vil være ansvarlig for tab eller skader opstået som følge af, at du ikke har overholdt disse forpligtelser.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Logitech respekterer dit privatliv og sørger omhyggeligt for at beskytte de personlige oplysninger du giver os. Du kan finde Logitechs fortrolighedspolitik på www.logitech.com/privacy. Når du bruger dette websted, accepterer du betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

Logitech har truffet en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af de oplysninger der administreres af Logitech. Disse sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i vores fortrolighedspolitik.

Selvom Logitech har truffet de i erklæringen beskrevne forholdsregler for at sikre at dine personlige oplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med erklæringen, kan Logitech ikke garantere at de personlige oplysninger du afgiver, ikke bliver opfanget og afkodet af andre.

Supportfora, blogs samt bedømmelse og anmeldelser

Logitech har oprettet supportfora, blogs, gruppeområder og diskussionsgrupper på engelsk hvor du kan dele dine oplevelser, stille og/eller besvare spørgsmål, dele anmeldelser af Logitechs produkter og tjenester med mere. Disse omtales generelt som "Online Communities". Vi lægger vægt på at Logitechs Online Communities afspejler mangfoldigheden af brugerne samt at de er spændende steder hvor man kan dele, lære og samarbejde. I tråd med denne fællesskabsånd har vi et centralt sæt af principper og retningslinjer på engelsk som skal følges af alle medlemmer, deltagere, indholdsbidragere samt brugere. Disse retningslinjer er indeholdt i disse betingelser og kan ses på www.logitech.com/support/guidelines.

Indhold

Alle tekster, grafik, bruger- og visuelle grænseflader, varemærker, logoer, musik, lyde, billeder, fotos og computer ("Indhold), herunder men ikke begrænset til design, struktur, udvalg, koordinering, udtryk, "udseende og følelser" og organiseringen af sådant indhold på dette websted ejes, kontrolleres eller gives licens til af Logitech. Alt sådant indhold er beskyttet af visuelle karakteristika, copyright, patent og varemærkelove, samt anden immaterielret og love om konkurrenceforvridning. Med mindre en anden aftale er gældende for specifikt indhold (f.eks. softwarelicensaftale, servicebetingelser osv.) giver Logitech dig hermed begrænset tilladelse til at bruge det indhold, der er underlagt disse betingelser, så længe indholdet udelukkende anvendes til dit private, ikke-kommercielle brug.

Medmindre der foreligger udtrykkelig tilladelse i en gældende aftale eller indholdet selv, må indholdet ikke kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, offentliggøres eller sendes i nogen form eller på nogen måde, herunder men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på anden vis, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Logitech og/eller den retmæssige ejer. Du må heller ikke "spejle" indhold på dette websted eller nogen anden server uden Logitechs udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Offentliggørelse af brugerindhold

På nogle steder på webstedet kan du offentliggøre indhold, herunder dine erfaringer, råd, anbefalinger, meninger, oplysninger, meddelelser eller andet materiale ("Dit indhold"). Vær opmærksom på at disse områder er offentlige og ikke fortrolige. Du må kun offentliggøre dit indhold på offentlige steder samt steder, hvor du har tilladelse til at indsætte det. Du må ikke indsætte noget indhold, der er i strid med hverken disse betingelser eller andre tredjepartsrettigheder.

Logitech gør ikke krav på ejerskab af dit indhold når du har offentliggjort det. Ved at offentliggøre dit indhold på offentlige dele af webstedet giver du dog Logitech, associerede selskaber, partere og distributører varig, uigenkaldelig samt vederlagsfri ret til at bruge, kopiere, vise, udføre, distribuere, tilpasse, udarbejde afledte værker, give underlicens samt promovere dit indhold i ethvert medium, på enhver måde og til at bruge samt give underlicens til dit navn, gengivelse, biografi, stemme, video og billeder (om relevant) til at kreditere dit indhold til dig. Vi vil gerne opfordre dig til at give os feedback udover dit offentliggjorte indhold. Du indvilliger i at vi på enhver måde og uden begrænsninger må bruge alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager samt anden feedback du kommer med, i relation til dette websted, Logitech produkter og/eller services, og at Logitech er ejer af al intellektuel ejendom, vi udvikler på baggrund af eller ved at inkludere din feedback.

Ingen ulovlig eller forbudt brug

Du må IKKE gøre følgende ved brug af dette websted:

 • At begrænse eller forhindre en anden bruger i at bruge og nyde godt af dette websted
 • At indsætte eller overføre ulovlig, bedragerisk, æreskrænkende, injuriende, racistisk, seksuel, uanstændig, pornografisk, blasfemisk, truende, voldelig, hadefuld, krænkende eller på anden måde stødelig information af enhver art
 • At indsætte eller overføre af information, der udgør eller opfordrer til handlinger, der ville udgøre en kriminel lovovertrædelse, medføre civilretligt ansvar, udgøre en uautoriseret udførsel af en professionel service eller på anden måde overtræde lokal, national eller udenlandsk lovgivning, herunder og uden begrænsning amerikanske love samt bekendtgørelser til kontrol af eksport
 • Bruge “Logitech” eller “Logi”-navne, domænenavne, varemærker, logoer eller insignier som dit bruger- eller skærmnavn eller på nogen anden måde, der måtte indikere, at du arbejder for eller er tilknyttet Logitech
 • Foregive at du er, eller at du repræsenterer, nogen anden eller efterligner nogen anden person eller enhed
 • Krænke privatlivet eller overtræde noget menneskes eller endheds personlige ret eller ejendomsret
 • Indsætte eller overføre reklamer, ansøgninger, kædebreve, pyramide- eller Ponzi-skemaer, investeringsmuligheder eller skemaer eller anden uønsket kommerciel information (medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Logitech) eller deltage i afsendelse af uønsket post, phishing eller benægtelse af service-angreb
 • Indsætte, offentliggøre, overføre, gengive, distribuere eller på nogen måde udnytte information, software eller andet materiale, der er anskaffet på dette websted til kommercielle formål (medmindre det udtrykkeligt er tilladt af leverandøren af denne information, software eller andet materiale)
 • Bruge webstedet til at skabe trafik på andre sider
 • Krænke den intellektuelle ejendomsret eller lignende rettigheder, inklusive men ikke begrænset til enhver person eller enheds ophavs-, varemærke- og patentrettigheder
 • På nogen måde sende, indsætte, offentliggøre, overføre, gengive eller distribuere information, software eller andet materiale, der er anskaffet på dette websted, som er beskyttet af ophavsret eller anden ejendomsret, samt heraf afledte værker uden indhentning af tilladelse fra indehaveren af ophavsretten
 • På nogen måde sende, indsætte, offentliggøre, overføre, gengive eller distribuere nogen dele af dette websted eller værker afledt af denne uden forinden at have indhentet Logitechs skriftlige samtykke, eftersom dette websted er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsrettigheder
 • Foretage sig noget der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor byrde på dette websteds infrastruktur, på Logitechs systemer eller netværk eller på nogen andre systemer eller netværk, der er forbundet til denne side eller til Logitech
 • Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af nogen af de beskeder eller data, du sender til Logitech på eller via dette websted eller anden service tilbudt på eller via dette websted
 • Bruge robot, edderkop, scraper eller nogen andre automatiske måder til at få adgang til dette websted eller services til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse; denne bestemmelse gælder dog ikke indeksering eller opdatering af søgemaskiner
 • Indsætte eller overføre information eller software, der indeholder virus, trojansk hest, orm eller andre skadelige komponenter
 • Indsætte eller overføre information, fil eller software, der indeholder, men ikke er begrænset til, virus, trojansk hest, orm, adware, spyware, crimeware, online-graffiti-tags, dropper, rootkit, keylogger, robot eller anden skadelig software-program eller programelement
 
Link til tredjepartswebsteder og -tjenester

Med henblik på at stille så mange brugbare ressourcer til rådighed som muligt kan dette websted indeholde link til tredjepartswebsteder, -programmer eller -tjenester som ikke administreres af Logitech. Logitech kan ikke drages til ansvar for indholdet på websteder der linkes til, eller for produkter som stilles til rådighed af sådanne websteder samt eventuelle link på eller ændringer og opdateringer af denne type websteder. Logitech tilbyder dig disse links blot som en service hvilket ikke betyder at Logitech godkender, garanterer eller accepterer noget ansvar for indholdet eller produkterne på sådanne tredjeparts sider.

I forbindelse med brugen af dette websted kan du blive gjort opmærksom på tjenester, produkter, tilbud og salgsfremstød som er fra tredjeparter og ikke fra Logitech. Hvis du vælger at benytte tredjepartstjenester eller -produkter, er du ansvarlig for at gennemse og forstå de vilkår og betingelser der gælder for tredjepartstjenesterne og -produkterne. Du er indforstået med at det er den tredjepart og ikke Logitech, der er ansvarlig for tredjepartens tjenester og produkters ydeevne.

Ingen overvågningspligt

Logitech har ret til, men ikke ansvaret for, at overvåge og/eller fjerne indhold på webstedet som er udbudt af andre. Relevansen af nogle grupper og andre områder kan kontrolleres, men vi er ikke forpligtede til at forhåndskontrollere indhold, ligesom vi ikke er ansvarlige for offentliggørelsen af sådant indhold. Vi forbeholder os retten til af enhver årsag at afvise, indsætte eller redigere indsendt indhold og til at fjerne indhold. Desuden er Logitech ikke ansvarlig for svigt eller forsinkelse i fjernelse af indhold.

Fremgangsmåde for fremsættelse af krav ved krænkelse af ophavsret

Hos Logitech respekterer vi andres intellektuelle ejendomsret. Hvis du mener, at et værk som du har ophavsretten til er blevet kopieret og er tilgængeligt på webstedet på en måde der overtræder din ophavsret, bedes du kontakte os og oplyse om den mulige krænkelse af ophavsretten. Når du kontakter os, beder vi dig give Logitechs repræsentant for ophavsret følgende oplysninger:

 • En fyldestgørende beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde eller anden intellektuel ejendom som efter din mening er blevet krænket
 • En digital eller fysisk underskrift fra den person som har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller anden intellektuel ejendomsret
 • En beskrivelse af hvor det arbejde, som efter din mening er blevet krænket, befinder sig på dette websted
 • Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse
 • En udtalelse fra dig om at du har god grund til at mene, at ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven ikke har givet tilladelse til den omstridte brug
 • En udtalelse underskrevet af dig og afgivet på tro og love om at ovennævnte oplysninger er nøjagtige, og at du er indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret eller har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret

 

Logitechs repræsentant kan kontaktes følgende steder:

I USA
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Inc.
    7700 Gateway Blvd.
    Newark, CA 94560

Uden for USA
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Europe S.A.
    EPFL - Quartier de l'Innovation
    Daniel Borel Innovation Center
    CH - 1015 Lausanne

På e-mail

http://support.logitech.com/response-center

Henvendelser der ikke er relevante for anmeldelse af krænkelse af ophavsret, vil ikke blive besvaret.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DETTE WEBSTED SAMT ALLE TILHØRENDE MATERIALER, OPLYSNINGER, OPSLAG, HOLDNINGER OG TJENESTER LEVERES – INDEN FOR LOVENS RAMMER OG MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET – SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. LOGITECH SAMT DENNES UNDERLEVERANDØRER OG PARTNERE (HERUNDER KOLLEKTIVT OMTALT SOM "LEVERANDØRER") FRALÆGGER SIG HERMED ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER BLANDT ANDET UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG EJENDOMSRET. LOGITECH HVERKEN STÅR FOR ELLER GODKENDER NØJAGTIGHEDEN, AKTUALITETEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, HOLDNINGER, UDTALELSER ELLER ANDRE OPLYSNINGER SOM VISES PÅ, UPLOADES TIL ELLER FORMIDLES GENNEM WEBSTEDET HVAD ANGÅR NØJAGTIGHED, AKTUALITET OG PÅLIDELIGHED. LOGITECH OG DENNES LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI FOR AT DETTE WEBSTED LEVER OP TIL DINE KRAV OG FORVENTNINGER; AT ADGANGEN TIL WEBSTEDET OG TIL EVENTUELLE OPLYSNINGER, OPSLAG, HOLDNINGER OG TJENESTER SOM DER LINKES TIL FRA WEBSTEDET, VIL VÆRE SIKKER, FEJLFRI, UDEN AFBRYDELSER OG TIL RÅDIGHED EFTER BEHAG; ELLER AT RESULTATERNE AF EN SÅDAN BRUG AF WEBSTEDET VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE ELLER BRUGBARE FOR DIG. LOGITECH KAN IKKE GARANTERE AT DE FILER OG EVENTUELLE ANDRE DATA DU HENTER VIA DETTE WEBSTED, VIL VÆRE FRI FOR VIRUS, MALWARE, FORURENING OG ØDELÆGGENDE FUNKTIONALITET, HERUNDER BL.A. ALLE FORMER FOR VIRUS, MALWARE, TROJANSKE HESTE, ORME, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINE GRAFFITI-TAGGERE, DROPPERS, ROOTKITS, KEYLOGGERS, ROBOTTER ELLER ANDRE SKADELIGE PROGRAMMER ELLER PROGRAMELEMENTER. LOGITECH ER HELLER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TREDJEPARTSLEVERANDØRERS ELLER PARTNERES ADFÆRD, HVERKEN ONLINE ELLER OFFLINE. MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER MODTAGET AF LOGITECH ELLER DENNES LEVERANDØRER ELLER ERHVERVET PÅ ANDEN VIS KAN IKKE ÆNDRE PÅ DENNE ANSVARSFRALÆGGELSE. Nogle retsområder tillader ikke disse begrænsninger, så ovennævnte begrænsninger gælder måske ikke i dit område.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU ER FULDT INDFORSTÅET MED OG ENIG I AT LOGITECH (ELLER LOGITECHS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKABER, HANDELSAGENTER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER ANSATTE) IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE SKADER ELLER NOGEN SPECIELLE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, HVAD DER END MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTAT AF TAB AF BRUG, DATA, FORTJENESTE ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB DER OPSTÅR FRA BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED, FJERNELSE ELLER OPHØR AF DETTE WEBSTED, UATORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING I DIN OVERFØRSEL ELLER DINE DATA, FEJL ELLER UDELADELSER AF INDHOLD PÅ DETTE WEBSTED, TREDJEPARTS UDTALELSER ELLER OPFØRSEL PÅ DETTE WEBSTED, INSTRUKTIONER, OPLYSNINGER OG TJENESTER UDBUDT AF ELLER LINKET FRA DETTE WEBSTED ELLER NOGET ANDET FORHOLD DER HAR AT GØRE MED DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSFRASKRIVENDE FORORDNING ER GÆLDENDE SELV HVIS LOGITECH ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. LOGITECH OG DERES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST ERSTATNINGSKRAV DER RELATERER TIL BRUGEN AF DETTE WEBSTED, KAN I INTET TILFÆLDE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB SOM DU HAR BETALT I GEBYRER (OM NOGEN) TIL LOGITECH I LØBET AF DET FORUDGÅENDE ÅR FOR DEN SPECIELLE TJENESTE TVISTEN OMHANDLER ELLER $100,00, AFHÆNGIG AF HVILKET BELØB ER MINDST. Nogle retsområder, f.eks. New Jersey, tillader ikke disse begrænsninger så ovennævnte begrænsninger gælder ikke i New Jersey og måske heller ikke i dit område.

Erstatning

Du skal betale erstatning til, forsvare og holde Logitech samt associerede selskaber, deres respektive funktionærer, medarbejdere og agenter skadesløs for alle erstatningskrav, krav, omkostninger, ansvar inklusive rimelige advokatsalærer som en hvilken som helst tredjepart har fremsat på grund af eller som følge af dine handlinger eller udeladelser som er opstået på baggrund af din uretmæssige brug af dette websted i overensstemmelse med betingelserne. Logitech forbeholder sig ret til at overtage eneretten til forsvar og kontrol af alle forhold du i øvrigt er erstatningspligtig for, og du er villig til at fuldt ud at samarbejde i det rimelige omfang det er påkrævet til at forsvare ethvert krav. Ovenstående forordning for skadeserstatning gælder ikke så vidt erstatningskrav, krav, skader, omkostninger og forpligtelser er resultat af Logitechs egen uagtsomhed, svig, forsætlig skade eller forsætlige overtrædelse af loven.

Offentliggørelse af brug

Logitech kan offentliggøre de oplysninger vi har om dig (inklusive din identitet), overførsler, kommunikation fra dig samt din brug af dette websted eller andre tjenester tilgængelige på dette websted hvis vi skønner at en sådan offentliggørelse er nødvendig for at (1) imødekomme en retslig procedure, (2) imødekomme enhver undersøgelse eller klage vedrørende din brug af dette websted, (3) håndhæve disse brugsbetingelser, (4) reagere på krav om at sådanne data krænkede andres rettigheder eller (5) beskytte Logitech, deres medarbejdere, besøgende på eller brugere af dette websted inklusive Logitechs kunder samt offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed.

Logitech forbeholder sig retten til når som helst at offentliggøre oplysninger som Logitech mener er nødvendige for at overholde gældende lov, regulativer, retssager eller anmodninger fra offentlige instanser. Logitech kan også offentliggøre dine oplysninger når Logitech afgør at gældende lov kræver eller tillader en sådan offentliggørelse, inklusive udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer til bedrageri- og beskyttelsesformål.

Ophør

Du accepterer at Logitech når som helst, uden varsel og efter eget skøn kan afskære adgang til webstedet og/eller blokere din fremtidige adgang til webstedet hvis vi fastslår at du har brudt disse brugsbetingelser eller andre aftaler eller retningslinjer der kan sættes i forbindelse med din brug af webstedet, eller af andre grunde, herunder bl.a. (1) forespørgsler fra politiet eller andre statslige myndigheder, (2) en anmodning fra dig om flytning af kontoen, (3) nedlæggelse eller større ændring af webstedet eller andre tjenester på eller via webstedet samt (4) uventede tekniske problemer.

Hvis denne aftale tilendebringes, består begrænsningerne omhandlende indhold og materiale på webstedet samt garantier, skadesløsholdelse og begrænsninger af ansvar i disse vilkår for anvendelse. Hvis du er utilfreds med webstedet eller nogen af de services, Logitech udbyder, er din eneste mulighed at bringe denne aftale til ophør.

Hvis Logitech anlægger sag mod dig på grund af din overtrædelse af disse brugsbetingelser, har Logitech ret til modtage fra dig lige som du er indforstået med at betale, alle rimelige advokatsalærer samt omkostninger for en sådan handling, ud over ethvert påbud givet til Logitech. Du er indforstået med at Logitech ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller en tredjepart for at din adgang til webstedet bringes til ophør.

Anvendelig ret

Disse betingelser og din brug af dette websted er underlagt lovene i USA og lovene i staten Californien uden hensyntagen til uoverensstemmelser i lovbestemmelserne; alle krav og søgsmål skal anlægges ved den relevante statslige eller føderale domstol i Santa Clara County, Californien. Du er indforstået med og underlægges disse domstoles udøvelse af personlig jurisdiktion med det formål at føre sag for ethvert af sådanne krav eller søgsmål. Du giver afkald på ethvert forsvar af manglende personlig jurisdiktion og værneting.

Diverse

Logitech kan til enhver tid overdrage disse betingelser til et datterselskab, ethvert andet associeret selskab, alle som en del af et salg til, fusionering med eller anden overførsel af Logitech til en anden enhed. Det er ikke tilladt at overdrage denne aftale. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Logitech med hensyn til dette emneområde. De gælder for din brug af webstedet. Hvis Logitech ikke håndhæver de rettigheder eller bestemmelser der er fastsat i disse vilkår, betyder det ikke at der gives afkald på dem. Hvis en bestemmelse i disse betingelser er ugyldig er parterne alligevel enige om at parternes intentioner som de fremstår i denne forordning, samt andre forordninger i disse vilkår fortsat vil være i kraft og gyldige. Uanset vedtægter og love der bestemmer det modsatte, med undtagelse af New Jersey, skal ethvert krav eller søgsmål der opstår på grund af eller er relateret til brugen af webstedet eller disse betingelser, fremsættes inden for et (1) år efter at et sådant krav eller søgsmål opstod. Ellers vil muligheden for altid være tabt.

Dette websted ejes og drives af Logitech.

Logitech reviderede disse betingelser i august 2016.