Hälsokontroll: Sinnet, kroppen, musanslutningen

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here
Man som arbetar vid skrivbordet

Psykisk hälsa på dagens arbetsplats har blivit en stor angelägenhet för anställda.

Illustration av en kvinna framför en bärbar dator

av arbetare säger att psykisk ohälsa har påverkat deras arbetsinsatser negativt sedan starten av pandemin”Global Employee Health Study”, Aetna International, 2020.

Arbetsgivarna borde också oroa sig. Utsatt psykisk hälsa kan ha en inverkan på anställdas arbetsinsatser och resultera i minskad produktivitet. Sedan pandemins början har fler heltidsarbetande i USA förlorat mer än 10 timmars produktivitet per vecka på grund av psykisk ohälsa.”2020 Behavioral Health Impact Update”, The Standard, 2020.

Alla dessa kortsiktiga förluster blir mycket sammantaget. På sikt kan de orsaka irreparabel skada på anställdas engagemang, tillfredsställelse och övergripande välbefinnande. Utbrändhet var den främsta anledningen till att anställda som började ett nytt jobb 2021 lämnade sitt gamla.”What’s Behind the Great Resignation? Blame Burnout”, HR Executive, 2021.

Rätt arbetsplatsupplevelse för att lindra stress hos anställda

De anställdas upplevelse har blivit ett vapen mot sådana utmaningar gällande välbefinnande och problem med att behålla talang. Ju bättre upplevelse för de anställda, desto bättre affärsresultat. Enligt en rapport resulterade varje 1 USD spenderad på de anställdas upplevelse i 5 USD tillbaka ”i ökad arbetsproduktivitet, organisatorisk rörlighet och kundnöjdhet.””Invest in Employee Experience (EX), Drive Your Bottom Line Growth,” Forrester, 2020.

Räkna affärskostnaderna för osunda arbetsplatser

Även om IT-ledare inte kan stödja arbetares psykiska hälsa direkt kan de minska hindren för att få jobbet gjort sömlöst och främja en förbättrad personalupplevelse på samma gång.

Stressen kring tekniska problem kan åtminstone lindras genom att utrusta anställda med hårdvara som fungerar under laddning, säkerställa trådlös anslutning i företagsklass och välja programvarudrivna verktyg som effektiviserar ett arbetsflöde baserat på slutanvändarens personliga preferenser.

Genom att fokusera på att göra anställda mer tillfredsställda med tekniken har många IT-ledare sett en markant förbättring i deras anställdas upplevelsebedömningar.”Invest in Employee Experience (EX), Drive Your Bottom Line Growth,” Forrester, 2020.

Illustration av stapeldiagram

60 %
av IT-beslutsfattare sade att en anställds tillfredsställelse med tekniken hade en positiv inverkan på de anställdas upplevelse”Invest in Employee Experience (EX), Drive Your Bottom Line Growth,” Forrester, 2020.

Mjuka färdighetsmål, hårdvaruintelligens

För att stödja mentalt välbefinnande inom organisationen har många företagsledare också valt att uppgradera chefer och anställda inom interpersonella områden. En undersökning av McKinsey Global Survey visade på att några av de största ökningarna när det gällde fokus på omskolning mellan 2019 och 2020 rörde sociala och känslomässiga kategorier. Företag som adresserar interpersonella och empatiska färdigheter fördubblades nästan år för år.”McKinsey Global Surveys 2021: A Year in Review,” 2021.

IT-ledare utökar dessa ansträngningar till en annan dimension. Tekniken på arbetsplatsen kan ha en positiv inverkan på anställdas välbefinnande utöver fysisk bekvämlighet, särskilt när den möjliggör två resultat:

  1. Slutanvändarens autonomi: Förmågan att utföra sina uppgifter effektivt och självsäkert.

  2. Slutanvändarens skicklighet: Potentialen att bli ännu bättre på sina uppgifter.

Autonomi och skicklighet är förbisedda väsentligheter för anställdas välbefinnande.”The overlooked essentials of employee well-being,” McKinsey & Company, 2018. Dessa egenskaper hjälper människor att känna sig som betrodda, kompetenta och värdefulla medlemmar i teamet. Möss och tangentbord som ger anställda möjlighet att uppnå båda är bara ett av sätten som IT kan bidra till ökat välbefinnande.

Anställda som samarbetar i en möteslokal

Tillhörighet bortom umgänge

När anställda känner att de hör hemma på jobbet, mår och presterar de bättre på jobbet. Att skapa en samhörighetskultur genom organiska kontakter ansikte mot ansikte är en ny utmaning för utspridda team. Men andra vägar till tillhörighet finns.

Illustration av två personer som sitter tillsammans

Arbetsplatstillhörighet leder till en

Ikon av ökning på 56 procent

ökad arbetsprestation

Ett exempel: Stolthet. ”Att känna sig i linje med organisationens syfte, uppdrag och värderingar” är en av de största drivkrafterna för att anställda ska känna tillhörighet på jobbet, enligt Deloittes 2020 Global Human Capital Trends-undersökning. ”The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward,” Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2020.

Affärsfördelarna är oemotsägliga. Hela 93 procent av de tillfrågade i samma undersökning instämde i att en känsla av tillhörighet främjar organisatorisk prestation – en av de högsta graderna av enighet om viktighet som Deloitte har sett under ett decennium av upptäckter.”The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward,” Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2020.

Ikon av illustration av ett diagram med 93 procent

av företag säger att en känsla av tillhörighet hos anställda främjar organisatorisk prestation”The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward,” Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2020.

IT kan dra nytta av dessa data genom att utrusta distansarbetsplatser med teknik som uppfyller de värderingar som deras nuvarande arbetsstyrka bryr sig om, såsom miljöansvar, rättvisa produktionsmetoder eller designprinciper som är inkluderande och ergonomiska.

På så sätt kanval av arbetsplatsteknik få anställda på distans att känna sig socialt och känslomässigt engagerade i sin arbetsgemenskap. Även när de inte kan vara tillsammans personligen.

Fysiskt och psykiskt välmående hänger ihop

Välbefinnande på arbetsplatsen är ofta reaktivt, med förbättringar som drivs av sjukvårdsförmåner efter en skada eller ett fall av utbrändhet. Det är värt att fråga: Kan en del av ett företags välbefinnandebudget användas för att proaktivt utrusta anställdas arbetsplatser mot hot mot anställdas välbefinnande?

Arbetare med externa trådlösa möss upplever produktivitetsfördelar, men många IT-organisationer tillhandahåller dem inte med bärbara datorer. En studie från Logitech Ergo Lab visade att människor är 50 procent mer produktiva och 30 procent snabbare när de arbetar med en vanlig mus jämfört med en bärbar dators styrplatta.Logi Ergo Lab-studie, Logitech, Logitech standardmus jämfört med standardmässig inbyggd styrplatta, 2019.

Illustration av en hand med en hjärna och ett diagram på 84 procent

av arbetare säger att deras mentala hälsa var viktigare för dem än året innan”Global Employee Health Study,” Aetna International, 2020.

Dessa arbetare är inte bara mer produktiva, utan även bekvämare. Externa möss och tangentbord minskar muskelaktiviteten i nacke, axel och underarm.

När komforten ökar kan både fysiskt och mentalt välbefinnande förbättras, eftersom sinnet och kroppen direkt påverkar varandra: Deprimerade patienter löper tre gånger större risk än genomsnittet att utveckla kronisk smärta, enligt forskning från Harvard Medical School.”Hurting bodies and suffering minds often require the same treatment,” Harvard Medical School, 2017.

En sömlös teknikupplevelse är ett stressmoment mindre

De anställdas upplevelse är summan av alla interaktioner en arbetare har med sitt företag, så det är viktigt att erkänna dagliga interaktioner på arbetsplatsen mellan anställda och deras teknik. Om en arbetsplats är dåligt utrustad kan det få konsekvenser för såväl anställda som arbetsgivare.

Ett till synes litet IT-beslut kan faktiskt vara ett utmärkt tillfälle att säga något till anställda om företagets värderingar och samtidigt stödja deras fysiska och psykiska välbefinnande.

Logitechs utbud för företag ger en sömlös teknikupplevelse i en hybridvärld. Alla våra produkter är kompatibla med ledande företagsoperativsystem och affärsappar, vilket gör den globala driftsättningen smidig samtidigt som ledningen ligger hos IT.

GENVÄG TILL VÄLBEFINNANDE MED MÖSS OCH TANGENTBORD

Checklista över genväg till välbefinnande med möss och tangentbord

Ladda ner checklistan

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu