Prakash Arunkundrum - Giám đốc điều hành Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    PRAKASH ARUNKUNDRUM

Prakash Arunkundrum

Prakash Arunkundrum

Giám đốc điều hành


Với tư cách là Giám đốc điều hành của Logitech, Prakash Arunkundrum tập trung vào hiệu quả hoạt động và tổ chức của công ty. Các lĩnh vực trách nhiệm của ông bao gồm Hoạt động của Logitech bao gồm sản xuất toàn cầu, chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, tìm nguồn cung ứng, trải nghiệm khách hàng và hoạt động chất lượng. Prakash cũng chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và thực hiện các sáng kiến về Tính bền vững về Môi trường của Logitech và thúc đẩy các cam kết về tính bền vững của Logitech trong các hoạt động và sản phẩm trên toàn thế giới. Ông cũng giám sát Chiến lược Doanh nghiệp và Mua bán - sáp nhập.

Prakash được đặt tên là COO vào năm 2023 và trước đây từng giữ chức vụ Trưởng phòng Hoạt động và Bền vững. Prakash gia nhập Logitech vào năm 2015 và trước đó đã đảm nhiệm các vị trí điều hành với tư cách là Trưởng bộ phận Giới thiệu Sản phẩm Mới & Sáng kiến Chiến lược và Tìm nguồn cung ứng Toàn cầu. Trước khi gia nhập Logitech, ông lần lượt là hiệu trưởng và giám đốc tại công ty tư vấn quản lý AT Kearney và PricewaterhouseCoopers là những nơi ông tập trung vào các cải tiến tăng biên lợi nhuận gộp và chuyển đổi hoạt động cho vài công ty công nghệ. Trước khi theo đuổi nghề tư vấn quản trị, Prakash từng giữ các chức vụ tư vấn và quản lý sản phẩm cao cấp tại các công ty phần mềm và dịch vụ chuỗi cung ứng.

Prakash có bằng Cử nhân về Kỹ thuật Hóa học của Viện Nghiên cứu Điện Hóa học Trung ương (CECRI) ở Ấn Độ và Thạc sĩ Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Maryland ở College Park.