Beleid inzake ongevraagde inzendingen

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Beleid inzake ongevraagde inzendingen

LOGITECH ONGEVRAAGD INDIENINGSBELEID

Logitech of een van haar medewerkers accepteren of overwegen geen ongevraagde informatie of ideeën, inclusief maar niet beperkt tot ideeën voor nieuwe producten, productverbeteringen, nieuwe technologieën, processen, materialen, diensten, reclame- of promotiecampagnes, marketing of nieuwe producten namen. Dien geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie, ongevraagde ideeën, suggesties, voorstellen, opmerkingen of materialen in welke vorm dan ook in bij Logitech of een van haar medewerkers. Het doel van dit beleid is om mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen wanneer de producten, diensten, functies of marketingstrategieën van Logitech lijken op of identiek zijn aan ideeën die aan Logitech zijn ingediend.

Als u, ondanks dat u het beleid van Logitech kent, ongevraagde informatie of ideeën indient, gaat u ermee akkoord dat alle informatie die via dit proces wordt ontvangen, door Logitech als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk wordt beschouwd. U stemt er verder mee in dat uw inzending eigendom wordt van Logitech, dat Logitech uw inzending voor elk doel mag gebruiken en dat Logitech geen geheimhoudingsverklaring of vertrouwelijkheidsovereenkomst met betrekking tot uw inzending zal ondertekenen. Het enige doel van dit beleid is om mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen als Logitech-producten of -technologieën lijken op ideeën die bij Logitech zijn ingediend.

Niettegenstaande het bovenstaande, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw inzendingen als u uw ideeën indient bij Logitech, ongeacht wat uw brief, e-mail, omslag of andere verzending kan vermelden.

VOORWAARDEN INZENDING VAN IDEEN

U gaat ermee akkoord dat:

  1. Uw inzendingen en hun inhoud worden automatisch eigendom van Logitech, zonder enige vergoeding (in welke vorm dan ook) aan u of een derde partij.
  2. Logitech is niet verplicht om uw inzending vertrouwelijk of bedrijfseigen te houden, en is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van de inzending.
  3. Logitech mag de inzendingen en hun inhoud gebruiken of herdistribueren voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder enige beperking of kennisgevingsverplichting.
  4. Logitech is niet verplicht om de inzending of verwante materialen te gebruiken, te beoordelen, te bewaren, te bevestigen of terug te sturen.

HULP BIJ UW BESTAANDE PRODUCT

Ons ondersteuningsteam kan uw ongevraagde inzendingen niet accepteren, maar als u hulp of assistentie nodig heeft bij uw bestaande Logitech-producten, kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam via https://support.logi.com. Stuur geen ongevraagde ideeën volgens Logitech's beleid voor ongevraagde inzendingen (hierboven beschreven) aan ons ondersteuningsteam. Alle feedback die u aan Logitech of zijn werknemers geeft, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Het staat Logitech vrij om dergelijke informatie onbeperkt te gebruiken, zonder enige vergoeding (in welke vorm dan ook) aan u of een derde partij.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen