Các thực tiễn về Tính đa dạng của Nhà cung cấp cho Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

SỰ ĐA DẠNG VỀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Nhà cung cấp và Đối tác do người Da đen, Phụ nữ và người Thiểu số sở hữu 

Chúng tôi cam kết phát triển số lượng nhà cung cấp đang sở hữu theo các nhóm thiểu số trên toàn cầu và cam kết thực hành năm hành động chủ chốt.

 

  1. Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả hoạt động mua hàng trong tương lai ở Mỹ bao gồm ít nhất hai nhà cung cấp Da đen, phụ nữ hoặc thiểu số khác đủ điều kiện để trở thành một phần của nhóm ứng viên (nếu có).

  2. Do sự bất bình đẳng mang tính hệ thống, nếu chúng tôi không thể tìm được nhà cung cấp Da đen, phụ nữ hoặc thiểu số khác, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà cung cấp được chọn gửi một kế hoạch hành động đa dạng rõ ràng như một tiêu chí lựa chọn để giành được quyền kinh doanh với chúng tôi. Nói cách khác, nếu chúng tôi không tìm thấy nhà cung cấp thiểu số, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà cung cấp hiện tại trở nên đa dạng hơn. Điều này sẽ mở rộng tác động của chúng tôi bằng cách mong đợi các nhà cung cấp hiện tại thực hiện các hành động cụ thể trong thực tiễn kinh doanh của họ - tuyển dụng, mua hàng và văn hóa thúc đẩy tính đa dạng.  

  3. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các nhà cung cấp Da đen, phụ nữ và thiểu số khác dễ dàng làm việc với Logitech hơn bằng cách rút ngắn thời hạn thanh toán và giảm các nghĩa vụ hợp đồng. Các nhà cung cấp thiểu số thường là nhà cung cấp nhỏ lẻ, họ có thể gặp phải rào cản khi làm việc với các tập đoàn, điều này có thể ngăn cản họ cạnh tranh kinh doanh, chứ chưa nói đến việc giành được quyền làm ăn! Chúng tôi cam kết dỡ bỏ những rào cản này để đem đến cho các nhà cung cấp thiểu số cơ hội bình đẳng để giành được quyền kinh doanh với chúng tôi. 

  4. Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở 1), 2) và 3). Chúng tôi sẽ hợp tác với các công ty, các nhóm hành động đa dạng có tư duy tương tự (như Hội đồng Phát triển Nhà cung cấp là Người thiểu số Quốc gia) và nhóm tình nguyện quốc tế (như WeConnect) để hỗ trợ hơn nữa các nhà cung cấp Da đen, phụ nữ và thiểu số trong mạng lưới của chúng tôi và hơn thế nữa thông qua các chương trình cho vay và đầu tư.

  5. Kể từ hôm nay, chúng tôi cam kết tạo ra một chương trình phát triển nhà cung cấp là người da đen, phụ nữ và nhóm thiểu số khác. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ chọn thông qua chương trình này 5-10 nhà cung cấp mỗi năm mà chúng tôi sẽ trao dịch vụ tư vấn, dự án thử nghiệm, truy cập mạng lưới và nguồn vốn. Tầm nhìn ở đây là một số yếu tố trong nội dung hỗ trợ này có thể đến thông qua chương trình Tình nguyện Ngày nghỉ và chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thông tin chi tiết hơn.  

Ban đầu chúng tôi sẽ tập trung vào năm hành động chính này ở Hoa Kỳ, nơi các nhóm tình nguyện đã được thành lập sẵn sàng, chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi tác động của mình và chúng tôi sẽ có thể tạo ra tác động tích cực nhanh nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi trong khi thực hiện chương trình này và sau khi mô hình hoạt động, chúng tôi sẽ triển khai ra toàn cầu.


Chúng tôi chắc chắn sẽ trở nên công bằng hơn trong việc hỗ trợ và thúc đẩy tính đa dạng trong cơ sở cung ứng của mình, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ có sức cạnh tranh tốt hơn nếu cơ sở cung ứng của chúng tôi đa dạng hơn.