Hälsokontroll: Alla arbetsplatser är inte skapade lika

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here
Kvinna som använder den ergonomiska musen

Dynamiken i att arbeta helt hemifrån eller från kontoret har förändrats radikalt. Företag i dag har en chans att erkänna de kompletterande roller som samarbete på kontoret och produktivitet vid arbete hemifrån kan spela för deras arbetskraft.

Många organisationer har dock varit långsamma med att reagera på dessa förändringar och fokuserat på en enda lösning för alla. De som upprätthåller status quo och ”ser hur det går” går miste om en avgörande möjlighet: Att vinna en verklig konkurrensfördel hos deras mest värdefulla tillgång – deras människor.

”Jag känner mig full av energi över att få tänka om under de kommande 10 åren.”
Google CEO Sundar Pichai, Wall Street JournalGoogle CEO Sundar Pichai’s Vision for Return to Work,” Wall Street Journal, February 2022.

IT-ledare kommer att spela en viktig roll i rörelsen mot ett nytt paradigm – ett där arbetsplatser förvandlas från bra nog till mer än nog. När de börjar utrusta de anställdas uppsättningar i enlighet med detta, måste de se till att alla typer av arbetsplatser är utrustade så att alla kan göra sitt bästa jobb.

Detta tillvägagångssätt leder till en dominoeffekt av positiv förändring: Arbetsplatskapital kan stödja de anställdas välbefinnande, vilket kan stödja de anställdas produktivitet, vilket kan stödja framgångsrika affärsresultat. Så här kommer du i rätt riktning.

1. Definiera bästa användningsfall för varje arbetsyta

Först ska du fastställa vilken typ av arbetsplatser dina team kommer att använda i fortsättningen. Det kanske inte är så enkelt som det låter: Även om ett företag håller på att övergå till en permanent hybridmodell i stor skala, kan en enskild anställd jobba helt på distans eller helt på kontoret. 

IT-ledare bör skapa ett sätt att dokumentera variationerna hos arbetsplatsmodeller som är unika för varje anställd de stödjer. Därefter ska de definiera mer allmänt vad varje arbetsplats sannolikt kommer att användas till inom organisationen, och varför.

Exempel på användningsfall

Ikon av kontorsbyggnad

Helt på kontoret

  • Arbetare föredrar personlig kommunikation och tycker att det är lättare att fokusera på kontoret än någon annanstans
Husikon

Helt på distans

  • Arbetare föredrar att slippa pendla och använder tiden till fokuserat, grundligt arbete
Ikon av man som arbetar vid skrivbordet

Hybrid

  • Arbetare föredrar att komma in på kontoret för att samarbeta och arbeta hemifrån när de behöver vara som mest produktiva

I alla länder är arbetarnas främsta anledning till att vilja komma in på kontoret i en hybridmodell att umgås och samarbeta, enligt nya globala undersökningar från Gensler.”Across the Globe, Workers Want a Hybrid Work Model,” Gensler, 2020. ”Det betyder att kontorets kärnsyften kvarstår, men dess makt som en plats för umgänge och samarbete är primär”, fastställer rapporterna. ”Preferensen för en hybridmodell tyder på att vår tid på kontoret kan bli mer medveten, målinriktad och samarbetsvillig.”

En vanlig hybridmodell delar upp typen av uppgifter som görs på varje arbetsplats: Samarbete på kontoret och fokuserad produktivitet på arbetsplatsen på distans.

2. Förutse hälsoutmaningar för varje arbetsplats

Arbetsplatsinitiativ inom alla företag måste vara noga med att inte låta de som jobbar helt på distans eller helt på kontoret hamna efter. Det finns redan en växande skillnad i erfarenhet. Enligt Genslers globala undersökningar är arbetare i en hybridmodell ”mer benägna att rapportera positiva effekter på kreativitet, relationer, produktivitet, kommunikation och problemlösning” än anställda som arbetar heltid på kontoret eller på distans.”Across the Globe, Workers Want a Hybrid Work Model,” Gensler, 2020.

Detta är var en spricka i de anställdas erfarenhet kan uppstå. Om majoriteten av ett teams medlemmar föredrar att samarbeta personligen, till exempel, kan en anställd på distans oavsiktligt hamna utanför en konversation. Ett sådant scenarios implikationer för mentalt välbefinnande för den utelämnade anställda på distans kan inte underskattas. Även en enstaka förekomst av mikrouteslutning kan leda till en minskning med 25 procent av en individs prestation i ett grupprojekt.”Belonging: From comfort to connection to contribution,” Global Human Capital Trends Survey, Deloitte, 2020.

Exempel på användningsfall

Ikon av kontorsbyggnad

Helt på kontoret

  • Är mössen och tangentbord trådlösa och bärbara så att anställda kan röra sig fritt på kontoret?
Husikon

Helt på distans

  • Är arbetsplatsens verktyg bekväma för många arbetstimmar vid skrivbordet?
  • Är arbetsplatserna inrättade för att möjliggöra både samarbete och produktivitet?
Ikon av man som arbetar vid skrivbordet

Hybrid

  • Har alla en chans att delta i ett möte om de vill?
  • Är arbetsplatsverktygen av företagsklass och kan de ha robusta anslutningar, även i hårt belastade trådlösa miljöer?

Att uttryckligen integrera välbefinnande i arbetsdesignen är inte normen, och enligt Deloittes 2020 Global Human Capital Trends-rapport, ”representerar detta ett enormt missat tillfälle.” Organisationer som redan håller på att omforma arbetet kring välbefinnande införlivade sådana strategier som att införa välbefinnandebeteenden i det dagliga arbetet och själva tänka nytt beträffande arbetsplatserna. ”The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward,” Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2020.

3. Skapa en plan för utvärdering av arbetsplatsen

Effektiva variabler att ta hänsyn till när du utrustar en transformerad arbetsyta – från en arbetares appanvändning och handstorlek, till arbetsplatser och enhetstyper – kan studeras och dokumenteras inom din egen organisation.

Börja med de rätta frågorna. Fråga hybridarbetare hur deras arbetsflöde kommer att fördelas under veckan, eller fråga distansanställda om hur deras teknik bättre kan stödja dem i deras hemarbetsmiljö.

Se vad liknande forskning har avslöjat om dagens arbetsplatser på distans

Denna medarbetarspecifika forskning kommer att förse teknikdriftssättning med information som ger en högre grad av personalisering och som tillmötesgår olika fysik, inklusive vänster- eller högerhänta preferenser. De mentala stressfaktorerna kring tekniska problem kan också lindras genom att säkerställa trådlös anslutning i företagsklass och välja programvarudrivna verktyg som effektiviserar ett arbetsflöde baserat på slutanvändarens personliga preferenser.

4. Bestäm hur du ska ta till dig förändringar fortsättningsvis

Ikon av diagram på en dator

Medan du genomför arbetsplatsundersökningar för anställda och utökar planen för utvärdering av arbetsplatsen, är det smart att skapa ett system som kan utvecklas efter hur arbetsplatsens behov utvecklas – för det kommer de med all säkerhet att göra.

Fall och poäng: Från 2018 till 2020 skedde en ökning med 280 procent av antalet jobbannonser som erbjöd arbetsveckor på fyra dagar.”The four-day work week is catching on amid coronavirus,” Quartz, 2020. Många företags ökade fokus på att uppgradera och byta ut teammedlemmar baserat på projektbehov, snarare än isolerade jobbroller, är ytterligare ledtrådar om att det som krävs av morgondagens arbetsplatser kommer att fortsätta att förändras.

Att välja teknik som är kompatibel med flera appar och operativsystem kan säkerställa att alla arbetsplatser är utrustade för att hjälpa anställda att trivas i dag och i morgon.

Bild på en ergonomiskt konfigurerad arbetsplats

5. Förvandla varje arbetsyta

Den stationära utvecklingen har bara börjat. Arbetsytor och tekniken de är utrustade med kan fungera som centrala delar av alla organisationers långsiktiga hälsostrategi. Transformerade arbetsplatser som stödjer anställdas välbefinnande – både fysiskt och psykiskt – är en tydlig väg mot långsiktig produktivitet och affärsmässiga framgångar.

Logitechs utbud för företag erbjuder en mängd lösningar för att täcka varje arbetsplatsbehov och expertkunskapen för att stödja varje IT-team.

 

VILKEN ARBETSSTATION ÄR RÄTT? STÄLL FÖLJANDE FRÅGOR TILL MEDARBETARNA.

Checklista över ergonomiska måsten för en förändrad arbetsplats

Ladda ner checklistan

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu