Guy Gecht - Thành viên Ban giám đốc không điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   BAN GIÁM ĐỐC    /    GUY GECHT       

GUY GECHT

Cựu đồng Giám đốc điều hành, E.Merge Technology Acquisition Corp.


Guy Gecht là thành viên không điều hành của hội đồng quản trị Logitech kể từ tháng 9 năm 2019. Ông là chủ tịch Ủy ban Công nghệ và Đổi mới của Logitech, đồng thời làm việc trong Ủy ban Kiểm toán của Logitech.

Ông Gecht là cựu đồng giám đốc điều hành của E.Merge Technology Acquisition Corp., một công ty “mua lại có mục đích đặc biệt” được thành lập với mục đích tạo ra sự kết hợp kinh doanh với một công ty phần mềm hoặc công nghệ internet, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 2020 đến tháng 10 năm 2022. Trước khi đồng sáng lập ra E.Merge vào tháng 6 năm 2020, Ông Gecht là giám đốc điều hành của Electronics for Imaging, Inc. (EFI), một công ty quốc tế chuyên về công nghệ in ấn kỹ thuật số, ông nắm giữ vị trí này từ năm 2000 tới năm 2018. Ông Gecht gia nhập EFI vào năm 1995, ngoài ra còn nắm giữ các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch và tổng giám đốc của bộ phận sản phẩm Fiery, và giám đốc thiết kế phần mềm. Trước khi gia nhập EFI, Ông Gecht giữ các chức vụ quản lý tại Interro Systems, Inc. ASP Computer Products, Inc. và Apple Israel. Ông Gecht còn là nhân viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), quản lý nhóm phát triển kỹ thuật và sau đó là quản lý thường vụ của một trong những chi nhánh công nghệ cao của IDF.

Ông Gecht làm việc trong ban giám đốc của Check Point Software Technology Ltd.

Ông Gecht có bằng cử nhân về khoa học máy tính và toán học từ trường Đại học Ben Gurion tại Israel.