Samantha Harnett - Tổng cố vấn của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    SAMANTHA HARNETT

Samantha Harnett

Samantha Harnett

Tổng Cố vấn


Samantha Harnett gia nhập Logitech vào tháng 6 năm 2020 với tư cách là Tổng cố vấn, chịu trách nhiệm về chức năng pháp lý chung của công ty, bao gồm quản trị doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, kiện tụng, tuân thủ chứng khoán và quyền riêng tư.

Trước khi gia nhập Logitech, Samantha đã đảm nhiệm nhiều vai trò pháp lý và quản lý khác nhau tại Eventbrite, Inc. bao gồm cả giám đốc pháp lý và hoạt động. Bà giữ cả hai vị trí lãnh đạo phát triển kinh doanh và pháp lý tại ZipRealty, Inc. và trước khi nắm giữ các vai trò nội bộ, bà đã hành nghề tư nhân tại Wilson Sonsini Goodrich và Rosati, P.C.

Samantha phục vụ trong ban giám đốc của GLAAD.

Samantha có bằng Cử nhân của Đại học Bang California và bằng JD của Trường Luật Đại học Santa Clara.