Rapport over diversiteit, gelijkheid, inclusie en saamhorigheid (Diversity, Equity, Inclusion & Beloning, of DEIB)

Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

"Als een bescheiden bedrijf dat altijd naar nieuwe kennis streeft, verwachten we niet alleen verantwoordelijk te worden gesteld voor onze financiële prestaties, maar ook voor onze bijdrage aan een wereld die voor elk individu eerlijk is. Verandering begint bij ons. We kunnen systemische discriminatie aanpakken en voor gelijkheid binnen ons bedrijf zorgen. Onze acties kunnen als voorbeeld dienen binnen onze branche en daarbuiten."

— Bracken Darrell, CEO

ONZE FOCUS

Dankzij onze inzet voor diversiteit; gelijkheid, inclusie en saamhorigheid kunnen we mensen met verschillende perspectieven, vaardigheden en ideeën samenbrengen om innovatie te stimuleren. We waarderen en vieren een veelvoud aan culturen en achtergronden en natuurlijk ook de geweldige ideeën die we allemaal bijdragen.

Een inclusieve cultuur creëren en koesteren

We creëren een bedrijfscultuur die inclusief leiderschap promoot en teamsamenwerking, innovatie en uitmuntendheid waarborgt door een omgeving te bieden waarin werknemers zich gerespecteerd, ondersteund en gewaardeerd voelen, zowel door Logitech als elkaar.

Ondervertegen­woordigde groepen kansen bieden en ondersteunen

We bevorderen zichtbaarheid, mogelijkheden, community en toegang voor mensen uit achtergestelde of gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en gemeenschappen.

De manier veranderen waarop we zakendoen

We verbeteren Logitech's processen en programma's voortdurend om beter contact te leggen met klanten, werknemers en partners door inclusie te maximaliseren en vooringenomenheid te minimaliseren.

Logitech in een oogopslag

Onze internationale voetafdruk strekt zich uit over alle oceanen en grenzen. Door onze reikwijdte hebben we ook een grote verantwoordelijkheid. We ondernemen actie bij kwesties die er echt toe doen, kijken naar innovatieve kansen om veranderingen teweeg te brengen en willen een global player zijn die op alle fronten meestrijdt.

Wereldkaart grijs
Wereldkaart zwart
map-desktop-text-v4