Mangfoldighed og inklusion for ansatte og virksomheder | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Vores fokus

Vores dedikerede indsats for mangfoldighed og inklusion gør det muligt for os at samle mennesker med forskellige perspektiver, færdigheder og ideer for at skabe større innovation. Vi bifalder og hylder forskellige kulturer og baggrunde, samt naturligvis at gode ideer kommer fra os alle.

At fremme en inkluderende kultur

Vi fremmer en virksomhedskultur hvor ledelsen har fokus på inklusion og sikrer teamsamarbejde, innovation og effektivitet ved at skabe et miljø hvor medarbejderne føler sig respekterede, værdsatte og bakket op.

Teamarrangementer med fokus og opmærksomhed på inklusion

At skabe fokus og opmærksomhed på inklusion

  • At arrangere firmabegivenheder der kan give erkendelse af fordomme og privilegier og opfordrer til inklusion.
  • At udføre medarbejderundersøgelser der har til formål at måle medarbejdernes tilhørsforhold til arbejdspladsen.

  • At hylde mangfoldighed både inden for og uden for virksomheden gennem fejring af begivenheder som kvindernes internationale kampdag, LGBTQ+, Pride med mere.

Støtte til vores medarbejdere der tilhører minoritetsgrupper

Vi fremmer synlighed, styrke, fællesskab og adgang for vores medarbejdere der tilhører minoritetsgrupper.

Eksempler på konferencer og begivenheder sponsoreret af Logitech

Hvad gør vi

Vores medarbejdergrupper hjælper vores medarbejdere med minoritetsbaggrund med at være en del af fællesskabet, udvikle sig som ledere, udnytte de tilgængelige muligheder og deltage i lokale eller regionale begivenheder.

Vi sponsorerer udviklingsprogrammer og mentorordninger til gavn for vores medarbejdere med minoritetsbaggrund. Derudover sponsorerer vi konferencer og globale begivenheder som TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day og Tech Gig Geek Goddess.

Vi sikrer ligeløn på vores produktionssteder og holder løbende øje med vores personalegoder i forhold til andre virksomheder og i vores branche. Vi samarbejder med vores leverandører for at opretholde ens standarder hos vores leverandører.

At ændre den måde vi gør forretning på

Vi gennemgår og forbedrer løbende Logitech-processer og -programmer for at få en bedre dialog med vores kunder, medarbejdere og partnere med henblik på at fremme inklusion og nedbryde fordomme.