Samantha Harnett - Giám đốc pháp lý của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LÃNH ĐẠO    /    SAMANTHA HARNETT

Samantha Harnett

Samantha Harnett

Giám đốc pháp lý


Với tư cách là Giám đốc pháp lý của Logitech, Samantha Harnett chịu trách nhiệm về chức năng pháp lý toàn cầu của công ty, bao gồm quản trị công ty, sở hữu trí tuệ, kiện tụng, chính sách công, tuân thủ chứng khoán và quyền riêng tư.

Samantha gia nhập Logitech vào năm 2020 và trước khi gia nhập công ty, Samantha đã phục vụ trong nhiều vai trò pháp lý và quản lý tại Eventbrite, Inc. bao gồm cả giám đốc pháp lý và hoạt động. Bà giữ cả hai vị trí lãnh đạo phát triển kinh doanh và pháp lý tại ZipRealty, Inc. và trước khi nắm giữ các vai trò nội bộ, bà đã hành nghề tư nhân tại Wilson Sonsini Goodrich và Rosati, P.C.

Samantha phục vụ trong ban giám đốc của GLAAD.

Samantha có bằng Cử nhân của Đại học Bang California và bằng JD của Trường Luật Đại học Santa Clara.