Samantha Harnett - Tổng cố vấn của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    SAMANTHA HARNETT

Samantha Harnett

Samantha Harnett

Tổng Cố vấn


Samantha Harnett gia nhập Logitech vào tháng 6 năm 2020 với tư cách là Tổng cố vấn, chịu trách nhiệm về chức năng pháp lý chung của công ty, bao gồm quản trị doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, kiện tụng, tuân thủ chứng khoán và quyền riêng tư.

Trước khi đến Logitech, Sam đã trải qua nhiều vai trò về pháp lý và quản lý tại Eventbrite, Inc., bao gồm Giám đốc Pháp lý và Điều hành. Bà giữ cả hai vị trí lãnh đạo phát triển kinh doanh và pháp lý tại ZipRealty, Inc. và trước khi nắm giữ các vai trò nội bộ, bà đã hành nghề tư nhân tại Wilson Sonsini Goodrich và Rosati, P.C.

Sam làm việc trong ban giám đốc của GLAAD.

Sam có bằng Cử nhân từ Trường Đại học bang California và JD từ Trường Luật của Đại học Santa Clara.