MICHAEL POLK

Cựu chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Newell Brands Inc.


Michael Polk là thành viên không điều hành trong ban giám đốc của Logitech kể từ tháng 9 năm 2019 và là chủ tịch Ủy ban Lương thưởng của Logitech.

Ông Polk là cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Newell Brands Inc., một công ty đa quốc gia về hàng tiêu dùng, ông nắm giữ chức vụ này từ năm 2011 đến năm 2019.  Từ năm 2003 đến 2011, ông Polk giữ nhiều vị trí điều hành tại Uniliever.  Trong hai vị trí cuối cùng tại Unilever, ông Polk báo cáo cho giám đốc điều hành nhóm và là thành viên ban điều hành toàn cầu của Unilever.  Trước khi gia nhập Uniliever, ông Polk có 16 năm tại Kraft Foods Inc., tại đó ông đảm nhiệm các chức vụ điều hành và quản lý và là thành viên của ủy ban quản trị Kraft Foods.  Ông Polk bắt đầu sự nghiệp của mình tại Công ty Procter & Gamble.

Ông Polk làm việc trong ban giám đốc của Công ty Colgate-Palmolive.

Ông Polk có bằng cử nhân về nghiên cứu hoạt động và kỹ sư công nghiệp từ trường Đại học Cornell và bằng MBA từ trường Đại học Harvard.