EDOUARD BUGNION

Professeur titulaire vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och vicerektor för informationssystem vid EPFL


Edouard Bugnion har varit icke-verkställande ledamot i Logitechs styrelse sedan september 2015. Han är ordförande i Logitechs teknik- och innovationskommitté samt sitter i Logitechs kompensationskommitté.

Edouard Bugnion är professeur titulaire i data- och kommunikationsvetenskap vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och dessutom vicerektor för informationssystem vid EPFL. Innan doktor Bugnion anställdes vid EPFL i augusti 2012 grundade han Nuova Systems, Inc., ett företag som utvecklar lösningar för företagsdatacenter och var utvecklingsansvarig där från 2005 till 2008. Nuova Systems finansierades och köptes upp av Cisco Systems, Inc., ett världsledande företag inom IP-baserade nätverksprodukter med tillhörande tjänster. Han anställdes på Cisco som vice VD och var mellan 2008 och 2011 utvecklingsansvarig på Ciscos företagsenhet för serveråtkomst och virtualisering. Innan doktor Bugnion började på Nuova grundade han VMware, en ledande leverantör av programvara och tjänster för moln och virtualisering och var bland annat teknikchef från 1998 till 2005.

Doktor Bugnion sitter i styrelserna för InnoSuisse (en ställning som han utnämndes till av det schweiziska federala rådet) och av Fondation de l'Hermitage och är medlem av Församlingen för Röda Korsets internationella kommitté.

Doktor Bugnion har en examen i ingenjörsvetenskap från ETH Zürich och en magisterexamen och doktorsexamen i datateknik från Stanford University, båda i datavetenskap.