Sản phẩm - Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

CHUỘT + BÀN PHÍM

Sự chính xác, thoải mái và biểu đạt: Mua sắm chuột và bàn phím không dây và có dây. Chọn từ các sản phẩm có Bluetooth®, được chế tạo để đem lại hiệu suất, tính công thái học, tiện dụng, văn phòng tại nhà và nhiều hơn nữa.

MICE MICE
CHUỘT

Mua sắm chuột không dây và có dây. Chọn từ các sản phẩm Bluetooth, hiệu suất, công thái học, doanh nhân, Giáo dục, di chuyển, nhỏ gọn và WFH (làm việc tại nhà).

COMBOS COMBOS
BỘ ĐÔI

Mua sắm bộ đôi chuột và bàn phím. Chọn từ các loạt sản phẩm công thái học, thiết yếu, nhỏ gọn, hiệu suất, không dây, Bluetooth và di động.

KEYBOARDS KEYBOARDS
BÀN PHÍM

Mua sắm bàn phím không dây và có dây. Chọn từ các sản phẩm cơ, công thái học, thoải mái, nhỏ gọn, Bluetooth, đa thiết bị và đa hệ điều hành.

TABLET KEYBOARDS TABLET KEYBOARDS
BÀN PHÍM MÁY TÍNH BẢNG

Mua sắm Bao kiêm bàn phím cho Máy tính bảng. Bao kiêm bàn phím không dây Bluetooth phổ dụng cho các máy tính bảng Android™, Apple, Samsung®, Amazon™, và Windows®.

MICE MICE
CHUỘT

Mua sắm chuột không dây và có dây. Chọn từ các sản phẩm Bluetooth, hiệu suất, công thái học, doanh nhân, Giáo dục, di chuyển, nhỏ gọn và WFH (làm việc tại nhà).

COMBOS COMBOS
BỘ ĐÔI

Mua sắm bộ đôi chuột và bàn phím. Chọn từ các loạt sản phẩm công thái học, thiết yếu, nhỏ gọn, hiệu suất, không dây, Bluetooth và di động.

KEYBOARDS KEYBOARDS
BÀN PHÍM

Mua sắm bàn phím không dây và có dây. Chọn từ các sản phẩm cơ, công thái học, thoải mái, nhỏ gọn, Bluetooth, đa thiết bị và đa hệ điều hành.

TABLET KEYBOARDS TABLET KEYBOARDS
BÀN PHÍM MÁY TÍNH BẢNG

Mua sắm Bao kiêm bàn phím cho Máy tính bảng. Bao kiêm bàn phím không dây Bluetooth phổ dụng cho các máy tính bảng Android™, Apple, Samsung®, Amazon™, và Windows®.

TAI NGHE + LOA

Mua sắm loa và tai nghe có dây và không dây với âm thanh chất lượng cao. Chọn từ các sản phẩm có tính năng khử tiếng ồn, kết nối Bluetooth USB, thời lượng pin dài và nhiều hơn nữa.

WIRED HEADSETS WIRED HEADSETS
TAI NGHE CÓ DÂY

Mua sắm tai nghe có dây. Chọn từ các sản phẩm có kết nối USB hoặc 3,5 mm. Hoạt động với các ứng dụng hội nghị phổ biến.

BLUETOOTH SPEAKERS BLUETOOTH SPEAKERS
LOA BLUETOOTH

Mua sắm các loa Bluetooth bao gồm hệ thống loa âm thanh vòm 5.1, loa máy tính âm thanh nổi và hệ thống 2.1 với loa siêu trầm.

WIRELESS HEADSETS WIRELESS HEADSETS
TAI NGHE KHÔNG DÂY

Mua sắm Tai nghe không dây. Chọn từ các sản phẩm có kết nối Bluetooth hoặc USB, ANC, tính năng khử tiếng ồn và nhiều hơn nữa.

COMPUTER SPEAKERS COMPUTER SPEAKERS
LOA MÁY TÍNH

Mua loa vi tính cho giá sách, dàn âm thanh nổi, và máy tính để bàn cũng như hệ thống đầy đủ với loa siêu trầm.

HEADSET WEBCAM KITS HEADSET WEBCAM KITS
BỘ WEBCAM VÀ TAI NGHE

Mua sắm gói công cụ tai nghe và webcam. Chọn giữa tai nghe không dây và webcam 4K hoặc tai nghe có dây với webcam 1080p.

SURROUND SOUND SYSTEM SURROUND SOUND SYSTEM
HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM

Mua sắm các hệ thống âm thanh vòm bao gồm hệ thống loa 5.1 với Bluetooth hoặc THX, Dolby Digital, và các hệ thống DTS được chứng nhận.

WIRED HEADSETS WIRED HEADSETS
TAI NGHE CÓ DÂY

Mua sắm tai nghe có dây. Chọn từ các sản phẩm có kết nối USB hoặc 3,5 mm. Hoạt động với các ứng dụng hội nghị phổ biến.

BLUETOOTH SPEAKERS BLUETOOTH SPEAKERS
LOA BLUETOOTH

Mua sắm các loa Bluetooth bao gồm hệ thống loa âm thanh vòm 5.1, loa máy tính âm thanh nổi và hệ thống 2.1 với loa siêu trầm.

WIRELESS HEADSETS WIRELESS HEADSETS
TAI NGHE KHÔNG DÂY

Mua sắm Tai nghe không dây. Chọn từ các sản phẩm có kết nối Bluetooth hoặc USB, ANC, tính năng khử tiếng ồn và nhiều hơn nữa.

COMPUTER SPEAKERS COMPUTER SPEAKERS
LOA MÁY TÍNH

Mua loa vi tính cho giá sách, dàn âm thanh nổi, và máy tính để bàn cũng như hệ thống đầy đủ với loa siêu trầm.

HEADSET WEBCAM KITS HEADSET WEBCAM KITS
BỘ WEBCAM VÀ TAI NGHE

Mua sắm gói công cụ tai nghe và webcam. Chọn giữa tai nghe không dây và webcam 4K hoặc tai nghe có dây với webcam 1080p.

SURROUND SOUND SYSTEM SURROUND SOUND SYSTEM
HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM

Mua sắm các hệ thống âm thanh vòm bao gồm hệ thống loa 5.1 với Bluetooth hoặc THX, Dolby Digital, và các hệ thống DTS được chứng nhận.

TRUYỀN TRỰC TUYẾN

Từ luồng truyền trực tuyến đầu tiên tới luồng chính, hãy mua sắm các sản phẩm truyền trực tuyến đem lại cho bạn lợi thế chuyên nghiệp trên Twitch hoặc YouTube, cho dù bạn là người mới hay đã có sự nghiệp vững chắc. Tìm webcam, màn hình xanh, micrô và nhiều hơn nữa.

WEBCAM WEBCAM
WEBCAM

Mua sắm webcam để tổ chức hội nghị video, kinh doanh, đào tạo và làm việc tại nhà. Webcam có chất lượng cao với video 4K, 1080p hoặc 720p rõ nét như pha lê.

PRODUCTS FOR CREATORS PRODUCTS FOR CREATORS
CÁC SẢN PHẨM CHO NHÀ SÁNG TẠO

Chúng tôi tạo ra các công cụ, bạn thay đổi thế giới. Tạo khung cảnh, nêu lên tiếng nói của bạn và kiểm soát với Logitech for Creators (Logitech cho các Nhà sáng tạo).

WEBCAM WEBCAM
WEBCAM

Mua sắm webcam để tổ chức hội nghị video, kinh doanh, đào tạo và làm việc tại nhà. Webcam có chất lượng cao với video 4K, 1080p hoặc 720p rõ nét như pha lê.

PRODUCTS FOR CREATORS PRODUCTS FOR CREATORS
CÁC SẢN PHẨM CHO NHÀ SÁNG TẠO

Chúng tôi tạo ra các công cụ, bạn thay đổi thế giới. Tạo khung cảnh, nêu lên tiếng nói của bạn và kiểm soát với Logitech for Creators (Logitech cho các Nhà sáng tạo).

HỘI NGHỊ VIDEO

Hợp tác trong các cuộc họp ảo, tại văn phòng và học tập từ xa. Mua sắm các sản phẩm hội nghị video như webcam và phụ kiện cho bàn làm việc và bố cục di động, phòng hội nghị và nhiều hơn nữa.

WEBCAMS WEBCAMS
WEBCAM

Mua sắm các webcam được thiết kế để hoạt động với mọi phần mềm VC nhằm tổ chức hội nghị video, kinh doanh, đào tạo và làm việc tại nhà. Webcam có chất lượng cao với video 4K, 1080p hoặc 720p rõ nét như pha lê.

ACCESSORIES ACCESSORIES
PHỤ KIỆN

Tăng thêm tính năng và độ linh hoạt với các phụ kiện hội nghị video này, bao gồm dây, loa, mic, giá gắn và bộ phận thay thế.

CONFERENCE CAMERAS CONFERENCE CAMERAS
CAMERA HỘI NGHỊ

Duyệt các camera phòng hội nghị. Chọn từ video bar tất cả trong một, hệ thống camera hội nghị video và camera di động với thiết bị thu âm.

CONFERENCE ROOM SOLUTIONS CONFERENCE ROOM SOLUTIONS
GIẢI PHÁP PHÒNG HỘI NGHỊ

Duyệt các giải pháp cho phòng. Các giải pháp hội nghị dễ sử dụng, có chất lượng cao cho tất cả kích cỡ phòng. Tương thích với các nền tảng phần mềm như Zoom®, Google® và Microsoft®.

DESK SOLUTIONS DESK SOLUTIONS
GIẢI PHÁP CHO BÀN LÀM VIỆC

Logitech đem lại trải nghiệm âm thanh và video liền mạch như nhau ở bất cứ nơi đâu bạn làm việc - văn phòng, tại nhà hay bàn làm việc chung.

WEBCAMS WEBCAMS
WEBCAM

Mua sắm các webcam được thiết kế để hoạt động với mọi phần mềm VC nhằm tổ chức hội nghị video, kinh doanh, đào tạo và làm việc tại nhà. Webcam có chất lượng cao với video 4K, 1080p hoặc 720p rõ nét như pha lê.

ACCESSORIES ACCESSORIES
PHỤ KIỆN

Tăng thêm tính năng và độ linh hoạt với các phụ kiện hội nghị video này, bao gồm dây, loa, mic, giá gắn và bộ phận thay thế.

CONFERENCE CAMERAS CONFERENCE CAMERAS
CAMERA HỘI NGHỊ

Duyệt các camera phòng hội nghị. Chọn từ video bar tất cả trong một, hệ thống camera hội nghị video và camera di động với thiết bị thu âm.

CONFERENCE ROOM SOLUTIONS CONFERENCE ROOM SOLUTIONS
GIẢI PHÁP PHÒNG HỘI NGHỊ

Duyệt các giải pháp cho phòng. Các giải pháp hội nghị dễ sử dụng, có chất lượng cao cho tất cả kích cỡ phòng. Tương thích với các nền tảng phần mềm như Zoom®, Google® và Microsoft®.

DESK SOLUTIONS DESK SOLUTIONS
GIẢI PHÁP CHO BÀN LÀM VIỆC

Logitech đem lại trải nghiệm âm thanh và video liền mạch như nhau ở bất cứ nơi đâu bạn làm việc - văn phòng, tại nhà hay bàn làm việc chung.

THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Phụ kiện thiết bị di động cho phong cách sống linh hoạt của bạn. Mua sắm bàn phím, phụ kiện cho iPad, Máy tính bảng và Điện thoại thông minh và nhiều hơn nữa.

iPAD KEYBOARDS iPAD KEYBOARDS
BÀN PHÍM IPAD

Mua sắm bàn phím cho iPad, iPad Air, và iPad Pro. Mở ra tiềm năng với bàn phím Logitech, được thiết kế để giúp bạn làm việc, học tập và tận hưởng nhiều hơn.

TABLET KEYBOARDS TABLET KEYBOARDS
BÀN PHÍM MÁY TÍNH BẢNG

Mua sắm bao kiêm bàn phím cho máy tính bảng. Nâng cao khả năng sử dụng với bao kiêm bàn phím không dây Bluetooth phổ dụng cho các máy tính bảng Android, Apple, Samsung, Amazon và Windows.

iPAD ACCESSORIES iPAD ACCESSORIES
PHỤ KIỆN IPAD

Mua sắm Phụ kiện iPad. Hô biến chiếc máy tính bảng của bạn trở nên dễ sử dụng và hiệu quả hơn với chuột không dây, đế sạc hoặc bút kỹ thuật số.

iPAD KEYBOARDS iPAD KEYBOARDS
BÀN PHÍM IPAD

Mua sắm bàn phím cho iPad, iPad Air, và iPad Pro. Mở ra tiềm năng với bàn phím Logitech, được thiết kế để giúp bạn làm việc, học tập và tận hưởng nhiều hơn.

TABLET KEYBOARDS TABLET KEYBOARDS
BÀN PHÍM MÁY TÍNH BẢNG

Mua sắm bao kiêm bàn phím cho máy tính bảng. Nâng cao khả năng sử dụng với bao kiêm bàn phím không dây Bluetooth phổ dụng cho các máy tính bảng Android, Apple, Samsung, Amazon và Windows.

iPAD ACCESSORIES iPAD ACCESSORIES
PHỤ KIỆN IPAD

Mua sắm Phụ kiện iPad. Hô biến chiếc máy tính bảng của bạn trở nên dễ sử dụng và hiệu quả hơn với chuột không dây, đế sạc hoặc bút kỹ thuật số.

CÁC GIẢI PHÁP CỦA LOGITECH

Từ lập trình và sáng tạo một cách thoải mái, hãy mua sắm các giải pháp của Logitech dành cho các chuyên gia. Từ chuột, bàn phím, phụ kiện và nhiều hơn nữa được thiết kế với bạn là tâm điểm.

MASTER SERIES MASTER SERIES
DÒNG MX

Mở ra các khả năng sáng tạo và thực hiện của bạn. Mua sắm các sản phẩm MX để chinh phục các dự án tiếp theo của bạn với các công cụ biến đổi cách thức bạn làm việc.

ERGO SERIES ERGO SERIES
DÒNG ERGO

Đem lại sự khỏe mạnh đến nơi làm việc của bạn. Mua sắm các sản phẩm công thái học giúp cải thiện tư thế, hiệu quả và sự thoải mái.

MASTER SERIES MASTER SERIES
DÒNG MX

Mở ra các khả năng sáng tạo và thực hiện của bạn. Mua sắm các sản phẩm MX để chinh phục các dự án tiếp theo của bạn với các công cụ biến đổi cách thức bạn làm việc.

ERGO SERIES ERGO SERIES
DÒNG ERGO

Đem lại sự khỏe mạnh đến nơi làm việc của bạn. Mua sắm các sản phẩm công thái học giúp cải thiện tư thế, hiệu quả và sự thoải mái.