Christopher Jones - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   BAN GIÁM ĐỐC    /    CHRISTOPHER JONES       

CHRISTOPHER JONES

Giám đốc sản phẩm, Amperity, Inc.


Christopher Jones là thành viên không điều hành của hội đồng quản trị Logitech kể từ tháng 9 năm 2022 và phục vụ trong Ủy ban Công nghệ và Đổi mới của Logitech.

Ông Jones là giám đốc sản phẩm của Amperity, Inc., một công ty cung cấp nền tảng dữ liệu khách hàng thông minh giúp trao quyền cho các thương hiệu tiêu dùng toàn cầu. Anh ấy đã phục vụ ở vị trí đó kể từ tháng 6 năm 2018. Trước khi gia nhập Amperity, ông Jones đã có 27 năm làm việc tại Tập đoàn Microsoft, gần đây nhất là giám đốc Healthcare NExT. Tại Microsoft, ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo bao gồm phó chủ tịch công ty, OneDrive & SharePoint, phó chủ tịch công ty, Oulook.com, OneDrive và Windows Services, và phó chủ tịch công ty, Windows.

Ông Jones phục vụ trong Hội đồng quản trị của RealNetworks, Inc.

Ông Jones có bằng Cử nhân về Toán học và Khoa học Tính toán của Đại học Stanford.