Çalışanlar ve İşletmeler için Çeşitlilik ve Kapsayıcılık | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

İlgi Odağımız

Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa olan bağlılığımız, inovasyonu sağlamak için farklı bakış açılarına, becerilere ve fikirlere sahip insanları bir araya getirmemizi sağlıyor. Çok çeşitli kültürlere, geçmişlere ve elbette hepimizden ortaya çıkan büyük fikirlere değer veriyoruz.

Kapsayıcı bir kültür oluşturmak

Kapsayıcı liderleri teşvik eden ve çalışanların saygı duyulduğu, desteklendiği, değer verildiği bir ortam sağlayarak ekip işbirliğini, yeniliği ve etkinliği sağlayan bir şirket kültürünü benimsiyoruz.

Kapsayıcılık konusunda farkındalık ve beceri oluşturmak için ekip toplama sahnesi

Kapsayıcılık konusunda farkındalık ve beceri oluşturmak

  • Önyargının, ayrıcalığın tanınmasını ve kapsayıcı eylemin canlandırılmasını sağlayan şirket çapında deneyimler yaratmak.
  • Çalışan bağlılığı anketimiz aracılığıyla işyerine ait olma durumunu ölçme ve uygulama.

  • Uluslararası Kadınlar Günü, LGBTQ+ Gururu ve daha fazlası gibi etkinlikler aracılığıyla şirket içinde ve dışında sahip olduğumuz çeşitliliği kutluyor ve uyguluyoruz.

Yetersiz temsil edilen çalışanlarımıza olanaklar sağlama ve destekleme

Yetersiz hizmet sağlanan topluluklardan gelen çalışanlarımız için görünürlüğü, kapasiteyi, topluluk bilincini ve erişim olanağını teşvik ediyoruz.

Logitech sponsorluğundaki konferans ve etkinliklere örnekler

Ne yapıyoruz

Çalışanlara yönelik gitgide büyüyen yakınlık gruplarımız, yetersiz temsil edilen veya yetersiz hizmet almış çalışanların topluluk bilincine ulaşmasına, lider olarak gelişmesine, fırsatları paylaşmasına ve yerel veya bölgesel etkinliklere katılımları düzenlemesine yardımcı olur.

Yetersiz temsil edilen çalışanlarımız için gelişim ve mentorluğu destekliyoruz. Ayrıca, küresel olarak TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day ve Tech Gig Geek Goddess gibi konferans ve etkinliklere sponsor oluyoruz.

Üretim tesisimizde, eşit işe eşit ücret ödenmesini sağlıyoruz ve sosyal yardım paketlerimizi ilgili eş düzey şirketlerle ve iyi uygulamalarla periyodik olarak karşılaştırıyoruz. Tedarikçi tesislerimizde aynı standartları korumak için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz.

İş yapma şeklimizi değiştirme

Daha kapsayıcı olmanın yollarını belirleyerek ve önyargıyı en aza indirerek müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarıyla daha iyi bağlantı kurmak için Logitech süreçlerini ve programlarını sürekli olarak inceliyor ve geliştiriyoruz.