Frankie Ng - Thành viên không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   BAN GIÁM ĐỐC    /    FRANKIE NG       

FRANKIE NG

Giám đốc điều hành, SGS SA


Kwok Wang (Frankie) Ng là thành viên không điều hành trong ban giám đốc của Logitech kể từ tháng 9 năm 2022 và phục vụ trong Ủy ban Bồi thường của Logitech.

Ông Ng là giám đốc điều hành của SGS SA, một công ty SMI của Thụy Sĩ hoạt động trên toàn cầu, hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định và công ty chứng nhận, vị trí mà ông đã đảm nhiệm kể từ tháng 3 năm 2015. Ông đã giữ các vai trò quản lý tại SGS từ năm 1994, bao gồm phó chủ tịch điều hành, Dịch vụ Công nghiệp; phó chủ tịch điều hành, Dịch vụ Thử nghiệm Người tiêu dùng; giám đốc điều hành khu vực, SGS US Thử nghiệm Bắc Mỹ; giám đốc vận hành, Dịch vụ Kiểm tra Người tiêu dùng; giám đốc bộ phận, Sản phẩm tiêu dùng, Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn. Ông Ng bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhân viên điện tử đảm bảo chất lượng tại Sodeco SA, một công ty chuyên về hệ thống đo sáng và điện thoại.

Ông Ng có bằng Cử nhân Kinh tế và Kinh tế lượng của Đại học Essex và bằng Kỹ sư của Trường Kỹ thuật Geneva.