IE8/IE9/IE10 wordt niet meer ondersteund als browser. Gebruik een recentere browser om onze site te bekijken.

UW PRIVACY

We werken ons privacybeleid bij op 1 april 2018. Klik hier voor een voorbeeld

Aangezien uw privacy belangrijk voor ons is, heeft Logitech deze Privacy- en Veiligheidsverklaring ('Verklaring') opgesteld, zodat u beter inzicht krijgt in de wijze waarop de persoonlijke gegevens die op de website www.logitech.com ('Site') worden verzameld, door Logitech worden beschermd en gebruikt. Neem even de tijd om deze pagina te lezen en neem contact met ons op via support.logitech.com/response-center wanneer u vragen heeft of problemen ondervindt.

Als u veiligheidsproblemen met Logitech-producten wilt melden, neemt u contact op met infosec@logitech.com. Onze GPG-sleutel vindt u hier.

TRUSTe-privacycertificering

VERZAMELING VAN GEGEVENS
GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTROLEREN EN NAKIJKEN
BESCHERMING VAN GEGEVENS
WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING
COOKIES

 

VERZAMELING VAN GEGEVENS

Indienen van persoonlijke gegevens

Wanneer u zich op onze Site registreert, software downloadt, nieuwe producten registreert, productinformatie, functies of programma's opent of wanneer u zich aanmeldt op een pagina waarvoor autorisatie is vereist, moet u mogelijk uw persoonlijke gegevens opgeven. Het kan hierbij gaan om uw naam, e-mailadres, postadres, creditcardnummer enzovoort. Mogelijk wordt u ook gevraagd demografische gegevens op te geven, zoals uw opleidingsniveau, gezinsinkomen en of u een persoonlijke of zakelijke gebruiker bent. U weet in elk geval wat u indient, omdat u de gegevens zelf handmatig invoert. Als u besluit u niet te registreren en deze gegevens niet te verstrekken, kunt u nog steeds van het grootste deel van onze Site gebruikmaken. U krijgt dan echter geen toegang tot delen waarvoor registratie vereist is.

Persoonlijke gegevens van kinderen

We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van gebruikers onder de 13 jaar. Als wij gewezen worden op het bezit van dergelijke persoonlijke gegevens, zullen wij alle stappen ondernemen die redelijkerwijs genomen kunnen worden om deze gegevens te verwijderen.

Automatische verzameling van gegevens

Wanneer u onze Site bezoekt, verzamelt Logitech automatisch bepaalde informatie in onze serverlogboeken over de software en hardware van uw computer. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, besturingssysteem, beschrijving van alle eventueel aangesloten Logitech-producten en hoe dergelijke producten gebruikt worden, browsertype, domeinnamen, toegangstijden, serviceprovider en relevante websiteadressen.

Logitech en andere serviceproviders verzamelen niet-persoonlijke gegevens over uw gebruik van onze Site via cookies, internettags (bijv. webbakens) en andere technologieën om geaggregeerde gegevens en navigatiegegevens te verzamelen. Wij verzamelen ook gegevens zoals de URL van de vorige website die u heeft bezocht, de pagina's die u bezoekt op onze Site en alle transactiegegevens (downloads, aanvragen, enz.). Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in uw interactie met de Site en ons te helpen onze marketinginspanningen te optimaliseren. Daaronder valt het beheer van onze reclame op andere sites zodat we u advertenties op basis van uw activiteiten op onze Site kunnen aanbieden.

Als u uw advertentievoorkeuren wilt beheren, klikt u hier. U ontvangt nog steeds algemene advertenties ongeacht uw voorkeuren.U kunt uw browser ook zo instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer een cookie ingesteld wordt, of cookies weigeren of helemaal verwijderen. In dit geval is het mogelijk dat bepaalde functies van onze Site niet werken.

Sociale-mediafuncties

Onze Site bevat functies voor sociale netwerken, zoals de Facebook vind-ik-leukknop, en widgets, waaronder de knop Delen (gezamenlijk de 'Functies'). Voor deze Functies wordt mogelijk uw IP-adres verzameld, welke pagina u op onze Site bezoekt en er wordt mogelijk een cookie ingesteld zodat de Functie goed kan werken. Deze Functies worden door een derde partij of rechtstreeks op onze Site gehost, en stellen u ertoe in staat informatie over uw activiteiten op deze Site op uw profielpagina te posten en te delen met anderen in uw netwerk. Uw interacties met deze Functies vallen onder de privacyverklaring van het aanbiedende bedrijf.

Eenmalige aanmelding

U kunt u bij onze Site aanmelden met de services voor aanmeldingsgegevens van uw sociale netwerken, zoals Facebook of LinkedIn. Deze services verifiëren uw identiteit en stellen u in staat bepaalde persoonlijke informatie te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons inschrijfformulier vooraf in te vullen. Via services zoals Facebook kunt u informatie over uw activiteiten op deze Site posten op uw profielpagina om deze met anderen in uw netwerk te delen.

Aankoop van producten

Onze pagina's met uw winkelwagentje en voor afrekening hebben de stijl van www.logitech.com, maar de gegevens die u op deze pagina's opgeeft, waaronder creditcardgegevens, worden verzameld door onze partner voor betalingsverwerking en niet door Logitech. Onze partner voor betalingsverwerking is alleen geautoriseerd voor de verzameling en het gebruik van de opgegeven informatie voor zover dat nodig is om deze service te kunnen aanbieden.

Het is raadzaam de privacyverklaring van onze partner voor betalingsverwerking te lezen. U kunt deze vinden waar u uw gegevens opgeeft.

Terug naar boven

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Persoonlijke gegevens

Logitech gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u deze opgeeft (bijv. technische ondersteuning, wanneer u uw gegevens om die reden opgeeft). Logitech gebruikt deze gegevens alleen om met u te communiceren via internet of e-mail. (De enige uitzondering op deze Verklaring betreft 'service- en opvolgingsmails' die u kunnen informeren over systeemdowntimes, productproblemen of teruggeroepen producten, e-mails met wachtwoordherinneringen en informatie nadat u een product heeft aangeschaft.)

Als u persoonlijke gegevens opgeeft op een website van derden die is gekoppeld aan of vanaf onze Site, valt die informatie onder hun privacyverklaring. Logitech raadt u aan de privacyverklaring van alle websites die u bezoekt, zorgvuldig te lezen.

Gebruik van niet-persoonlijke gegevens

We gebruiken tevens anonieme en samengevoegde gegevens om statistieken en rapporten voor diverse zakelijke doeleinden op te stellen. We verzamelen mogelijk anonieme gegevens en delen deze gegevens met onze co-marketingpartners om al onze klanten potentieel aantrekkelijke producten en diensten aan te bieden en onze inhoud en diensten te verbeteren.

E-mailberichten

Logitech zal gebruikers periodiek e-mailberichten sturen over onze producten en services. We gebruiken ook trackingpixels om vast te stellen hoeveel mensen in totaal onze e-mails openen.

Safe Harbor en openbaarmaking van gegevens

Persoonlijke gegevens die via deze site zijn verzameld, kunnen bewaard en verwerkt worden in de Verenigde Staten of alle andere landen waar Logitech of zijn filialen, dochtermaatschappijen of agenten faciliteiten hebben. Door deze Site te gebruiken, geeft u toestemming voor dergelijke gegevensoverdracht buiten uw land. Logitech houdt zich aan het 'US-EU Safe Harbor Framework' en het 'US-Swiss Safe Harbor Framework' zoals uiteengezet door de U.S. Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie en Zwitserland. Logitech heeft verklaard dat zij zich houden aan de Safe Harbor-privacybeginselen van kennisgeving, keuze, doorgeven van gegevens aan derden, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Ga naar www.export.gov/safeharbor voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om het certificaat van Logitech te bekijken.

Logitech voldoet bovendien aan de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van gegevens tussen gegevensbeheerders onderling en tussen gegevensbeheerders en gegevensverwerkers die buiten de EU/EER zijn gevestigd.

Logitech zal geen klanten- of gebruikersgegevens delen, uitwisselen, aan derden verhuren of anderszins bekendmaken aan niet-gelieerde bedrijven. Wij maken gegevens die u indient alleen als volgt openbaar:

  • Wij huren gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders om u de service te verstrekken inclusief Logitech Inc., dat is gecertificeerd onder het 'EU/CH-US Safe Harbor Program' zoals hierboven is uiteengezet, en hebben overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van gegevens gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Wij kunnen bijvoorbeeld een e-mailserviceprovider gebruiken om namens ons e-mailberichten naar u te sturen. Alle serviceproviders zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen en verwerken uw gegevens alleen namens ons en afhankelijk van onze instructies.
  • Wij kunnen bewerkte of anonieme gegevens vrijelijk delen, maar alleen nadat wij deze bewerkt hebben om te verzekeren dat ontvangers de gegevens niet kunnen gebruiken om u te identificeren, en deze gegevens niet aan u kunnen koppelen.
  • Het kan zijn dat wij gegevens openbaar moeten maken om uw of onze wettelijke rechten te beschermen, of zoals vereist door de wet of bevelen van rechtbanken en overheidsinstanties.
  • Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan een andere bedrijfseenheid met het oog op een voorgenomen fusie met of overname door die bedrijfseenheid; aan andere organisaties die betrokken zijn bij een fusie, overdracht, of verkoop van onze activa of onderneming.
  • Voordat we uw persoonlijke gegevens om andere redenen bekendmaken, vragen we u hiervoor eerst uw toestemming, bijvoorbeeld via e-mail, 'click-through' of een onlineoptie voor opt-out.
  • Als u gegevens publiceert in openbare gebieden van onze Site, zoals communityforums, de blog of andere gebieden, zijn deze gegevens beschikbaar voor het publiek en mogen we dergelijke gegevens naar eigen goeddunken en in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden opnieuw gebruiken en opnieuw publiceren.
  • Wanneer dit nodig is om de rechten of het eigendom van Logitech, met inbegrip van de Site, te beschermen en verdedigen.

In het geval wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken zoals hierboven is uiteengezet, leggen wij andere organisaties de verplichting op uw gegevens te beschermen en bewaren conform onze beleidsregels.

Verboden bekendmakingen

Behalve zoals hierboven is uiteengezet, zal Logitech uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming bekendmaken aan derden, met inbegrip van adverteerders.

Terug naar boven

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTROLEREN EN NAKIJKEN

U kunt ons de opdracht geven bepaalde informatie die betrekking heeft op u te verwijderen/deactiveren door middel van een van de volgende methoden:

Telefoon: +1 510-795-8500
Neem contact met ons op via: support.logitech.com/response-center
Post: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Website: http://www.logitech.com/subscribe

U kunt deze kanalen ook gebruiken om te verzoeken dat persoonlijke gegevens uit de blog, de communityforums of andere openbare delen van onze site worden verwijderd. Logitech is mogelijk niet in staat alle persoonlijke gegevens te verwijderen. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld van de reden. U kunt de verzending van marketing-e-mails stopzetten door in de ontvangen e-mail of op de pagina voor abonnementbeheer op onze Site de instructies voor opzegging van het abonnement te volgen. Wanneer u verzoekt de gegevens te bekijken die we van u hebben, reageert Logitech binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

We bieden u de mogelijkheid om aan te geven dat uw persoonlijke gegevens niet voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt, wanneer wij om deze gegevens vragen. Wij bewaren uw gegevens net zolang als uw account actief is of als nodig is om de services aan u te kunnen bieden. Wij bewaren uw gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om disputen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Terug naar boven

BESCHERMING VAN GEGEVENS

Logitech is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures, inclusief SSL-codering, om uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, bekendmaking of ongeoorloofd gebruik te beschermen.

Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze Verklaring of praktijken, kunt u contact met ons opnemen via support.logitech.com/response-center. Bent u niet tevreden met onze reactie, dan kunt u uw privacyklacht of -geschil melden bij de toepasselijke staat of nationale autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Terug naar boven

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Logitech zal deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als er wezenlijke wijzigingen in deze Verklaring zijn of in de manier waarop Logitech uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, kondigt Logitech dergelijke wijzigingen duidelijk aan voordat de verandering geïmplementeerd wordt. We zullen in ieder geval niet zonder uw toestemming wijzigingen aanbrengen die resulteren in verminderde bescherming van persoonlijke gegevens die in het verleden over u zijn verzameld.

Logitech raadt u aan deze Verklaring periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop Logitech uw gegevens beschermt.

Dank u voor uw belangstelling voor Logitech en onze producten.

Herzien op woensdag 14 juni 2016

Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. Klik hier voor meer informatie.