Mangfoldighed, lighed, inklusion og sammenhold (DEIB)-rapport

Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

"Som en ydmyg, 'altid lærende' virksomhed, forventer vi at blive holdt ansvarlige ikke kun for vores økonomiske resultater, men også for vores præstationer i at bidrage til en verden, der er retfærdig for enhver person. Ændringer kan begynde med os. Vi kan tackle systemisk diskrimination og hjælpe med at sikre lighed inden for vores virksomhed og modellere de rigtige handlinger for vores industri og andre."

– Bracken Darrell, CEO

VORES FOKUS

Vores dedikerede indsats for mangfoldighed, lighed, inklusion og sammenhold gør det muligt for os at samle mennesker med forskellige perspektiver, færdigheder og ideer for at skabe større innovation. Vi bifalder og hylder forskellige kulturer og baggrunde, samt naturligvis at gode ideer kommer fra os alle.

Skabelse og styrkelse af en inkluderende kultur

Vi fremmer en virksomhedskultur hvor lederskab har fokus på inklusion og sikrer teamsamarbejde, innovation og kvalitet i et miljø hvor medarbejderne føler sig respekterede, værdsatte og bakket op af Logitrech og hinanden.

Hjælp og støtte af
underre­præsenterede mennesker

Fremme af synlighed, kapacitet, fællesskab og adgang for mennesker, der kommer fra underordnede eller marginaliserede baggrunde og samfund.

At ændre den måde vi gør forretning på

Fortsat forbedring af Logitech-processer og -programmer for bedre at få forbindelse til kunder, medarbejdere og partnere ved at maksimere inklusion og minimere partiskhed.

Et overblik over Logitech

Vores globale fodaftryk strækker sig over alle have og grænser. Med rækkevidde kommer ansvar. Vi handler på emner, der virkelig betyder noget, ser efter innovative muligheder for at foretage forandringer og stræber efter at være en aktiv aktør på verdensplan for at hjælpe med at løse bredere udfordringer.

Verdenskort, gråt
Verdenskort, sort
map-desktop-text-v4