Deborah Thomas - Thành viên Ban giám đốc Không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

DEBORAH THOMAS

Phó Chủ tịch điều hành kiêm Cố vấn cấp cao cho CEO, Hasbro, Inc.


Deborah Thomas là thành viên không điều hành của hội đồng quản trị Logitech kể từ tháng 9 năm 2020. Bà là chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Logitech, đồng thời làm việc trong Ủy ban Lương thưởng của Logitech.

Bà Thomas là Phó Chủ tịch điều hành kiêm cố vấn cấp cao cho CEO của Hasbro, Inc., một công ty giải trí và kinh doanh toàn cầu. Bà Thomas trước đây là phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tài chính tại Hasbro. Bà gia nhập Hasbro vào năm 2003, ngoài ra còn giữ các chức vụ phó chủ tịch cấp cao, trưởng bộ phận Tài chính Công ty, kiểm soát viên và trợ lý kiểm soát. Trước khi gia nhập Hasbro, bà Thomas giữ các chức vụ Bảo hiểm tại KPMG Peat Marwick, LLP tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Bà Thomas làm việc trong ban giám đốc và là Thủ quỹ của tập đoàn Rhode Island Airport.

Bà Thomas có bằng BS từ trường Cao đẳng Providence. Bà còn là Kế toán viên Công chứng được cấp phép.