Postupy společnosti Logitech v oblasti diverzity dodavatelů

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

DIVERZITA NAŠICH DODAVATELŮ

Budeme podporovat dodavatele a partnery, kteří jsou černé pleti, ženy, nebo jsou vlastnění menšinami 

Zavázali jsme se k růstu počtu dodavatelů vlastněných nedostatečně zastoupenými skupinami po celém světě a k pěti klíčovým opatřením.

 

  1. Budeme požadovat, aby všechny naše budoucí nákupy v USA zahrnovaly alespoň dva kvalifikované dodavatele černé pleti, ženy nebo jiné nedostatečně zastoupené dodavatele, kteří budou součástí fondu kandidátů (pokud jsou k dispozici).

  2. Pokud nebudeme vzhledem k systémové nerovnosti schopni najít kvalifikované dodavatele černé pleti, ženy nebo jiné nedostatečně zastoupené dodavatele, požádáme naše vybrané dodavatele, aby předložili jasný akční plán diverzity jako kvalifikační kritérium pro získání naší zakázky. Jinými slovy, pokud nenajdeme nedostatečně zastoupené dodavatele, budeme požadovat, aby naši stávající dodavatelé byli rozmanitější. Tím zvýšíme náš dopad, jelikož budeme od našich současných dodavatelů očekávat, že začnou podnikat konkrétní kroky při svých obchodních praktikách – náboru, nákupu a kultuře s cílem rozvíjet diverzitu.  

  3. Dodavatelům černé pleti, ženám a jiným nedostatečně zastoupeným dodavatelům usnadníme spolupráci se společností Logitech zkrácením platebních podmínek a redukováním smluvních závazků. Nedostatečně zastoupenými dodavateli jsou často malí dodavatelé, kteří se potýkají s překážkami při spolupráci s korporacemi, které jim mohou bránit v účasti na soutěži o zakázku, natož aby ji získali! Jsme odhodláni tyto překážky odstranit, abychom poskytli nedostatečně zastoupeným dodavatelům stejnou šanci na získání našich zakázek. 

  4. Ale naše aktivity nekončí u bodů 1), 2) a 3). Budeme spolupracovat s podobně smýšlejícími společnostmi, akčními skupinami pro diverzitu (např radou National Minority Supplier Development Council) a mezinárodními skupinami na ochranu práv (např. WeConnect) na další podpoře dodavatelů černé pletí, žen a nedostatečně zastoupených dodavatelů v naší vlastní síti i mimo ni prostřednictvím úvěrových programů a investic.

  5. Od dnešního dne se zavazujeme k vytvoření programu rozvoje dodavatelů černé pleti, žen a jiných nedostatečně zastoupených skupin. Pro začátek si budeme vybírat z tohoto programu 5–10 dodavatelů každý rok, kterým budeme nabízet poradenské služby, pilotní projekty, přístup k síti a kapitál. Vize je taková, že některé prvky této podpory mohou přijít prostřednictvím programu volna pro dobrovolníky, přičemž další podrobnosti uveřejníme již brzy.  

Zpočátku se soustředíme na těchto pět klíčových opatření v USA, kde se nacházejí nejlépe zavedené skupiny na ochranu práv a kde budeme moci snadno sledovat náš dopad a budeme schopni dosáhnout pozitivního vývoje co nejrychleji. Budeme se při tom i nadále učit a jakmile náš model bude fungovat, implementujeme jej po celém světě.


Jsme si jisti, že budeme spravedlivější při podpoře a rozvíjení diverzity naší dodavatelské základny, a zároveň si jsme jisti, že budeme více konkurenceschopní, když bude naše dodavatelská základna rozmanitější.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní