Unifying คืออะไร

Pangea temporary hotfixes here
Pangea temporary hotfixes here
เชื่อมต่อกับเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ได้สูงสุด 6 ตัว

ตัวรับสัญญาณ 1 ตัว - อุปกรณ์ 6 ตัว

ทำได้มากขึ้นด้วย Logi Options+

เชื่อมต่อกับเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ได้สูงสุด 6 ตัว โดยใช้ตัวรับสัญญาณ USB Unifying ขนาดจิ๋วที่ตั้งค่าและลืมไปได้เลย ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์อุปกรณ์ Unifying ให้เป็นส่วนตัวได้ด้วยแอป Logi Options+ ที่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณปรับแต่งอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับเพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้น

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ไร้สาย Logitech Unifying

ข้อได้เปรียบของ Unifying

การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้สูงสุด 10 เมตรระยะการเชื่อมต่อไร้สายอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการตั้งค่าคอมพิวเตอร์  พอร์ต USB เดียวสำหรับเชื่อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ได้สูงสุด 6 ตัว เคลื่อนย้ายง่ายไม่ต้องพกพาหรือเดินทางไปกับเมาส์หรือคีย์บอร์ด เก็บชุดเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย Logitech Unifying ที่คุณชอบไว้ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือในกระเป๋าคอมพิวเตอร์ ยกแล็ปท็อปไปพร้อมกับตัวรับสัญญาณ USB Unifying ให้อยู่ในช่วง

ภาพ wifi 10 ม.
อุปกรณ์ที่รองรับ Unifying

Unifying และอุปกรณ์ที่รองรับ Unifying

เลือกชุดคีย์บอร์ดกับเมาส์ หรือเมาส์หรือคีย์บอร์ดแยกกันจากผลิตภัณฑ์ Unifying มากมายของเรา