MICHAEL POLK

Voormalig President en Chief Executive Officer, Newell Brands Inc.


Michael Polk is sinds september 2019 niet-uitvoerend lid van de Raad van bestuur van Logitech en is de voorzitter van de compensatiecommissie van Logitech.

Dhr. Polk is de voormalige President en Chief Executive Officer van Newell Brands Inc., een multinationaal bedrijf voor consumentengoederen. Die functie vervulde hij van 2011 tot 2019.  Van 2003 tot 2011 bekleedde dhr. Polk een reeks leidinggevende functies bij Unilever.  In zijn laatste twee functies bij Unilever rapporteerde dhr. Polk aan de Chief Executive Officer van de groep en was hij lid van de internationale raad van bestuur van Unilever.  Voordat hij bij Unilever aan de slag ging, was dhr. Polk 16 jaar werkzaam bij Kraft Foods Inc. Daar vervulde hij verschillende leidinggevende en managementfuncties en was hij lid van de managementcommissie van Kraft Foods.  Dhr. Polk begon zijn carrière bij Procter & Gamble Company.

Dhr. Polk zit in de raad van bestuur van Colgate-Palmolive Company.

Dhr. Polk behaalde een BSc in operationeel onderzoek en industriële wetenschappen aan Cornell University en een MBA aan Harvard University.