Unifying คืออะไร

Pangea temporary hotfixes here
Pangea temporary hotfixes here
เชื่อมต่อกับเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ได้สูงสุด 6 ตัว

1 ตัวรับสัญญาณ – 6 อุปกรณ์

เชื่อมต่อกับเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ได้สูงสุด 6 ตัว โดยใช้ตัวรับสัญญาณ USB Unifying ขนาดจิ๋วที่ตั้งค่าและลืมไปได้เลย ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Logitech Unifying เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ Unifying ทั้งหมดเข้ากับตัวรับสัญญาณ Unifying ตัวเดียว

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ไร้สาย Logitech Unifying

ข้อได้เปรียบของ Unifying

การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้สูงสุด 10 เมตรระยะการเชื่อมต่อไร้สายอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการตั้งค่าคอมพิวเตอร์  พอร์ต USB เดียวสำหรับเชื่อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ได้สูงสุด 6 ตัว เคลื่อนย้ายง่ายไม่ต้องพกพาหรือเดินทางไปกับเมาส์หรือคีย์บอร์ด เก็บชุดเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ที่คุณชอบไว้ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือในกระเป๋าคอมพิวเตอร์ ยกแล็ปท็อปไปพร้อมกับตัวรับสัญญาณ USB Unifying ให้อยู่ในช่วง

ภาพ wifi 10 ม.
อุปกรณ์ที่รองรับ Unifying

Unifying และอุปกรณ์ที่รองรับ Unifying

เลือกชุดคีย์บอร์ดกับเมาส์ หรือเมาส์หรือคีย์บอร์ดแยกกันจากผลิตภัณฑ์ Unifying มากมายของเรา