Diversiteit en inclusie voor werknemers en bedrijven | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Onze focus

Dankzij onze inzet voor diversiteit en inclusie kunnen we mensen met verschillende perspectieven, vaardigheden en ideeën samenbrengen om innovatie te stimuleren. We waarderen en vieren een veelvoud aan culturen en achtergronden en natuurlijk ook de geweldige ideeën die we allemaal bijdragen.

Een inclusieve cultuur stimuleren

We koesteren een bedrijfscultuur die inclusieve leiders promoot en teamsamenwerking, innovatie en effectiviteit waarborgt door een omgeving te bieden waarin werknemers zich gerespecteerd, ondersteund en gewaardeerd voelen.

Teamvergadering om bewustzijn en mogelijkheden rond inclusiviteit op te bouwen

Bewustzijn en mogelijkheden opbouwen rond inclusiviteit

  • Het creëren van bedrijfsbrede ervaringen waar vooringenomenheid en nepotisme worden herkend en inclusiviteit wordt versterkt.
  • Het meten en ondernemen van actie over saamhorigheid op de werkplek via ons onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers.

  • Het vieren en respecteren van de diversiteit die we binnen en buiten het bedrijf hebben door middel van evenementen zoals Internationale vrouwendag, LGBTQ + Pride en meer.

Onze ondervertegen­woordigde werknemers empowerment en ondersteuning bieden

We bevorderen de zichtbaarheid, mogelijkheden, gemeenschap en toegang voor onze werknemers die afkomstig zijn uit achtergestelde bevolkingsgroepen en gemeenschappen.

Voorbeelden van conferenties en evenementen gesponsord door Logitech

Wat we doen

Onze groeiende affiniteitsgroepen helpen werknemers uit ondervertegenwoordigde of achtergestelde groepen om een gemeenschap te creëren, zich te ontwikkelen als leiders, kansen te delen en deelname aan lokale of regionale evenementen te organiseren.

We sponsoren ontwikkeling en mentorschap voor onze ondervertegenwoordigde werknemers. Daarnaast sponsoren we wereldwijd conferenties en evenementen zoals TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day en Tech Gig Geek Goddess.

In onze productiefaciliteit zorgen we voor een gelijke beloning voor gelijk werk en benchmarken we periodiek onze arbeidsvoorwaardenpakketten met relevante vergelijkbare bedrijven en good practice. We werken samen met onze leveranciers om dezelfde normen te handhaven in onze leveranciersfaciliteiten.

De manier veranderen waarop we zakendoen

We herzien en verbeteren Logitech-processen en -programma's voortdurend om beter contact te leggen met klanten, werknemers en partners door manieren te vinden om inclusiever te zijn en vooringenomenheid te minimaliseren.