Bracken Darrell - Chủ tịch & CEO của Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    BRACKEN DARRELL

Bracken P. Darrell

Bracken P. Darrell

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Logitech International S.A.


Với vai trò là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Logitech, Bracken P. Darrell chịu trách nhiệm về chiến lược tăng trưởng và lợi nhuận của Logitech, về tầm nhìn cho thương hiệu cũng như cho hoạt động của công ty. Ông Darrell gia nhập Logitech với vai trò chủ tịch vào tháng 4 năm 2012 và đảm nhận vai trò tổng giám đốc điều hành vào tháng 1 năm 2013.

Ông Darrell mang đến Logitech hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và quản lý thương hiệu tại các công ty tiêu dùng toàn cầu thành công, trong đó có Whirlpool, Procter & Gamble và General Electric. Kinh nghiệm quản lý điều hành của ông đã mở rộng sản xuất, chuỗi cung ứng, đổi mới sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng và tiếp thị – nhắm mục tiêu đến các khách hàng ở các thị trường phát triển và thị trường mới nổi. Ông đã dẫn dắt sự tăng trưởng và đổi mới cho các thương hiệu mang tính biểu tượng như Old Spice, Gillette, Braun, KitchenAid và Whirlpool.

Trước khi gia nhập Logitech, ông Darrell là phó chủ tịch điều hành của Whirlpool Corporation và chủ tịch của Whirlpool EMEA, mà tại đây, ông đã dẫn dắt công ty vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế năm 2008. Trước đây, ông Darrell đã làm việc với Procter & Gamble, gần đây nhất là chủ tịch của Braun, doanh nghiệp về thiết bị gia dụng. Ngoài mười hai năm làm việc cho Procter & Gamble - ở các vị trí quản lý điều hành cũng như những năm quản lý thương hiệu trước đây – ông Darrell đã làm việc ở Công ty General Electric trong năm năm, gần đây nhất là tổng giám đốc Mảng Dịch vụ Gia dụng Tiêu dùng. Ông Darrell bắt đầu sự nghiệp của mình với Arthur Anderson và sau đó là PepsiCo.

Ông Bracken Darrell có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) của Trường kinh doanh Harvard và bằng cử nhân tiếng Anh của Trường cao đẳng Hendrix ở Arkansas.