Daniel Borel - Chủ tịch danh dự của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

DANIEL BOREL

Chủ tịch danh dự


Daniel Borel là chủ tịch danh dự của ban giám đốc của Logitech. Vị trí này có ý nghĩa danh dự, không có quyền biểu quyết, nhưng vẫn duy trì tương tác của ông Borel với ban giám đốc ngoài vô số vai trò khác ông nắm giữ tại Logitech.

Là một trong ba nhà sáng lập của Logitech, Daniel Borel từng là chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1988 đến năm 2007 và là thành viên phi điều hành trong ban giám đốc của Logitech cho đến năm 2015. Ông Borel đồng sáng lập Logitech vào năm 1981 và từng là giám đốc điều hành từ năm 1992 đến năm 1998.

Trong suốt thập niên đầu tiên của Logitech, ông Borel đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chuột máy tính, giám sát sự phát triển của chuột Logitech từ các sản phẩm đặc biệt, số lượng ít có giá thành cao cho tới các sản phẩm giá rẻ được sử dụng với hầu hết máy tính và bán cho khách hàng lẻ và OEM vòng quanh thế giới. Ông cũng đã phát triển các hoạt động tiếp thị và bán hàng của Logitech tại Châu Âu. Ngoài ra, ông Borel cũng chịu trách nhiệm thiết lập năng lực sản xuất hàng loạt của công ty ở Châu Á. Năm 1988, ông Borel đã dẫn dắt Logitech qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên trên Sàn Chứng khoán Thụy Sĩ SWX. Năm 1997, ông dẫn dắt công ty qua đợt chào bán cổ phiếu lần đầu tiếp theo ra công chúng Mỹ trên Hệ thống Thị trường Quốc gia Nasdaq.

Ông Borel hoạt động trong ban giám đốc của Nestlé S.A. và hội đồng quản trị của Quỹ Defitech dành cho người khuyết tật, và là chủ tịch hội đồng quản trị của SwissUp, một quỹ chuyên về giáo dục xuất sắc ở Thụy Sĩ.

Ông Borel có bằng vật lý từ Trường Đại Học Bách Khoa Liên Bang Lausanne tại Thụy Sĩ và bằng thạc sĩ về khoa học máy tính của Đại học Stanford ở California.