Patrick Aebischer – eksternt styremedlem i Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDELSE    /    PATRICK AEBISCHER          

PATRICK AEBISCHER

Tidligere direktør av École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)


Patrick Aebischer har vært eksternt styremedlem i Logitech siden september 2016 og er medlem av Logitechs revisjonskomité og teknologi- og innovasjonskomité.

Dr. Aebischer er tidligere direktør i École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), et av verdens mest anerkjente universiteter, en stilling han hadde fra 2000 til 2016. Han er også professor i nevrovitenskap hos EPFL og direktør av EPFLs laboratorium for nevrodegenerativ sykdom ved Brain Mind Institute, EPFL. Før han tok på seg dette ansvaret i 2000 var Dr. Aebischer professor og direktør for den kirurgiske forskningsavdelingen og genterapisenteret på universitetssykehuset i Lausanne. Han var også styreformann ved avdelingen for kunstige organer, biomaterialer og celleteknologi ved Brown Universitys biologiske og medisinske avdeling.

Dr. Aebischer er grunnleggeren av tre bioteknologiselskaper og sitter i styret for Nestlé S.A.. Han er også styreleder for det rådgivende organet i Novartis Venture Fund og en seniorpartner for ND Capital.

Dr. Aebischer har graden dr.med (M.D) fra universitetet i Geneve og universitetet i Fribourg, Sveits. Han har også fire æresdoktorater.