Prakash Arunkundrum - Trưởng nhóm Hoạt động Toàn cầu của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    PRAKASH ARUNKUNDRUM

Prakash Arunkundrum

Prakash Arunkundrum

Giám đốc Hoạt động & Phát triển Bền vững Toàn cầu


Là Trưởng nhóm Hoạt động và Phát triển Bền vững Toàn cầu của Logitech, Prakash Arunkundrum chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, tìm nguồn và chất lượng sản phẩm. Prakash cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy chiến lược và thực thi các sáng kiến bền vững của Logitech và thực hiện các cam kết bền vững của Logitech trong các sản phẩm và hoạt động toàn cầu. Prakash đã giữ chức vụ này kể từ năm 2018, và trước đó giữ các chức vụ điều hành như Trưởng bộ phận Giới thiệu Sản phẩm mới và Tìm nguồn Toàn cầu tại Logitech. Prakash có trên 20 năm kinh nghiệm về hoạt động, ông gia nhập Logitech vào năm 2015. Trước khi đến Logitech, ông là giám đốc công ty tư vấn A.T. Kearney và PricewaterhouseCoopers là những nơi ông tập trung vào các cải tiến tăng biên lợi nhuận gộp và chuyển đổi hoạt động cho vài công ty công nghệ. Trước khi theo đuổi nghề tư vấn quản trị, Prakash từng giữ các chức vụ tư vấn và quản lý sản phẩm cao cấp tại các công ty phần mềm và dịch vụ chuỗi cung ứng.

Prakash có bằng Cử nhân về Kỹ thuật Hóa học của Viện Nghiên cứu Điện Hóa học Trung ương (CECRI) ở Ấn Độ và Thạc sĩ Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Maryland ở College Park.