Wendy Becker - Chủ tịch Hội đồng quản trị Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here
Wendy Becker

WENDY BECKER

Chủ tịch Hội đồng quản trị


Với tư cách là Chủ tịch của Logitech, Wendy Becker có trách nhiệm giám sát chiến lược và năng suất của công ty.

Bà Becker là thành viên không điều hành trong ban giám đốc của Logitech kể từ tháng 9 năm 2017 và là chủ tịch hội đồng quản trị kể từ tháng 9 năm 2019 đồng thời kiêm chủ tịch Ủy ban Đề cử và Quản trị của Logitech.

Bà Becker là cựu giám đốc điều hành của Jack Wills Limited, một nhà sản xuất và bán lẻ quần áo hàng hiệu có trụ sở tại Anh, bà giữ vị trí này từ năm 2013 tới năm 2015. Bà Becker là giám đốc điều hành của Jack Wills từ năm 2012 đến năm 2013. Bà Becker giữ vai trò là giám đốc tiếp thị tập đoàn của Vodafone Group Plc, một công ty viễn thông toàn cầu, từ năm 2009 đến năm 2011. Trước khi tới Vodafone làm việc, bà là giám đốc điều hành của TalkTalk Telecom, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định băng thông rộng, điện thoại bàn, điện thoại di động và truyền hình, là đối tác tại McKinsey & Company ở cả San Francisco và London, một công ty tư vấn quản lý quốc tế, và nhiều vị trí về tiếp thị và thương hiệu khác nhau tại Công ty Procter & Gamble.

Bà Becker làm việc trong ban giám đốc của GSK plc và Sony Corporation. Bà cũng là thành viên trong cơ quan quản lý của Đại học Oxford và Trường Kinh doanh thuộc Đại học Oxford, đồng thời là thành viên Ủy ban Tài chính của Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Bà Becker có bằng Cử nhân về Kinh tế của Đại học Dartmouth và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh doanh Stanford.