Michael Polk - Thành viên Ban giám đốc Không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   BAN GIÁM ĐỐC    /    MICHAEL POLK         

MICHAEL POLK

Giám đốc Cố vấn, Berkshire Partners LLC và Giám đốc điều hành, Implus Corporation.


Michael Polk là thành viên không điều hành của hội đồng quản trị Logitech kể từ tháng 9 năm 2019. Ông là chủ tịch Ủy ban Lương thưởng của Logitech, và làm việc trong Ủy ban Đề cử và Quản trị của Logitech.

Ông Polk là Giám đốc cố vấn của Berkshire Partners LLC, một công ty cổ phần tư nhân, và là giám đốc điều hành của một công ty danh mục đầu tư của Berkshire, Implus Corporation, công ty hàng đầu thế giới về các thiết bị và phụ kiện thể dục. Ông đã nắm giữ các vị trí hiện tại kể từ tháng 2 năm 2020. Trước khi đến Berkshire Partners, ông là cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Newell Brands Inc., một công ty đa quốc gia về hàng tiêu dùng, ông nắm giữ chức vụ này từ năm 2011 đến năm 2019. Từ năm 2003 đến 2011, ông Polk giữ nhiều vị trí điều hành tại Uniliever. Trong hai vị trí cuối cùng tại Unilever, ông Polk báo cáo cho giám đốc điều hành nhóm và là thành viên ban điều hành toàn cầu của Unilever. Trước khi gia nhập Uniliever, ông Polk có 16 năm tại Kraft Foods Inc., tại đó ông đảm nhiệm các chức vụ điều hành và quản lý và là thành viên của ủy ban quản trị Kraft Foods. Ông Polk bắt đầu sự nghiệp của mình tại Công ty Procter & Gamble.

Ông Polk làm việc trong ban giám đốc của Công ty Colgate-Palmolive.

Ông Polk có bằng cử nhân về nghiên cứu hoạt động và kỹ sư công nghiệp từ trường Đại học Cornell và bằng MBA từ trường Đại học Harvard.