En visjon for eksterne enheter og bedre medarbeideropplevelse

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here
Mann som jobber på en datamaskin med et eget webkamera

Medarbeideropplevelse er den samlede summen av opplevelser en person har fått i løpet av ansettelsestiden. I dag er dette blant de mest overhengende bedriftsutfordringene for organisasjoner av alle størrelser.

Det er også en av de største mulighetene.

«Medarbeideropplevelse er et uutnyttet konkurransefortrinn», rapporterer Forrester, og dataene viser at virksomheter som gjør det godt innen medarbeideropplevelse leverer bedre kundeopplevelser, rekrutterer og beholder talenter og skaper vekst.«Medarbeideropplevelse er en avgjørende forretningsfaktor», Forrester, 18. mai 2021

Fokus på medarbeideropplevelse i virksomheten er en strategi som kan lønne seg. Med det spekteret av mulige fordeler man kan oppnå, er spørsmålet ikke lenger: «Bør vi satse mer på medarbeideropplevelse?» Men heller «Hvor begynner vi?»

Heldigvis trenger ikke bedrifter å se mye lenger enn til skrivebordet.

Jobbe hånd i hånd

I en fersk studie sa 92 % av ledere for personalressurser at medarbeideropplevelse var en toppprioritet.«Forvandling av medarbeideropplevelse: En SWOT-analyse av 500 HR-avdelinger», 9. februar 2021 Og selv om det absolutt er et HR-problem, er det også et IT-problem. Teknologiens rolle innen medarbeideropplevelse har utviklet seg til å bli viktigere enn noen gang på grunn av det avgjørende skiftet til fjern- og hybridarbeid under pandemien.

Utilstrekkelig teknologi i dette fremvoksende miljøet kan sinke teamene. Én av tre arbeidstakere har sluttet i jobben på grunn av teknologi som hindret dem i arbeidet, og halvparten vil «sannsynligvis» forlate jobben på grunn av frustrasjon over teknologien de bruker.«The 2021 State of Work», Adobe Workfront, 25. mars 2021

Små endringer for å tilpasse daglige interaksjoner mellom en ansatt og teknologien kan ha en enorm innvirkning på deres generelle produktivitet og trivsel.

Ikon for mennesker

Én av tre arbeidstakere har sluttet i jobben på grunn av teknologi som hindret dem i arbeidet.«The 2021 State of Work», Adobe Workfront, 25. mars 2021

Uutnyttede nøkler til god medarbeideropplevelse

Først og fremst bør IT-ledere revurdere teknologien en ansatt er mest i berøring med, faktisk hver arbeidsdag: musen og tastaturet. Enhver virksomhet kan raskt gjøre fremskritt mot en bedre medarbeideropplevelse ved å fokusere på disse to områdene for den enkeltes arbeidsområde.

Bare tenk på hvor ofte en gjennomsnittlig kontoransatt bruker slike verktøy:

Eksterne enheter utgjør en sjelden mulighet for arbeidsgivere til å forbedre det daglige arbeidet dramatisk uten omfattende utskifting av utstyr.

Valget er viktig

Når du vurderer hvilke forbedringer av de eksterne enhetene som vil være mest effektive for medarbeideropplevelsen, må du huske på arbeidstakernes økte kraft til å bestemme hvordan de utfører oppgavene.

Moderne arbeidstaker ønsker å bestemme hvordan deres personlige arbeidsområde skal innrettes. Faktisk sier arbeidstakere i millenium- og Z-generasonen, som vil utgjøre 74 % av arbeidsstyrken innen 2030, at valgfrihet på tvers av apper, tjenester og enheter er blant deres toppprioriteringer.«Neste generasjons arbeidsstyrke: Fem viktige teknologiske områder skiller yngre arbeidstakere fra eldre generasjoner» Forrester, 16. mars 2021

Utfordringen for bedrifter er at én størrelse aldri passer for alle. Det gjelder både ergonomi og arbeidsflyt. De rette musene og tastaturene kan dekke begge deler.

To tredjedeler av organisasjoner forventer å bruke teknologi for å styrke medarbeideropplevelsen.«Kartlegging av medarbeideropplevelse 2021», Willis Towers Watson, 20. juli 2021

Eksterne enheter kan optimeres for den enkelte arbeidstaker, og det finnes ytelsesfokuserte verktøy til hjelp for storbrukere. MX Keys for Business er for eksempel utviklet for kreative og konstruert for kodere, med fingertuppformede taster for komfort og smart belysning som tilpasser seg lysforholdene for å bidra til at brukeren holder seg i sonen.

For å styrke medarbeideropplevelsen ytterligere, kan IT-ansvarlige forhåndsgodkjenne et utvalg mus- og tastaturalternativer for de ansatte i stedet for å bevilge et beløp og la dem gjøre som de vil. Dette standardiserer prosessen for IT og kan spare kostnader gjennom pakkepriser og gi trygghet ved at alle bruker pålitelig teknologi – samtidig som det gir ansatte medbestemmelse og muligheten til å velge de beste verktøyene for deres arbeid.

Når maskinvare kombineres med programvare

I tillegg til å tilrettelegge for type arbeidsflyt etter jobbrolle, kan moderne eksterne enheter styrke den ansattes valgfrihet ved å støtte den enkeltes arbeidsstil.

Det finnes programvarebaserte løsninger som kombinerer profesjonell maskinvare med smart programvare for å skape den ultimate personlige brukeropplevelsen. Brukerne kan:

 • Stille inn rulle- og markørhastigheter.
   
 • Tilpasse knappe- og tastefunksjoner (f.eks. tilordne museknapper på nytt for appspesifikke oppgaver, som å bruke tilbakeknappen for å dempe/oppheve demping av mikrofonen under Zoom-samtaler).
   
 • Gjengi vanlige styrefeltbevegelser.
   
 • Kontrollere medieavspilling, panorering, zoom og rotasjon.
   
 • Aktivere smarte varsler og statusoppdateringer, som varsler om lavt batterinivå.
   

Se etter bedriftsklare mus og tastaturer med innstillinger for automatisk sikkerhetskopiering av skyen og funksjoner som Logitech Flow, som muliggjør sømløs veksling mellom flere datamaskiner ved bare å føre markøren til kanten av skjermen. Eksterne enheter som på den måten muliggjør enkel enhetshopping gir optimal produktivitet for sluttbrukeren.

I videre forstand støtter de også IT. Den neste arbeidsbølgen vil omfatte hotell- og hybridarbeidsplasser, og om mindre enn fem år vil eksterne ansatte bruke minst fire forskjellige typer enheter for jobben."Hybride og eksterne arbeidere endrer hvordan de bruker IT-utstyr," Gartner, 13. juli 2021. Den ideelle serien for eksterne enheter i slike PC-dominerte miljøer vil være kompatibel med nesten alle enheter og operativsystemer, integreres sømløst i eksisterende IT-oppsett og ha minimalt med støttebehov.

Programvarebaserte mus og tastaturer vil redusere nedetid og drive produksjonen på arbeidsplassen til neste nivå for virksomheter som fokuserer på medarbeideropplevelse i fremtidens arbeidsliv.

Et tastatur og en mus på et skrivebord

Mus og tastaturer er en unik gevinst for medarbeideropplevelsen

Nå som 70 % av arbeidstakerne kan bruke sine egne enheter på jobben,«Bruk dine egne enheter», Bitglass, 8. juli 2020, kan man trygt si at organisasjoner i stor grad har omfavnet, eller i det minste akseptert, de ansattes preferanser for å øke produktiviteten og styrke jobberfaringen.

De ansatte forventer at teknologien er tilpasset deres behov. En strategisk forbedret medarbeideropplevelse kan startes ved at bedrifter godkjenner sikre, bedriftsklare løsninger som kan velges og tilpasses basert på den enkeltes arbeidsstil.

Mus og tastaturer er sannsynligvis blant de vanligste teknologiske arbeidsverktøyene for alle ansatte – uavhengig av rolle, også nå med drastiske endringer i arbeidslivet. En enkel og direkte måte å støtte dagens og morgendagens arbeidsstyrke på, er å investere i og utarbeide en plan for eksterne enheter av bedriftskvalitet.

Logitechs mus og tastaturer av bedriftskvalitet er utviklet for å gjøre arbeidsområder mer komfortable og brukervennlige. Kontakt oss i dag og finn ut hva Logitech for Business-serien kan gjøre for medarbeideropplevelsen.

Sju måter for å oppnå gevinster med eksterne enheter innen medarbeideropplevelser

 

Mus og tastaturer gir arbeidsgivere en sjelden mulighet til å forbedre det daglige arbeidet dramatisk uten omfattende utskifting av utstyr.

Bidrar de eksterne enhetene til å gi deg et konkurransefortrinn innen medarbeideropplevelse? Last ned sjekklisten for å avgjøre det.

 

Spørsmål for å sikre at de eksterne enhetene gir bedre medarbeideropplevelse

Last ned sjekklisten

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå