Creatieve, vindingrijke en innovatieve Logitech-mensen

Pangea temporary hotfixes here

WE KOESTEREN POSITIEVE VERANDERING

Logitech koestert een cultuur van leren die werknemers aanmoedigt overal inspiratie te zoeken, ideeën te toetsen en dingen beter te maken De kern van onze doelstellingen voor werknemersbetrokkenheid is het gevoel geïnspireerd te worden door ons bedrijfsdoel en een bijdrage te leveren die ertoe doet. 

Vragen en antwoorden bij zakelijke vergadering

Ethiek

We doen zaken op een redelijke, eerlijke en transparante manier. We werken volgens buitengewoon strikte ethische standaarden en methoden. Deze aanpak helpt ons om aan de langetermijnbelangen van onze stakeholders te voldoen. Door onze verplichting tot transparantie en ethisch onberispelijke methoden kunnen we operationele risico's verkleinen en beheren, en lange- en kortetermijnkansen identificeren.

Samenwerking in de vergaderruimte

Talentontwikkeling

Door ons ontwikkelingsprogramma krijgen werknemers relevante vaardigheden en inzichten. Resources, zoals workshops, sprekers en coaching, worden ter plaatse of online aangeboden.

Onze supervisors identificeren kansen om talent te laten groeien en te behouden. Het speciale trainingscentrum in onze productiefaciliteit biedt ruimte voor workshops en presentaties en nagemaakte productielijnen waar werknemers nieuwe vaardigheden kunnen uitproberen. Nieuwe werknemers doorlopen een uitgebreide oriëntatie- en vaardigheidstraining om specifieke vaardigheden te leren, zoals handlassen, assembleren, testen, verpakken en uitvoeren van kwaliteitscontroles. We bieden follow-ups aan met online oefeningen, trainingen op de werkvloer en opfriscursussen.

Logitech-logo

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Bij Logitech zijn we op een missie om te blijven groeien en een diverse en inclusieve bedrijfscultuur te koesteren die streeft naar eerlijke vertegenwoordiging, toegang en ontplooiingskansen op alle niveaus. We geloven dat we door onze ondervertegenwoordigde werknemers en gemeenschappen te ondersteunen en sterker te maken, en door onze ondernemingspraktijken te herzien, een rechtvaardigere branche kunnen vormen en tegemoet kunnen komen aan de steeds diversere klantbehoeften.

Productielijn voor computermuizen

Gezondheid en veiligheid

Ons continue succes wordt gevoed door creatieve, vindingrijke en innovatieve mensen bij Logitech en in onze supplychain. We streven ernaar om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van elk teamlid te garanderen. We willen dat iedereen het gevoel heeft dat er voor hem of haar wordt gezorgd en dat werknemers veilig en creatief kunnen reageren op de snel veranderende uitdagingen van een competitieve marktplaats.

We werken volgens de gedragscode van de Responsible BA Code of ConBusiness Alliance (RBA) en de internationaal erkende methoden van ISO 45001 om voor iedereen een veilige werkomgeving te creëren. We werken ook samen met onze supplychain om onze leveranciers overal ter wereld te helpen volgens dezelfde of vergelijkbare standaarden te werken.

QA-testen van elektronische producten

Mensenrechten en arbeid

We zijn verplicht correct te handelen en streven naar open en respectvolle gesprekken over wat wel of niet werkt. We werken actief samen met partners in de RBA voor sociaal verantwoord ondernemen om goede methodes, tools en trainingen te delen en de gedragscode verder te ontwikkelen. We eisen van alle leveranciers dat ze een programma voor leeftijdsverificatie en management van werknemers hebben en voeren ter plaatse audits uit om dit te controleren. Er wordt ook gecontroleerd of er dwangarbeid plaatsvindt.

Landschap met opkomende zon boven wolken

Conflictmineralen

Conflictmineralen zijn mineralen die worden gedolven in gebieden waar gewapende conflicten woeden en de mensenrechten worden geschonden. De verkoop en handel in deze mineralen financiert deze gewapende groeperingen en conflicten. Als actief lid van RBA maken we gebruik van RBA-tools en -processen om verantwoorde winning van grondstoffen te waarborgen en conflictmineralen te vermijden.

We werken samen met onze leveranciers en andere RBA-leden om de volledige invloed van de elektronicabranche uit te oefenen op smelterijen over de hele wereld en deelname van smelterijen aan geloofwaardige certificeringsprogramma's te bevorderen.

In FJ21 nam 100% van de smelt- en raffinagebedrijven nemen deel aan onze certificeringsprogramma's van derden.

Vergadering met whiteboard en werknemers

Ontwikkeling van leveranciers

Onze fabriek krijgt componenten van verschillende leveranciers, gezamenlijke ontwerpfabrikanten (JDM's: Joint Design Manufacturer) en contractfabrikanten (CM's). Ons voortdurende succes hangt af van het succes van onze leveranciers. We streven naar langetermijnrelaties met enkele kernleveranciers op basis van gedeelde ethische waarden, goede praktijken en naleving van RBA-normen. We werken nauw samen met leveranciers om te waarborgen dat alle Logitech-producten worden geproduceerd volgens internationale standaarden en goede praktijken voor kwaliteit en duurzaamheid. We hebben een kwalificatieprocedure voor nieuwe leveranciers opgesteld: Alle potentiële nieuwe leveranciers worden in een audit gecontroleerd om na te gaan of ze compliant zijn met onze vereisten voor duurzaamheid.

Laptop met overlappend beeld van hangslot en verbindingsdiagram

PRIVACY EN VEILIGHEID

We respecteren de privacy en persoonlijke gegevens van onze werknemers, klanten en andere stakeholders. We onderhouden systemen en functies voor privacy en veiligheid om het vertrouwen van stakeholders te waarborgen tijdens het gebruik van systemen, producten en services van Logitech.

Foto van Kirsty Russell
"Onze ambitie voor sociale impact is verweven met ons doel als toonaangevend designbedrijf: We geloven dat we samen grote veranderingen teweeg kunnen brengen en dat we mensen kunnen helpen een zinvoller leven te leiden en voor een betere planeet te zorgen. Dit doen we door ons in te zetten voor de gemeenschappen waarin we wonen en werken, overal ter wereld: we geven Logitech-werknemers de kans zich te ontplooien en succesvol te zijn, en streven samen met anderen naar een rechtvaardigere wereld."

 
Kirsty Russell
Head of People and Culture

IETS TERUGGEVEN

We moedigen onze mensen aan om hun steentje bij te dragen aan hun lokale gemeenschappen door hun tijd of geld te doneren, bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij rampenbestrijding.

243

Donateurs onder onze werknemers

45

Ondersteunde landen

280 uur

Vrijwilligerswerk

Logitech Cares-vrijwilligersprogramma

Ons Logitech Cares-programma weerspiegelt onze passie en overtuiging dat Logitech meer is dan alleen een geweldige werkplek. Onze filosofie berust op onze strategie om onze werknemers te helpen een sterkere relatie op te bouwen met hun lokale gemeenschappen. Via Logitech Cares zetten onze werknemers zich in voor de gemeenschappen waarin ze wonen en werken. Samen met anderen bouwen we aan bloeiende gemeenschappen en verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111