MARJORIE LAO

Giám đốc tài chính, tập đoàn LEGO A/S/LEGO


Marjorie Lao là thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị của Logitech kể từ tháng 9 năm 2018 và làm việc trong Ủy ban Kiểm toán của Logitech.

Bà Lao là giám đốc tài chính của Tập đoàn LEGO, một công ty tư nhân thuộc sở hữu gia đình có hoạt động chính là phát triển, sản xuất, tiếp thị và bán đồ chơi dựa trên gạch LEGO. Bà đã nắm chức vụ hiện tại kể từ năm 2017 và trước đây giữ vai trò là phó chủ tịch cấp cao, phó chủ tịch cấp cao kiêm trưởng bộ phận tài chính, tài chính doanh nghiệp. Trước khi gia nhập vào Tập đoàn LEGO vào năm 2014, Bà Lao là phó chủ tịch, dự án Seadrill trong năm 2013. Bà nắm giữ chức vụ giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch cấp cao, bộ phận tài chính của Tandberg ASA, nhà sản xuất và phân phối hệ thống điện tử và hội nghị video, kể từ năm 2006 đến năm 2010 và phó chủ tịch, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh và M&A trong năm 2006. Khi Tandberg được thu mua bởi Cisco Systems, Inc., một công ty hàng đầu trên toàn cầu về các sản phẩm và dịch vụ mạng dựa trên giao thức Internet, Bà Lao gia nhập vào Cisco với tư cách là giám đốc cao cấp, giám đốc cao cấp kiêm giám đốc tài chính, chuyên viên phân tích kinh doanh và chiến lược kể từ năm 2010 đến năm 2012. Trước đây, bà nắm giữ nhiều chức vụ tài chính và quản lý tại McKinsey & Company và công ty The Procter & Gamble từ năm 1996 đến năm 2000.

Bà Lao có bằng Cử nhân về Quản trị kinh doanh và Kế toán từ Đại học Phillipines và MBA của Trường kinh doanh Harvard. Bà được chứng nhận là nhà kế toán ở Phillipines vào năm 1996.