Frankie Ng - Thành viên Ban giám đốc không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

FRANKIE NG

Cựu Giám đốc điều hành, SGS S.A.


Kwok Wang (Frankie) Ng là thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị của Logitech kể từ tháng 9 năm 2022 và là chủ tịch Ủy ban Lương thưởng của Logitech.

Ông Ng là giám đốc điều hành của SGS S.A., một công ty SMI của Thụy Sĩ hoạt động toàn cầu, hoạt động trong lĩnh vực công ty thử nghiệm, thanh tra và chứng nhận, ông nắm giữ chức vụ này từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 3 năm 2024. Ông giữ các vai trò quản lý tại SGS kể từ năm 1994, bao gồm phó chủ tịch điều hành, Dịch vụ Công nghiệp; phó chủ tịch điều hành, Dịch vụ Thử nghiệm Người tiêu dùng; giám đốc điều hành khu vực, SGS US Thử nghiệm Bắc Mỹ; quản lý vận hành, Dịch vụ Thử nghiệm Người tiêu dùng; quản lý bộ phận, Sản phẩm Tiêu dùng, Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn. Ông Ng bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là kỹ sư đảm bảo chất lượng điện tử tại Sodeco S.A., một công ty chuyên về hệ thống đo lường và điện thoại.

Ông Ng có bằng cử nhân Kinh tế và Kinh tế lượng của Đại học Essex và bằng Kỹ thuật của Trường Kỹ thuật Geneva.