คำแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการรีไซเคิลอย่างปลอดภัย

Pangea temporary hotfixes here

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคำแนะนำในการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์ของ Logitech ที่ใช้แบตเตอรี่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงเองได้และไม่ได้
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อการจัดการที่ปลอดภัยและเพื่อการรีไซเคิลแบตเตอรี่แต่ละชนิด

แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาได้

 • อ่านคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการชาร์จไฟในคู่มือการติดตั้งหรือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานของผลิตภัณฑ์ของ Logitech

 • ใส่แบตเตอรี่ใหม่อย่างถูกต้อง ตามสัญลักษณ์สำหรับการจัดตำแหน่งขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่แต่ละก้อน อย่าสลับขั้วแบตเตอรี่

 • เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขนาดและชนิดที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งหรือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Logitech ถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกจากผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Logitech ของคุณขณะชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ และใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้อง

 • จัดเก็บแบตเตอรี่ในที่เย็นและแห้งในอุณหภูมิห้องตามปกติ

 • ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ที่จะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

 • อย่าถอดแยก เจาะ ดัดแปลง ปล่อยทิ้ง โยน หรือทำให้เกิดแรงกระแทกต่อแบตเตอรี่อย่างไม่จำเป็น

 • อย่าทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อน เช่น รถยนต์ที่จอดตากแดด

 • อย่าจัดเก็บแบตเตอรี่ไว้ใกล้กับเตาอบ เตาไฟฟ้า หรือแหล่งความร้อนอื่นๆ

 • อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในเตาอบไมโครเวฟ หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีแรงดันสูง

 • อย่าแช่แบตเตอรี่ในน้ำ หรือทำให้โดนน้ำ

 • อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ เช่น อย่าพกพาแบตเตอรี่ที่หลวมไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือพร้อมกับวัตถุโลหะอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดลัดวงจรโดยไม่ได้ตั้งใจ

 • อย่าใช้แบตเตอรี่ หรือชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ซึ่งดูเหมือนว่ามีการรั่วไหล เปลี่ยนสี ขึ้นสนิม ผิดรูปร่าง มีกลิ่น หรือผิดปกติในลักษณะอื่นใด

 • อย่าสัมผัสแบตเตอรี่ที่รั่ว โปรดทิ้งอย่างถูกต้อง

 • อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่ หรือใช้แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในอุปกรณ์อื่น

 • อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไม่ได้ อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกินกว่าเวลาที่ระบุ

 • อย่าให้แบตเตอรี่แก่เด็กเล็ก หรือจัดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณที่เด็กอาจเข้าถึงแบตเตอรี่ได้

 • อย่าอมแบตเตอรี่ไว้ในปาก หากกลืนลงไป ให้พบแพทย์ในบริเวณใกล้เคียงโดยทันที

 • หากเป็นไปได้ ให้แยกผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ของคุณออกจากของเสียภายในครัวเรือนเพื่อการรีไซเคิลตามกฎหมายท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือสถานที่ซื้อ หรือเยี่ยมชม www.logitech.com/recycling

แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงเองไม่ได้

 • ผลิตภัณฑ์ Logitech บางส่วนมีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงเองไม่ได้ โปรดอย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวคุณเอง ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Logitech สำหรับข้อมูลการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยน หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มาบริการหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่แทน

บริการสนับสนุนลูกค้า

 • ติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Logitech ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการและการรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย