Michigan Colleges Alliance – klassrumslösningar

Pangea temporary hotfixes here
Michigan Colleges Alliance (MCA)

WEBBPLATS

BETYGSNIVÅER

Högre utbildning

LÖSNINGAR

Logitech MeetUp Kit

Logitech PTZ Pro 2

Google Jamboard

PROGRAMVARA

Google Hangouts Meet

ÖVERSIKT

Michigan Colleges Alliance (MCA) är den tredje största lärosätet i delstaten Michigan. Med 40 000 studenter på 15 campus ville MCA utnyttja videokonferens- och whiteboardteknik för att bättre kunna ansluta student- och läraresamhället och utöka utbildningsprogrammen i systemet.

MCA:s tidiga erfarenhet av videokonferenser var inte så stor baserat på kostnaderna och komplexiteten för den teknik och kommunikationsplattform som fanns på den tiden.

Men den nuvarande generationen av videokonferensteknik från Logitech och Google har löst allt det. Idag har IT-personalen på campus entusiastiskt rekommenderat och anammat Logitech-/Google-lösningar medan över 90 procent av studentkåren anser att videoaktiverade klassrum är ”bättre” eller ”mycket bättre” än traditionella inlärningsmiljöer.

"Med Logitech och Google har de traditionella problemen med videokonferenser lösts. Kvaliteten har gått upp, kostnaderna har minskat och nu kan alla institutioner bygga samarbetsrum. Det är prisvärt och har en stor genomslagskraft.”

Robert Bartlett

VD för MCA

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

UTMANINGAR

MCA sökte ett högkvalitativt, kostnadseffektivt sätt att implementera det kollaborativa klassrumskonceptet på alla medlemsskolor, och utveckla interaktiva miljöer som på nära håll återskapar den personliga upplevelsen hos läraren och eleverna.

MCA:s tidiga erfarenhet av videokonferenser var att de var för komplexa och dyra för en utbredd driftsättning. Men möjligheten att utöka fler kurser till en större pool av studenter motiverade dem att försöka igen med dagens teknikgeneration.

Lösning

Enkel integration och kompatibilitet

LÖSNING

MCA utvärderade flera videokonferensverktyg från Logitech och Google som en del i ett pilottest påAlma College. Prototypen av klassrummet för samarbete bestod av Logitech MeetUp och PTZ Pro 2-kameran samt Google Jamboard interaktiva whiteboardtavlor som var länkade på samarbetsplattformen Google Hangouts Meet.

Resultat

Användarvänlighet driver användare att använda

RESULTAT

“Logitechs/Google-lösningen har totalt förändrat hur vi tänker på distansundervisning”, sägerAndrew Bara frånAlma College. ”Det har bara kommit lysande rapporter. Det är vackra klassrum som är inrättade så att användarna vet att de verkligen kommer att vara uppkopplade med alla på skärmen och i klassrummet.”

Efter pilotprojektet utökade MCA konceptet med kollaborativa klassrum över medlemsskolorna vilket möjliggjorde en bredare läroplan, ökad inskrivning och tillgång till fakulteter långt bortom en traditionell miljö.

SE LOGITECHS UTBILDNINGSLÖSNINGAR

LÖSNINGAR PER PLATTFORM

LÖSNINGAR PER PLATTFORM

Handla Logitechs utbildningslösningar för Chromebook, iPad och dator.

ELEVLÖSNINGAR

ELEVLÖSNINGAR

Förbered eleverna för framgång i skolan, hemma eller var som helst där lärandet sker.

LÖSNINGAR FÖR LÄRARE

LÖSNINGAR FÖR LÄRARE

Gör det möjligt för pedagoger att engagera och få kontakt med elever i alla scenarion.

Kontakta säljavdelningen

TACK FÖR ATT DU KONTAKTAR OSS

En produktexpert kommer att kontakta dig inom kort.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu