Ηγετική ομάδα και Διοικητικό Συμβούλιο της Logitech

Pangea temporary hotfixes here

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Bracken Darrell

BRACKEN P. DARRELL

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Logitech International S A

Ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Logitech, o κ. Bracken P. Darrell είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξης και κερδοφορίας της Logitech, για το όραμα της επωνυμίας, καθώς και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ο κ. Darrell εντάχθηκε στο δυναμικό της Logitech ως Πρόεδρος τον Απρίλιο του 2012 και ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου τον Ιανουάριο του 2013.  

Nate Olmstead

NATE OLMSTEAD

Οικονομικός Διευθυντής

Ως Οικονομικός Διευθυντής της Logitech, ο Nate Olmstead είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές στρατηγικές της εταιρείας και τη χρηματοοικονομική οργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαχειρίζεται συγκεντρωτικά έσοδα ύψους πάνω από δυόμισι δισεκατομμύρια δολάρια (ΗΠΑ), φορολογικά ζητήματα, το εταιρικό ταμείο, το σχεδιασμό και την ανάλυση λογιστικών και οικονομικών στοιχείων, καθώς και την επικοινωνία με τους μετόχους σε διεθνές επίπεδο οι οποίοι διαχειρίζονται τις μετοχές της Logitech στα χρηματιστήρια SIX Swiss Exchange και Nasdaq Global Market.

Prakash Arunkundrum

PRAKASH ARUNKUNDRUM

Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων

Ως Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων της Logitech, ο Prakash Arunkundrum είναι υπεύθυνος για όλες τις διεθνείς δραστηριότητες κατασκευής, παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, επιλογής προμηθευτών και διασφάλισης ποιότητας της Logitech. Ο Prakash είναι, επίσης, υπεύθυνος για την ανάπτυξη της στρατηγικής και της υλοποίησης των πρωτοβουλιών αειφορίας της Logitech, καθώς και για την προώθηση των δεσμεύσεων αειφορίας της Logitech στις δραστηριότητες και στα προϊόντα της παγκοσμίως.

Samantha Harnett

SAMANTHA HARNETT

Νομικός σύμβουλος

Η Samantha Harnett εντάχθηκε στο δυναμικό της Logitech τον Ιούνιο του 2020 ως Νομική σύμβουλος, υπεύθυνη για τη διεθνή νομική δραστηριότητα της εταιρείας, για θέματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την πνευματική ιδιοκτησία, την επίλυση διαφορών, τη συμμόρφωση ασφάλειας και το απόρρητο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

WENDY BECKER

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

PATRICK AEBISCHER

Πρώην Πρόεδρος, Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL)

EDOUARD BUGNION

Καθηγητής, Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL) και Αντιπρόεδρος, Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του EPFL

RIET CADONAU

Πρόεδρος, dormakaba Holding AG

BRACKEN P. DARRELL

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Logitech International S.A.

GUY GECHT

Συνδιευθύνων Σύμβουλος, E.Merge Technology Acquisition Corp.

NEIL HUNT

Διευθυντής Στρατηγικής, Curai

MARJORIE LAO

Πρώην Οικονομική Διευθύντρια, Όμιλος LEGO A/S/LEGO

NEELA MONTGOMERY

Πρόεδρος, CVS Pharmacy και εκτελεστική αντιπρόεδρος, CVS Health

MICHAEL POLK

Γενικός Σύμβουλος, Berkshire Partners LLC και Διευθύνων Σύμβουλος, Implus Corporation.

DEBORAH THOMAS

Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Ανώτατη Οικονομική Διευθύντρια, Hasbro, Inc.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

DANIEL BOREL

Επίτιμος Πρόεδρος και συνιδρυτής

Εξερευνήστε περισσότερα

Εικόνα του Logitech Tap

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Επισκεφτείτε την πύλη ενημέρωσης επενδυτών για χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αποτελέσματα τριμήνων, πόρους για επενδυτές και άλλες πληροφορίες.

Φωτογραφία άνδρα και γυναίκας που συζητούν

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Είμαστε το ιδανικό περιβάλλον για ανθρώπους με πάθος για τα προϊόντα τους, που θέλουν να κάνουν τη διαφορά αλλά και να απολαύσουν τη δημιουργική διαδικασία.

Φωτογραφία μιας ομάδας ανθρώπων που συζητούν σε μια αίθουσα διασκέψεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας για τα γραφεία και τα κανάλια υποστήριξης της Logitech.