Logi Circle-servicevoorwaarden

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Servicevoorwaarden
Logi Circle

Bedankt voor uw interesse in en gebruik van Logitech- of Logi-producten, -software en -toepassingen.Logitech en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'Logi') levert (mogelijk): (1) software die kan worden gedownload naar uw mobiele apparaat voor toegang tot services ('Mobiele apps'); een productspecifieke website ('Site'); (3) Logi-gebruikersaccount die kan worden opgeroepen via de Mobiele apps of de Site; en (4) abonnementsservice; (gezamenlijk 'Services'), allemaal voor gebruik met Logi-consumentenproducten ('Producten'). Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Logitech en bepalen uw gebruik van de Services.Gebruik van en toegang tot deze Services is onderworpen aan uw navolging van deze Voorwaarden. Leest u deze voorwaarden dus zorgvuldig voordat u de Services gebruikt. Logi behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze Services te beperken of te beëindigen, of om uw registratie te beëindigen of tijdelijk in te trekken wanneer u niet voldoet aan deze Voorwaarden, om welke reden dan ook en op elk moment.

WANNEER U OP 'JA' KLIKT EN DEZE SERVICES OPROEPT EN GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN, DIENT U HET PRODUCT ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN IN DE OORSPRONKELIJKE VERPAKKING, MET HET AANKOOPBEWIJS EN BINNEN 30 DAGEN, OF OVEREENKOMSTIG HET RETOURBELEID VAN HET VERKOOPPUNT, WELK VAN BEIDE PERIODEN MAAR HET LANGST IS. ALS U DE SOFTWARE HEEFT GEDOWNLOAD MOET U HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE STAKEN EN ALLE EXEMPLAREN VAN DE SOFTWARE IN UW BEZIT OF ONDER UW BEHEER VERWIJDEREN (VAN UW APPARAAT/APPARATEN).

Wijzigingen van deze voorwaarden

Logi mag te allen tijde delen van deze Voorwaarden wijzigen, aanpassen, bijwerken, toevoegen of verwijderen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Wanneer u nadat de wijzigingen gepost zijn, deze Toepassingen blijft gebruiken, geeft u aan deze wijzigingen te accepteren.

Wijzigingen aan de Services

In ons streven de Services en hun bruikbaarheid doorlopend te verbeteren, kunnen we extra onderdelen toevoegen of bestaande Services wijzigen. In het geval dat Logi dergelijke wijzigingen aanbrengt, zijn deze Voorwaarden van toepassing op de nieuwe Services en de wijzigingen van bestaande Services.

Gegevens van gebruikers; Account

Om de Services te gebruiken moet u zich registreren voor een gebruikersaccount ('Account') en bepaalde informatie over uzelf verstrekken, zoals in het Service-registratieformulier wordt gevraagd, waaronder een gebruikersnaam, e-mailadres en/of wachtwoord (gezamenlijk 'Gegevens'). U gaat ermee akkoord (1) accurate en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken; (2) de nauwkeurigheid van dergelijke informatie te handhaven; (3) deze Bepalingen te hebben begrepen en ermee in te stemmen dat u door de Bepalingen gebonden bent; (4) minstens 18 jaar oud bent; (5) dat uw gebruik van de Services geen wetten of voorschriften van de V.S. schendt (bijv. u verblijft niet in een land onder embargo of wordt niet vermeld als verboden of beperkte partij, onderworpen aan de wetten en voorschriften inzake de toepasselijke exportwetten en -regelgeving, op een lijst die door de regering van de V.S. is opgesteld). Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of er niet aan kunt voldoen, gebruik of open de Services dan niet.

U bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw Gegevens en voor alle eventuele activiteit die plaatsvindt vanuit uw Account. U gaat ermee akkoord 'sterke' wachtwoorden te gebruiken (combinatie van kleine en hoofdletters, cijfers en symbolen) en uw Gegevens veilig te houden om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot uw Account. U stemt toe Logi onmiddellijk op de hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van uw Account of beveiligingsinbreuken. U kunt wel aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die Logi of enige andere gebruiker van de Services heeft opgelopen door gebruik van uw account door een ander. Logi kan niet en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade voortkomend uit uw falen om aan de bovenstaande verplichtingen te voldoen.

Toegang tot Services

Onderhevig aan deze Voorwaarden verleent Logi u een niet-exclusief recht om de Services te activeren en gebruiken om de Mobiele Apps te installeren en gebruiken op uw mobiele apparaat in verband met en uitsluitend voor toegang tot en toezicht op het Product voor uw gebruik.

Services zijn toegankelijk en moeten worden gebruikt voor niet-vitale informatie en toezicht door Producten. We streven naar betrouwbaarheid van de Services, maar zij zijn niet bedoeld om altijd betrouwbaar te zijn.

Services zijn onderhevig aan onderbrekingen en storingen die zich om diverse redenen voordoen en buiten de macht van Logi liggen, waaronder wifi-ontvangst, serviceproviders, dragers en andere. U erkent deze beperkingen en stemt ermee in dat Logi niet verantwoordelijk is voor enige schade die zou zijn veroorzaakt door de uitval of de vertraging van Services om redenen die buiten de macht van Logi liggen.

Services en Producten moeten alleen worden gebruikt in het land waar zij te koop zijn aangeboden.Als u ervoor kiest de Services of Producten op te roepen of gebruiken buiten het land waar zij te koop werden aangeboden, doet u dit op uw eigen risico en bent u volledig verantwoordelijk voor naleving van toepasselijke lokale wetten.U bent gebonden door deze Voorwaarden, waar u de Services ook oproept of gebruikt.

Software-updates

Logi kan van tijd tot tijd en geheel naar eigen goeddunken upgrades, updates, patches, bugfixes en andere wijzigingen leveren om de prestaties van de Services en/of de Productsoftware te verbeteren ('Updates'). Updates kunnen ook de aanpassing of verwijdering van bepaalde opties en functionaliteit omvatten. U gaat ermee akkoord dat Logi niet verplicht is enige Updates te leveren of om bepaalde opties of functionaliteit te blijven leveren of te activeren. Indien Updates worden geleverd, kunnen deze automatisch worden geïnstalleerd zonder aanvullende kennisgeving of aanvullende toestemming.U stemt in met deze automatische updates. Indien u dergelijke Updates niet wilt ontvangen, kunt u uw Account beëindigen en het gebruik van de Services en het Product staken. Indien u een eerder aangemaakte Account niet beëindigt, ontvangt u automatisch Updates. U erkent dat u mogelijk Updates zult moeten installeren om de Services en het Product te gebruiken en stemt ermee in alle geleverde Updates tijdig te installeren. Wanneer u gebruik blijft maken van de Services en het Product betekent dit dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden met betrekking tot de Services en met de Gebruiksrechtovereenkomst met betrekking tot de bijgewerkte Productsoftware.

Open Source

Code van derden kan worden opgenomen in de Services en Producten.Dergelijke code van derden is onderhevig aan de GNU Lesser General Public License ('LGPL') en/of andere opensource-licenties (gezamenlijk 'Opensource-software').De Opensource-software is in licentie gegeven onder de voorwaarden van de licentie die bij dergelijke Opensource-software wordt geleverd. Niets in deze Voorwaarden beperkt uw rechten op grond van de voorwaarden en bepalingen, of verleent u rechten die voorrang hebben op de voorwaarden en bepalingen van enige toepasselijke gebruiksrechtovereenkomst voor dergelijke Opensource-software.

Privacy en beveiliging

Logi respecteert de door u gewenste privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt worden beschermd. In de Privacyverklaring die beschikbaar is gemaakt via de Service licht wordt toegelicht hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken terwijl u de Services gebruikt en oproept. Door de Service te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van de Privacyverklaring.

Logi heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder het beheer van Logi te beschermen. Hoewel Logi de stappen heeft ondernomen die zijn beschreven in de Privacyverklaring om te verzekeren dat uw persoonlijke informatie uitsluitend wordt geleverd en openbaar gemaakt in overeenstemming met de Privacyverklaring, geeft Logi geen garantie dat de persoonlijke informatie die u geeft niet ondervangen wordt door anderen en wordt gedecodeerd.

Beperkingen

Servicebeperkingen. Als een voorwaarde voor uw gebruik van Services, gaat u ermee akkoord de Services niet te gebruiken voor doeleinden die: (1) verboden zijn onder deze Voorwaarden; (2) onrechtmatig of onwettig zijn onder federale, provinciale of lokale wetten of regelgeving of (3) in strijd zijn met toepasselijke gemeenschapsnormen. U mag de Services niet op dusdanige wijze gebruiken dat hierdoor een server of netwerk van Logi beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of belemmerd zou kunnen worden, of dat hierdoor het gebruiksgemak van de Services voor een andere partij verstoord worden. U mag niet proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot een Logi-server, -netwerk of -services via hacking, password capture of op een andere manier. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via de Services beschikbaar is gemaakt. U mag Services voor geen enkel doeleinde reproduceren, doorverkopen of distribueren. U mag de Services niet gebruiken om inkomsten te genereren met behulp van de Services of de Services gebruiken voor de ontwikkeling, productie of marketing van services of producten die sterke gelijkenis met de Services vertonen.

U gaat ermee akkoord alle federale, provinciale en lokale privacywetten met betrekking tot het gebruik van de Services en Producten volledig na te leven, inclusief maar niet beperkt tot de lokale wetgeving inzake videobewaking. Logi is niet verplicht uw gebruik van Services te controleren. Logi behoudt zich echter wel het recht voor om materialen die via een Logi-server of netwerk worden gestuurd, te controleren en materialen naar eigen goedvinden te verwijderen.

Beperkingen voor inhoud. De term 'Inhoud' omvat alle communicaties, tekst, audio, video, afbeeldingen, geluiden en ander materiaal. U mag Logi-services niet gebruiken om ongepaste inhoud of materialen te verzenden, delen of posten, inclusief maar niet beperkt tot materialen met virussen of andere schadelijke codes; ongevraagde mails (spam); auteursrechtelijk beschermde materialen waarvoor u niet over de juiste rechten beschikt; seksueel expliciete afbeeldingen, pornografie of andere inhoud die in strijd is met de gemeenschapsnormen of schadelijk is voor minderjarigen; bedreigende, schadelijke, onrechtmatige, vulgaire, obscene, haatdragende, onwettige of godslasterlijke materialen; materialen die intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derde partijen schenden, inclusief handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, octrooien of privacy- of publiciteitsrechten; of andere materialen die door toepasselijke internationale, federale, provinciale of lokale weten en regelgeving worden verboden. U gaat ermee akkoord alle federale, provinciale en lokale privacywetgeving met betrekking tot het gebruik van de Services volledig na te leven. Logi behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om uw gebruik van de Services te controleren. Als Logi merkt dat u de Services gebruikt om andere Inhoud te verzenden die Logi als ongepast beschouwt, kan Logi u ervan op de hoogte stellen dat de overdracht van dergelijke Inhoud verboden is. De verboden die in deze sectie worden vermeld, zijn direct na deze kennisgeving van toepassing op dergelijke inhoud. Daarnaast behoudt Logi zich het recht voor uw gebruik van de Services te blokkeren bij schending van deze beperkingen. Een dergelijke actie kan meteen worden uitgevoerd, zonder kennisgeving.

Vergoedingen

Aanvullende opslagabonnementen of aanbiedingen kunnen mogelijk beschikbaar worden gemaakt bij de Service ('Abonnement'). Als u ervoor kiest een Abonnement aan te schaffen, stemt u ermee in de hiervoor toepasselijke vergoedingen tijdig te betalen.

Dergelijke vergoedingen zijn vooraf verschuldigd, zijn niet-restitueerbaar en zijn exclusief eventuele federale, staats- of lokale belastingen; en worden in rekening gebracht via de betaalmethode die u heeft verschaft toen u voor een dergelijk Abonnement koos.U gaat ermee akkoord een geldige betaalmethode te handhaven gedurende de termijn van uw gebruik van dergelijke Services.

Gebruik van de Services gaat gepaard met gegevensoverdracht via uw mobiele provider of internetserviceprovider. U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen of kosten voor een provider, SMS-berichten, gegevens of andere daarmee verband houdende vergoedingen of kosten die uw mobiele provider of internetserviceprovider in rekening brengt in verband met uw gebruik van de Service.Logi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de betaling van kosten die aan u in rekening worden gebracht.

Systeemvereisten

De Services zullen niet toegankelijk zijn zonder: (1) een Account; (2) een ondersteund, persoonlijk mobiel apparaat; (3) een wifi-netwerk; (4) breedbandinternetverbinding; en (5) andere systeemelementen die mogelijk worden gespecificeerd door Logi. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u beschikt over alle vereiste systeemelementen en dat deze compatibel en goed zijn geconfigureerd. U erkent dat de Services mogelijk niet zullen functioneren als beschreven wanneer niet is voldaan aan de vereisten en de compatibiliteitseisen.

Logi Content

Alle tekst, graphics, visuele of gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo's, muziek, geluiden, artwork, foto's en computercode ('Logi Content'), inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, expressie, 'look and feel' en de rangschikking van dergelijke Content die wordt weergegeven of uitgevoerd inzake deze Services, is eigendom van, onder beheer van of gelicentieerd door Logi. Dergelijke Logi Content is beschermd door het handelsrecht, auteursrecht, octrooien, merkenrecht en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging. Tenzij er een andere overeenkomst van toepassing is op bepaalde Logi Content, verleent Logi u hierbij beperkte rechten voor het gebruik van de Logi Content onderhevig aan deze Voorwaarden, mits gebruik van dergelijke Logi Content uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik is.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een toepasselijke overeenkomst of inzake de Logi Content zelf, mogen geen delen van de Logi Content, in welke vorm of via welk middel dan ook, worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgebracht, gedownload, weergegeven, bekendgemaakt of overgedragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elektronische, mechanische, kopieer-, opname- of andere middelen, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Logi en/of de desbetreffende eigenaar. Tevens, mag u geen Logi Content die op deze Website of enige ander server is opgenomen 'weergeven' zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Logi.

Feedback

We raden u aan om ons feedback te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat we alle opmerkingen, advies, aanbevelingen, suggesties, klachten en andere feedback, die u verstrekt in verband met de Producten en/of Services, op willekeurig welke manier en zonder beperking mogen gebruiken, en dat Logi het recht toekomt van alle intellectuele eigendom die we creëren op basis van of door het opnemen van uw feedback.

Links naar producten en services van derden

In een poging om u uitgebreide en nuttige resources te bieden, kunnen deze Services gebruikmaken van of samenwerken met producten of services van derden die niet onder het beheer van Logi vallen. Logi is niet verantwoordelijk voor de producten of services die worden geleverd door een derde partij. U begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik en de beschikbaarheid van de Services afhankelijk is van producten of services van derden en Logi niet verantwoordelijk is voor schade of verlies veroorzaakt door de werking of niet-werking van deze producten van derden en/of services.

Intellectueel eigendom

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief en zonder beperking auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen inzake het Product of de Services het eigendom zijn van Logi of zijn gelieerde ondernemingen of zijn leveranciers of licentiegevers. Uw bezit, toegang en gebruik van het Product en de Services dragen geen rechten, aanspraken en belangen op of in dergelijke intellectuele eigendomsrechten over naar u of een derde partij.Logi en zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend. De Services worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht.

Procedure voor het indienen van claims die betrekking hebben op de inbreuk op auteursrechten

Bij Logi respecteren we de intellectuele eigendommen van anderen. Indien u vermoedt dat uw auteursrechtelijk beschermd werk werd gekopieerd en toegankelijk is op de Services, waarbij het auteursrecht werd geschonden, neem dan contact met ons op om de mogelijke inbreuk op het auteursrecht te melden via http://support.logitech.com/response-center. Gelieve Logi's agent voor auteursrechten de volgende informatie te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt:

  • een volledige beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander intellectueel eigendom dat volgens u werd geschonden
  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de houder van het auteursrecht of enige andere intellectuele eigendomsbelangen te handelen
  • een beschrijving van de plaats waar het materiaal, onderwerp van de inbreuk, zich op deze Website bevindt
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • een verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet
  • een door u, op straffe van meineed, ondertekende verklaring, dat de bovenstaande informatie waarvan u hebt kennis genomen accuraat is en dat u de houder van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht bent, of gemachtigd bent om namens de houder van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht te handelen

De agent van Logi kan worden bereikt via de contacten die hieronder worden vermeld:

Binnen de V.S.

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Buiten de V.S.

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
1015 Lausanne, Zwitserland

Verzoeken die geen betrekking hebben op de claim voor auteursrechtovertreding zullen niet worden beantwoord.

AFWIJZING VAN GARANTIE

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD EN TOT DE HOOGSTE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DEZE SERVICES EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, BERICHTEN, MENINGEN OF DIENSTEN OP DEZE SERVICES OF VIA EEN LINK OP DEZE SERVICES GELEVERD “ZOALS DEZE ZIJN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE GARANTIE, EN LOGI EN ZIJN LEVERANCIERS, EXTERNE LEVERANCIERS EN PARTNERS (IN HET NAVOLGENDE GEZAMENLIJK “LEVERANCIERS” GENOEMD) WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGERLEI SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, STATUTAIRE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING EN TITEL. LOGI GARANDEERT OF ONDERSCHRIJFT NIET DE JUISTHEID, ACTUALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN, GEÜPLOAD OF GEDISTRIBUEERD VIA DE SERVICES. LOGI EN ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DEZE SERVICES ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN; DAT TOEGANG TOT DEZE SERVICES OF INFORMATIE, BERICHTEN, MENINGEN OF SERVICES VIA LINKS IN DEZE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN; OF DAT RESULTATEN VAN DERGELIJK GEBRUIK ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN OF GESCHIKT ZULLEN ZIJN VOOR UW DOELEINDEN. LOGI KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DEZE SERVICES, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN ALLE VIRUSSEN, MALWARE, CONTAMINATIE OF VERNIETIGENDE FUNCTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VIRUSSEN, MALWARE, TROJAANSE PAARDEN, WORMEN, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINEGRAFFITI-TAGGERS, DROPPERS, ROOTKITS, KEYLOGGERS, BOTS OF ANDERE SCHADELIJKE SOFTWARE OF SOFTWARE-ELEMENTEN. BOVENDIEN IS LOGI NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG VAN EEN SERVICEPROVIDER VAN EEN DERDE PARTIJ, OF PARTNER, HETZIJ ONLINE OF OFFLINE. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE DIE DOOR LOGI OF ZIJN LEVERANCIERS WORDT ONTVANGEN OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN, ZAL DEZE AFWIJZING WIJZIGEN. Aangezien sommige rechtsgebieden deze beperkingen niet toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

LOGI GARANDEERT NIET DAT DE LOGITECH-SERVICES BESCHERMEN TEGEN INBRAAK IN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD OF HET NIVEAU VAN VEILIGHEID VERHOGEN. LOGI WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE LOGI-SERVICES OF -PRODUCTEN OF HET ONVERMOGEN DEZE SERVICES OF PRODUCTEN TE GEBRUIKEN. Logi zal niet aansprakelijk zijn voor fouten in of het niet werken van zijn Services wegens oorzaken buiten zijn macht, inclusief maar niet beperkt tot stroomuitval, computerfalen, gebruikersfouten, onbeschikbaarheid van het internet, of fouten, onderbrekingen van services of storingen door providers van derden, zoals internetserviceproviders, mobiele telefoonproviders en gegevenscentra. De bovenstaande beperkingen zullen niet gelden in geval van persoonlijk letsel, waarbij en tot de mate waarin toepasselijk recht dergelijke aansprakelijkheid vereist. De voorzieningen van deze paragraaf blijven geldig na beëindiging van deze Voorwaarden.

LOGI CONTROLEERT OF BEWERKT DE VIDEO-INHOUD DIE U VIA DE SERVICES ONTVANGT NIET EN ACCEPTEERT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR DEZE INHOUD, ONGEACHT OF DEZE INHOUD NAAR U IS VERZONDEN EN DE VOORWAARDEN SCHENDT. LOGI VERLEENT GEEN GARANTIE BETREFFENDE INHOUD DIE U MOGELIJK ONTVANGT VIA DE SERVICES. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT DE TERM LOGI, ZOALS GEBRUIKT IN DEZE AFWIJZING VAN GARANTIE, DE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN TOELEVERANCIERS VAN LOGI OMVAT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT LOGI (OF FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, INVESTEERDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, PARTNERS OF WERKNEMERS VAN LOGI) NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR DIRECTE SCHADE OF SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS LOGI OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SERVICES OF HET ONVERMOGEN OM DEZE SERVICES TE GEBRUIKEN, VERWIJDERING OF BEËINDIGING VAN DEZE SERVICES, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD VAN DEZE SERVICES, VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDE PARTIJEN OP DEZE SERVICES, INSTRUCTIE, INFORMATIE OF SERVICES GELEVERD DOOR OF VIA LINKS IN DEZE SERVICE, OF ANDER MATERIAAL DAT BETREKKING HEEFT OP DEZE SERVICES. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGI EN ZIJN LEVERANCIERS VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE SERVICES HET TOTALE BEDRAG AAN KOSTEN OVERSCHRIJDEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DAT U AAN LOGI HEEFT BETAALD GEDURENDE HET VOORAFGAANDE JAAR VOOR DE BETREFFENDE SPECIFIEKE SERVICE. Aangezien sommige rechtsgebieden deze beperkingen niet toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

Schadeloosstelling

U zult Logi, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, werknemers en agenten vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor enige en alle claims, eisen, schade, kosten en aansprakelijkheden, waaronder redelijke advocaatskosten, die zijn opgelopen door een derde partij vanwege of voortkomend uit uw handelingen of nalatigheden voortkomend uit uw gebruik van de Services. Logi behoudt zich het recht voor om het exclusieve verweer en beheer aan te nemen over elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u gaat akkoord zo volledig mogelijk uw medewerking te verlenen als redelijkerwijs wordt vereist in de verdediging van elke claim.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat Logi, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Services kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Services kan blokkeren als we bepalen dat u deze Voorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen met betrekking tot uw gebruik van de Services heeft geschonden, of om andere redenen inclusief maar niet beperkt tot (1) verzoeken van rechtshandhavinginstanties of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u om uw account te verwijderen, (3) stopzetting of materiële wijziging van de Services, of (4) onverwachte technische kwesties of problemen.

In het geval deze overeenkomst wordt beëindigd, zullen de beperkingen met betrekking tot Inhoud of materialen die bij de Services worden weergegeven, en de vertegenwoordigingen en garanties, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheden die in deze Voorwaarden uiteengezet zijn, na beëindiging van kracht blijven. In het geval u niet tevreden bent met de Services, is de beëindiging van deze overeenkomst uw enige verhaalmogelijkheid.

U gaat ermee akkoord dat Logi niet aansprakelijk is naar u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de Service.

Arbitrage

Elk geschil dat ontstaat tussen u en Logi zal door definitieve en bindende arbitrage worden beslecht volgens de regels voor arbitrage in consumentenzaken ('Regels') van de American Arbitration Association, zij het dat enig geschil dat anders zou vallen onder de bevoegdheid van een kantongerecht, naar keuze van een van de partijen voor een kantonrechter van een bevoegd gerecht kan worden gebracht, voorafgaand aan aanwijzing van de arbiter. Het arbitrageproces zal worden uitgevoerd door één enkele arbiter die door de partijen in gemeenschappelijk overleg is gekozen of volgens de selectieprocedure uiteengezet in de Regels. De locatie van de Arbitrage zal zijn Alameda County in Californië, tenzij de arbiter bepaalt dat een andere locatie noodzakelijk is om de beginselen van eerlijkheid en een behoorlijke procesvoering te waarborgen. De kosten van de arbitrage zullen worden verdeeld tussen de partijen zoals uiteengezet in de Regels.De arbitragebeslissing is definitief en bindend voor de partijen en hiertegen kan geen beroep worden aangetekend.

U MOET CONTACT OPNEMEN MET LOGI BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM VAN HET PLAATSVINDEN VAN DE GEBEURTENIS OF FEITEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT EEN CLAIM, OF U ZIET AF VAN HET RECHT OM EEN CLAIM GEBASEERD OP DEZE GEBEURTENIS OF FEITEN TE DOEN GELDEN.

Allerlei

Logi kan deze Voorwaarden op elk moment overdragen aan een dochteronderneming of enig gelieerd bedrijf of als onderdeel van de verkoop aan, fusie met, of andere overdracht van Logi aan een andere entiteit. U mag deze overeenkomst niet overdragen. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Logi betreffende deze inhoud en bepalen uw gebruik van deze Services. Indien Logi enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden niet aanwendt of niet op de naleving toeziet van deze voorwaarden, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van dergelijke rechten of bepalingen. Als een gerechtshof met bevoegde jurisdictie een voorziening van deze Voorwaarden ongeldig acht, zullen de partijen desondanks instemmen dat het gerechtshof zal proberen de intenties van de partijen zoals weerspiegeld in de voorziening af te dwingen, en zullen de overige voorzieningen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en uitgevoerd worden. Ongeacht tegenstrijdige statuten of wetten, moet elke claim of maatregel die ontstaat door of verband houdt met gebruik van de Website of deze Voorwaarden worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden voor actie ontstond of eens en voor altijd uitgesloten worden.

De Services zijn eigendom van en worden beheerd door Logitech Europe S.A.

Logi heeft deze Voorwaarden herzien op October 12, 2016

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen