Vår ledningsgrupp

LEDNINGSGRUPP

Bracken P. Darrell

BRACKEN P. DARRELL
Koncernchef och VD för Logitech International S.A.

Som VD och koncernchef för Logitech ansvarar Bracken P. Darrell för Logitechs strategi för tillväxt och lönsamhet, samt för varumärkets vision och företagets verksamhet. Darrell kom till Logitech som VD i april 2012 och utsågs till koncernchef i januari 2013.  

Nate Olmstead

NATE OLMSTEAD
Ekonomichef

I rollen som ekonomichef på Logitech har Nate Olmstead ansvar för företagets ekonomiska strategier och världsomspännande finansiella organisation. Han hanterar konsoliderade intäkter på mer än två och en halv miljard amerikanska dollar inklusive skatter, fonder, redovisning samt ekonomisk planering och analys. Han sköter också kommunikationen med aktieägare från hela världen som handlar med Logitech-aktier på den schweiziska börsen (SWX) och på Nasdaq Global Market.

Prakash Arunkundrum

PRAKASH ARUNKUNDRUM
Chef för Global verksamhet

Som Logitechs chef för global verksamhet är Prakash Arunkundrum ansvarig för all Logitechs globala tillverkning, världsomspännande leveranskedja, inköp och kvalitetshantering. Prakash ansvarar också för att driva strategin och genomförandet av Logitechs hållbarhetsinitiativ och främja Logitechs hållbarhetsåtaganden över dess världsomspännande verksamhet och produkter.

Samantha Harnett

SAMANTHA HARNETT
Chefsjurist

Samantha Harnett började på Logitech i juni 2020 som chefsjurist med ansvar för företagets globala juridiska funktion, inklusive företagsstyrning, immateriell äganderätt, rättstvister, säkerhetskrav och integritet.

STYRELSEN

WENDY BECKER
Styrelseordförande
Före detta verkställande direktör för Jack Wills Limited

PATRICK AEBISCHER
Före detta rektor för École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

EDOUARD BUGNION
Adjungerad professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och vicerektor för informationssystem vid EPFL

BRACKEN P. DARRELL
Koncernchef och VD för Logitech International S.A.

GUERRINO DE LUCA
Verkställande direktör
Före detta styrelseordförande och verkställande direktör

GUY GECHT
Före detta verkställande direktör för Electronics for Imaging, Inc.

DIDIER HIRSCH
Före detta senior vice verkställande direktör och finansdirektör på Agilent Technologies, Inc.

NEIL HUNT
Strategichef, Curai

MARJORIE LAO
Ekonomichef för LEGO A/S/LEGO Group

NEELA MONTGOMERY    
Verkställande direktör för Crate & Barrel

MICHAEL POLK
Före detta ordförande och verkställande direktör för Newell Brands Inc.

ORDFÖRANDE EMERITUS

DANIEL BOREL
Ordförande emeritus