Daniel Borel - ประธานกิตติคุณ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

DANIEL BOREL

ประธานกิตติคุณ


Daniel Borel คือประธานกิตติคุณของคณะกรรมการบริหารของ Logitech ตำแหน่งนี้แต่งตั้งเพื่อเป็นเกียรติโดยไม่มีสิทธิ์โหวต แต่เป็นการรักษาการสายสัมพันธ์ของ Mr. Borel กับคณะกรรมการเพิ่มเติมจากบทบาทอื่น ๆ มากมายใน Logitech

Daniel Borel คือหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งของ Logitech ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้บริหารของบริษัทมาตั้งแต่ปี 1988 จนถึง 2007 และเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารของคณะกรรมการบริหารของ Logitech จนถึงปี 2015 Mr. Borel ได้ร่วมก่อตั้ง Logitech เมื่อปี 1981 เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตั้งแต่ปี 1992 ถึง 1998

ในช่วงทศวรรษแรกของ Logitech Mr. Borel เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเมาส์คอมพิวเตอร์ โดยดูแลการพัฒนาเมาส์ของ Logitech ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีราคาสูงมีจำนวนไม่มาก จนถึงอุปกรณ์ราคาประหยัดที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่อง และขายให้กับผู้ค้าปลีกและลูกค้า OEM ทั่วโลก เขายังพัฒนาการดำเนินการด้านการขายและการตลาดประจำยุโรปของ Logitech อีกด้วย นอกจากนี้ Mr. Borel ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อตั้งโรงงานผลิตที่มีศักยภาพสูงของบริษัทในเอเชีย ในปี 1988 Mr. Borel เป็นผู้นำ Logitech ในการขายหุ้นเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์ SWX Swiss ในปี 1997 เขายังเป็นผู้นำในการขายหุ้นเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq National Market System

Mr. Borel ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของ Nestlé S.A. และคณะกรรมการของมูลนิธิ Defitech เพื่อคนพิการ และเป็นประธานของคณะกรรมการ SwissUp ซึ่งเป็นมูลนิธิที่อุทิศให้ความเป็นเลิศทางการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์

Mr. Borel จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์จาก Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ในสวิตเซอร์แลนด์ และปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Stanford University ในแคลิฟอร์เนีย