Η ηγετική μας ομάδα

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Bracken P. Darrell

BRACKEN P. DARRELL
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Logitech International S.A.

Ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Logitech, o κ. Bracken P. Darrell είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξης και κερδοφορίας της Logitech, για το όραμα της επωνυμίας, καθώς και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ο κ. Darrell εντάχθηκε στο δυναμικό τής Logitech ως Πρόεδρος τον Απρίλιο του 2012 και ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου τον Ιανουάριο του 2013.  

Nate Olmstead

NATE OLMSTEAD
Οικονομικός Διευθυντής

Ως Οικονομικός Διευθυντής της Logitech, ο Nate Olmstead είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές στρατηγικές της εταιρείας και τη χρηματοοικονομική οργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαχειρίζεται συγκεντρωτικά έσοδα ύψους πάνω δυόμισι δισεκατομμυρίων δολαρίων (ΗΠΑ), φορολογικά ζητήματα, το εταιρικό ταμείο, το σχεδιασμό και την ανάλυση λογιστικών και οικονομικών στοιχείων, καθώς και την επικοινωνία με τους μετόχους σε διεθνές επίπεδο που διαχειρίζονται τις μετοχές της Logitech στα χρηματιστήρια SIX Swiss Exchange και Nasdaq Global Market.

Prakash Arunkundrum

PRAKASH ARUNKUNDRUM
Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων

Ως Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων της Logitech, ο Prakash Arunkundrum είναι υπεύθυνος για όλες τις διεθνείς δραστηριότητες κατασκευής, παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, επιλογής προμηθευτών και διασφάλισης ποιότητας της Logitech. Ο Prakash είναι, επίσης, υπεύθυνος για την ανάπτυξη της στρατηγικής και της υλοποίησης των πρωτοβουλιών αειφορίας της Logitech, καθώς και για την προώθηση των δεσμεύσεων αειφορίας της Logitech στις δραστηριότητες και στα προϊόντα της παγκοσμίως.

Samantha Harnett

SAMANTHA HARNETT
Νομικός σύμβουλος

Η Samantha Harnett εντάχθηκε στο δυναμικό της Logitech τον Ιούνιο του 2020 ως Νομική σύμβουλος, υπεύθυνη για τη διεθνή νομική δραστηριότητα της εταιρείας, για θέματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την πνευματική ιδιοκτησία, την επίλυση διαφορών, τη συμμόρφωση ασφάλειας και το απόρρητο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

WENDY BECKER
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος, Jack Wills Limited

PATRICK AEBISCHER
Πρώην Πρόεδρος, Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL)

EDOUARD BUGNION
Καθηγητής, Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL) και Αντιπρόεδρος, Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του EPFL

BRACKEN P. DARRELL
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Logitech International S.A.

GUERRINO DE LUCA
Εκτελεστικός Διευθυντής
Πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

GUY GECHT
Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος, Electronics for Imaging, Inc.

DIDIER HIRSCH
Πρώην Α’ Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, Agilent Technologies, Inc.

NEIL HUNT
Διευθυντής Στρατηγικής, Curai

MARJORIE LAO
Οικονομική Διευθύντρια, Όμιλος LEGO A/S/LEGO

NEELA MONTGOMERY    
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Crate & Barrel

MICHAEL POLK
Πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Newell Brands Inc.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ