คำแนะนำในการปกป้องการฟังของคุณ

Pangea temporary hotfixes here

ฟังคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการได้ยินเสียหาย

ฟังเพลงผ่านหูฟังหรือชุดหูฟังด้วยระยะเสียงดังมาก อาจทำให้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวร ยิ่งเสียงดังเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลกระทบต่อการได้ยินโดยใช้เวลาน้อยลง

พึงระลึกไว้ว่าเสียงอาจหลอกลวงได้ เมื่อเวลาผ่านไป ระดับความสบายในการฟังจะปรับเข้ากับระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น เสียงที่คุณฟังดูปกติและสบายดี ที่จริงแล้วอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ป้องกันเหตุการณ์นี้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์เป็นระดับเสียงที่ปลอดภัยก่อนที่การได้ยินของคุณจะปรับตัว

การกำหนดระดับเสียงที่ปลอดภัย:

  1. เริ่มต้นอุปกรณ์โดยปรับการควบคุมระดับเสียงไว้ที่ระดับต่ำสุด

  2. ค่อย ๆ เพิ่มเสียงจนกว่าคุณได้ยินอย่างสบาย และชัดเจน โดยไม่บิดเบียน

  3. หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่ทำให้คุณไม่ได้ยินการสนทนา และเสียงรบกวนอื่น ๆ รอบตัว

 

เมื่อคุณรู้สึกสบายกับระดับเสียงแล้ว คงเสียงไว้ในระดับนั้น หากคุณได้ยินเสียงวิ้งในหู ไม่สบาย หรือคำพูดอู้อี้ ให้ลดระดับเสียงหรือหยุดฟัง และไปตรวจการได้ยิน

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า เพื่อปกป้องการได้ยินของคุณ:

  • จำกัดเวลาที่คุณใช้หูฟังหรือชุดหูฟังด้วยระดับเสียงดัง

  • หลีกเลี่ยงการเพิ่มระดับเสียงเพื่อปิดกั้นเสียงรบกวนรอบตัว

  • ลดเสียงลง ถ้าคุณไม่ได้ยินคนอื่น ๆ พูดใกล้คุณ