Christopher Jones - Thành viên Ban giám đốc Không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

CHRISTOPHER JONES

Giám đốc Sản phẩm, Amperity, Inc.


Christopher Jones là thành viên không điều hành trong ban giám đốc của Logitech kể từ tháng 9 năm 2022 và làm việc trong Ủy ban Đề cử và Quản trị cũng như Ủy ban Công nghệ và Đổi mới của Logitech.

Ông Jones là giám đốc sản phẩm tại Amperity, Inc., một công ty cung cấp nền tảng dữ liệu khách hàng thông minh, giúp trao quyền cho các thương hiệu tiêu dùng toàn cầu. Ông đã giữ chức vụ đó kể từ tháng 6 năm 2018. Trước khi gia nhập Amperity, ông Jones đã có 27 năm làm việc tại Tập đoàn Microsoft, gần đây nhất là giám đốc, Healthcare NExT. Tại Microsoft, ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo bao gồm phó chủ tịch công ty, OneDrive & SharePoint, phó chủ tịch công ty, Oulook.com, OneDrive và Windows Service, và phó chủ tịch công ty, Windows.

Ông Jones làm việc trong Hội đồng quản trị của RealNetworks, Inc.

Ông Jones có bằng cử nhân về Toán học và Khoa học Máy tính từ Đại học Stanford.