Prakash Arunkundrum - Giám đốc Điều hành của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here
Prakash Arunkundrum

Prakash Arunkundrum

Giám đốc Điều hành


Với tư cách là Giám đốc Điều hành của Logitech, Prakash Arunkundrum tập trung vào hiệu quả hoạt động và tổ chức của công ty. Các lĩnh vực trách nhiệm của ông trải dài trong hoạt động Điều hành của Logitech bao gồm sản xuất toàn cầu, chuỗi cung ứng toàn cầu, tìm nguồn cung ứng, trải nghiệm khách hàng và chất lượng. Ngoài ra, Prakash hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc Nhóm Kinh doanh từ Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp tại Logitech. Ông cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy chiến lược và thực thi các sáng kiến Bền vững với Môi trường của Logitech và thúc đẩy các cam kết bền vững của Logitech trong các sản phẩm và hoạt động toàn cầu. Ông cũng giám sát Chiến lược Công ty và M&A.

Prakash được đặt tên là COO vào năm 2023 và trước đây giữ chức vụ Giám đốc Hoạt động và Bền vững. Prakash gia nhập Logitech vào năm 2015 và trước đó đã giữ các chức vụ điều hành như Trưởng nhóm Sáng kiến Chiến lược & Giới thiệu Sản phẩm mới và Tìm nguồn cung ứng Toàn cầu. Trước khi đến Logitech, ông lần lượt là hiệu trưởng và giám đốc tại các công ty tư vấn quản lý AT Kearney và PricewaterhouseCoopers là những nơi ông tập trung vào các cải tiến tăng biên lợi nhuận gộp và chuyển đổi hoạt động cho vài công ty công nghệ. Trước khi theo đuổi nghề tư vấn quản trị, Prakash từng giữ các chức vụ tư vấn và quản lý sản phẩm cao cấp tại các công ty phần mềm và dịch vụ chuỗi cung ứng.

Prakash có bằng Cử nhân về Kỹ thuật Hóa học của Viện Nghiên cứu Điện Hóa học Trung ương (CECRI) ở Ấn Độ và Thạc sĩ Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Maryland ở College Park.