PATRICK AEBISCHER

Tidligere direktør av École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)


Patrick Aebischer har vært eksternt styremedlem i Logitech siden september 2016 og er medlem av Logitechs revisjonskomité og teknologi- og innovasjonskomité.

Dr. Aebischer er tidligere direktør i École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), et av verdens mest anerkjente universiteter, en stilling han hadde fra 2000 til 2016. Han er også professor i neurovitenskap hos EPFL og direktør av EPFLs laboratorium for nevrodegenerativ sykdom ved Brain Mind Institute, EPFL. Før han tok på seg dette ansvaret i 2000 var Dr. Aebischer professor og direktør for den kirurgiske forskningsavdelingen og genterapisenteret på universitetssykehuset i Lausanne. Han var også styreformann ved avdelingen for kunstige organer, biomaterialer og celleteknologi ved Brown Universitys biologiske og medisinske avdeling.

Dr. Aebischer er grunnleggeren av tre bioteknologiske selskaper og sitter i styret til Nestlé S.A. og Lonza Group Ltd. Han er også styreformann i det rådgivende styret til venturefondet Novartis.

Dr. Aebischer har graden dr.med (M.D) fra universitetet i Geneve og universitetet i Fribourg, Sveits. Han har også tre æresdoktorater.