Praktyki odnośnie do różnorodności dla dostawców produktów Logitech

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

RÓŻNORODNOŚĆ WŚRÓD NASZYCH DOSTAWCÓW

Będziemy wspierać dostawców i partnerów zarządzanych przez osoby czarnoskóre, kobiety oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych

Zobowiązujemy się zwiększać liczbę dostawców zarządzanych przez osoby z grup niedostatecznie reprezentowanych na całym świecie, a ponadto przyrzekamy podjąć się pięciu kluczowych działań.

 

  1. Od kandydatów na przyszłych partnerów na terenie Stanów Zjednoczonych będziemy wymagać zatrudnienia przynajmniej dwóch wykwalifikowanych osób czarnoskórych, kobiet lub będących przedstawicielami innych grup niedostatecznie reprezentowanych (jeżeli jest to możliwe).

  2. W związku z systemowymi nierównościami społecznymi, w przypadku braku możliwości znalezienia dostawców zatrudniających wykwalifikowanych pracowników czarnoskórych, płci żeńskiej lub będących przedstawicielami innych grup niedostatecznie reprezentowanych, wybrani dostawcy zostaną poproszeni o przesłanie jasnego planu działań na rzecz zwiększenia różnorodności, jako jednego z kryteriów dołączenia do naszej sieci dostawców. Innymi słowy, jeżeli nie znajdziemy nowych dostawców zatrudniających pracowników będących przedstawicielami grup niedostatecznie reprezentowanych, od istniejących dostawców będziemy wymagać zwiększenia różnorodności zatrudnienia. Oczekiwanie od istniejących dostawców wdrożenia konkretnych działań na rzecz promowania różnorodności związanych z praktykami biznesowymi, takimi jak zatrudnianie, zakupy, czy kultura pracy, zwiększy nasz wpływ na otoczenie.  

  3. Ułatwimy współpracę z firmą Logitech dostawcom zarządzanym przez osoby czarnoskóre, kobiety lub przedstawicieli innych grup niedostatecznie reprezentowanych poprzez skrócenie terminów płatności i ograniczenie zakresu obowiązków na umowie. Dostawcy zarządzani przez przedstawicieli grup niedostatecznie reprezentowanych to często małe firmy borykające się z różnymi przeszkodami we współpracy z korporacjami, które ograniczają ich konkurencyjność, nie wspominając o możliwości osiągnięcia sukcesu! Zobowiązujemy się usunąć te przeszkody, aby dać takim dostawcom równą szansę osiągnięcia sukcesu. 

  4. Nie poprzestaniemy na punktach 1, 2 i 3. Nawiążemy współpracę z korporacjami o podobnych poglądach, grupami działającymi na rzecz szerzenia różnorodności (takimi jak National Minority Supplier Development Council) oraz międzynarodowymi grupami wsparcia (takimi jak WeConnect), aby jeszcze bardziej wspierać czarnoskórych, kobiety i przedstawicieli grup niedostatecznie reprezentowanych wewnątrz naszej sieci i poza nią, także poprzez programy pożyczek oraz inwestycji.

  5. Począwszy od dzisiaj zobowiązujemy się stworzyć program rozwoju dostawców zarządzanych przez osoby czarnoskóre, kobiety i będące przedstawicielami pozostałych grup niedostatecznie reprezentowanych. Na początek do programu corocznie zostanie wybranych od 5 do 10 firm, którym zaoferujemy usługi doradcze, projekty pilotażowe, dostęp do sieci oraz środki kapitałowe. W planach jest, aby niektóre elementy wsparcia były dostępne poprzez program wolontariatu w czasie wolnym, na którego temat więcej informacji podamy niebawem.  

Wstępnie skoncentrujemy się na wdrożeniu tych pięciu działań na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie istnieją najbardziej uznane grupy wsparcia. Tam najłatwiej będzie nam śledzić wpływ naszych działań oraz najszybciej zaobserwujemy ich pozytywne rezultaty. W tym czasie będziemy dalej uczyć się, a gdy nasz model będzie skuteczny, wprowadzimy go na całym świecie.


Jesteśmy przekonani, że będziemy wspierać i promować różnorodność w ramach naszej bazy dostawców w sposób bardziej sprawiedliwy. Tak samo jesteśmy przekonani, że dzięki bardziej różnorodnej bazie dostawców, będziemy jeszcze bardziej konkurencyjną firmą.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy