ข้อมูลความปลอดภัยของ LED และเลเซอร์

Pangea temporary hotfixes here

ข้อมูลความปลอดภัยของ LED และเลเซอร์

ข้อมูลด้านล่างมีผลกับผลิตภัณฑ์ Logitech ที่มีLED/เลเซอร์คลาส 1 หรือเลเซอร์คลาส 2 คู่มือผู้ใช้หรือแนวทางสำหรับผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีระบุว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณมี LED/เลเซอร์คลาส 1 หรือเลเซอร์คลาส 2 หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ LED/เลเซอร์คลาส 1

ผลิตภัณฑ์ Logitech ที่มี LED/เลเซอร์คลาส 1 จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากล EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 และมาตรฐาน FDA มาตรา 21 CFR บทย่อย J ผู้ใช้ทุกคนควรปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านล่าง การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุที่นี่อาจส่งผลให้มีการสัมผัสรังสีที่เป็นอันตราย

 

 1. อย่ามอง LED/เลเซอร์ หรือส่อง LED/เลเซอร์เข้าในดวงตาของคุณหรือของผู้อื่น

 2. อย่าปล่อยให้เด็กเล็กใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

 3. อย่าพยายามเปลี่ยนหรือซ่อมแซม LED/เลเซอร์ ส่วนประกอบเหล่านี้ผู้ใช้เปลี่ยนเองไม่ได้

 4. อย่าส่อง LED/เลเซอร์ลงบนพื้นผิวที่สะท้อนแสง

 5. อย่าทำให้เลนส์มีรอยขีดข่วน

 6. เช็ดเลนส์เป็นครั้งคราวด้วยผ้านุ่มและสะอาด

 7. ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นหรือภูมิภาคของคุณ เช่น ที่ศูนย์รีไซเคิลที่รับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 8. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Logitech หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ

 

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2

ผลิตภัณฑ์ Logitech ที่มีเลเซอร์คลาส 2 จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากล EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 และมาตรฐาน FDA มาตรา 21 CFR บทย่อย J ผู้ใช้ทุกคนควรปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านล่าง การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุที่นี่อาจส่งผลให้มีการสัมผัสรังสีที่เป็นอันตราย

 

 1. อย่ามอง LED/เลเซอร์ หรือส่อง LED/เลเซอร์เข้าในดวงตาของคุณหรือของผู้อื่น

 2. อย่าปล่อยให้เด็กเล็กใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

 3. อย่าพยายามเปลี่ยนหรือซ่อมแซม LED/เลเซอร์ ส่วนประกอบเหล่านี้ผู้ใช้เปลี่ยนเองไม่ได้

 4. อย่าส่อง LED/เลเซอร์ลงบนพื้นผิวที่สะท้อนแสง

 5. อย่าทำให้เลนส์มีรอยขีดข่วน

 6. เช็ดเลนส์เป็นครั้งคราวด้วยผ้านุ่มและสะอาด

 7. ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นหรือภูมิภาคของคุณ เช่น ที่ศูนย์รีไซเคิลที่รับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 8. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Logitech หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ

 

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน