Bruksvilkår

Pangea temporary hotfixes here

Vilkår for bruk

Disse bruksvilkårene ("vilkår") er en juridisk avtale mellom deg og Logitech, og gjelder din bruk av denne Nettsiden, enten som besøkende, innholdsleverandør eller registrert bruker. Bruken av, publisering av informasjon på, og tilgang til denne Nettsiden skjer med forbehold om at du overholder disse vilkårene. Du bør derfor lese vilkårene nøye før du bruker denne Nettsiden. Logitech forbeholder seg retten til å begrense eller avslutte din tilgang til Nettsiden, eller avslutte eller avvise registreringen din fordi du har unnlatt å overholde vilkårene og policyene for denne Nettsiden, inkludert disse vilkårene, eller uansett årsak, når som helst.

NÅR DU LOGGER PÅ OG BRUKER DENNE NETTSIDEN, SÅ GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV DISSE VILKÅRENE. DERSOM DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE, SÅ MÅ DU IKKE BRUKE ELLER POSTE INFORMASJON PÅ DENNE NETTSIDEN PÅ NOE VIS.

Endringer av disse vilkårene

Logitech kan endre, redigere, oppdatere, legge til og fjerne deler av disse vilkårene når som helst. Les gjennom disse Vilkårene med jevne mellomrom for å se etter endringer. Hvis du fortsetter å bruke denne Nettsiden etter at det har blitt publisert endringer, regnes dette som at du godtar disse endringene.

Endringer på denne nettsiden

Vi forsøker hele tiden å forbedre denne Nettsiden og gjøre den enda mer nyttig for deg, og derfor kan vi legge til flere tjenester eller endre på de eksisterende tjenestene. Hvis Logitech utfører slike endringer, gjelder disse vilkårene også de nye tjenestene og endringer av eksisterende tjenester.

Brukerinformasjon

Du vil bli bedt om å oppgi personlige opplysninger for å bruke visse deler av denne Nettsiden som f.eks. fornavn, e-postadresse, passord, by, region, lands- eller postnummer. Du står helt og holdent ansvarlig for å holde kontoopplysningene dine hemmelig, inkludert passordet, og du har ansvar for all aktivitet som skjer på kontoen din. Du samtykker i å gi Logitech beskjed øyeblikkelig dersom kontoen eller passordet har blitt brukt uten din tillatelse, eller dersom det oppstår andre sikkerhetsbrudd. Du kan bli holdt ansvarlig for tap som påføres Logitech eller andre brukere eller besøkende på denne Nettsiden dersom en annen person bruker din Logitech-ID, passordet ditt eller kontoen din.

Du kan ikke under noen omstendigheter bruke andres Logitech-ID, passord eller konto uten uttrykkelig tillatelse og samtykke fra innehaveren av Logitech-ID-en, passordet eller kontoen. Logitechs brukerkonto og passord er kun ment for personlig bruk og bør ikke deles. Gruppebaserte og generiske kontoer er forbudt. Logitech kan ikke og skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår på grunn av manglende overholdelse av disse forpliktelsene.

Personvernerklæring

Logitech respekterer ditt ønske om personvern og sørger for å beskytte den personlige informasjonen du gir oss. Du finner Logitechs personvernerklæring på www.logitech.com/privacy. Ved å bruke denne Nettsiden, samtykker du til vilkårene i vår personvernerklæring.

Logitech har truffet sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjon som kontrolleres av Logitech. Disse sikkerhetstiltakene er beskrevet i vår personvernerklæring.

Selv om Logitech har tatt de forholdsreglene som står beskrevet i personvernerklæringen vår for å sørge for at personopplysningene dine kun leveres og oppgis i henhold til personvernerklæringen, kan ikke Logitech garantere at personopplysningene du oppgir kan fanges opp og dekrypteres av andre.

Støttefora, blogger samt rangeringer og anmeldelser

Logitech har opprettet støttefora, blogger, fellesskapsområder og gruppediskusjoner på engelsk (for øyeblikket), slik at du kan dele opplevelsene dine, stille og/eller besvare spørsmål, dele anmeldelser av Logitech-produkter og -tjenester og mer (samlet kalt "Nettsamfunn"). Vi setter pris på at Logitechs nettfellesskap gjenspeiler de varierte bakgrunnene til brukerne og at det er et interessant sted for å lære, dele og samhandle. For å opprettholde denne fellesskapsånden har vi angitt noen kjerneprinsipper og retningslinjer på engelsk. Disse skal følges av alle medlemmer, deltagere, bidragsytere og brukere. Disse retningslinjene er en del av Vilkårene. Du finner dem på www.logitech.com/support/guidelines.

Innhold

Alt av tekst, bilder, grafiske/visuelle grensesnitt, varemerker, logoer, musikk, lyder, kunst, fotografier og datamaskinkode («innholdet»), inkludert, men ikke begrenset til, utformingen, strukturen, utvalget, koordineringen, uttrykket, «hvordan det ser ut og føles» og inntrykket av samt oppsettet til innholdet på denne Nettsiden, eies, kontrolleres eller lisensieres av Logitech. Alt innholdet av denne typen er beskyttet av lover for produktdesign, opphavsrett, patenter og varemerker samt ulike andre lover for åndsverk og utilbørlig konkurranse. Med mindre en annen avtale gjelder viss del av innholdet (f.eks. lisensavtale for programvare, tjenestevilkår osv.), gir Logitech deg hermed begrenset tillatelse til å bruke innholdet etter disse vilkårene såfremt innholdet kun er til personlig, ikke-kommersiell informasjonsbruk.

Med mindre dette er uttrykkelig tillatt i en aktuell avtale eller i selve innholdet, kan ikke noe av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, ompubliseres, lastes ned, vises, postes eller sendes i noen form eller med noen metoder, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk eller mekanisk overføring, fotokopiering, opptak eller andre metoder, med mindre Logitech og/eller den aktuelle eieren gir uttrykkelig tillatelse til dette på forhånd. Du kan heller ikke «speile» noe innhold på denne Nettsiden eller en annen server uten Logitechs uttrykkelige og skriftlige godkjenning på forhånd.

Publisering av brukerinnhold

Det kan være mulig å publisere innhold på visse områder på denne Nettsiden, blant annet opplevelser, erfaringer, råd, anbefalinger, meninger, informasjon, meldinger eller annet materiale («Ditt innhold»). Vær oppmerksom på at disse områdene er offentlige og ikke konfidensielle. Du kan kun publisere innhold på offentlige områder der du har tillatelse til å publisere. Du kan ikke publisere innhold som bryter disse Vilkårene eller noen rettighet til en tredjepart.

Logitech gjør ikke krav på eierskap av innholdet som du publiserer. Men når du publiserer innhold på offentlige områder på denne Nettsiden, så gir du Logitech og deres tilknyttede selskaper, partnere og distributører evigvarende, ugjenkallelige, vederlagsfrie rettigheter til å bruke, kopiere, vise frem, utføre, distribuere, tilpasse, skape avledede verk av, viderelisensiere og reklamere for innholdet ditt i et hvilket som helst medium og på hvilken som helst måte, samt til å bruke og viderelisensiere ditt navn, din fremstilling, biografi, stemme, video og bilde av deg (hvis det gjelder) for å knytte dine publiseringer til deg. Vi oppmuntrer deg til å komme med tilbakemeldinger i tillegg til innholdet ditt. Du godtar at vi kan, på hvilken som helst måte og uten begrensninger, bruke alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager og andre tilbakemeldinger du gir oss om Nettsiden og Logitechs produkter og tjenester, og at Logitech fortsetter å eie alle immaterielle rettigheter som vi oppretter og som er basert på eller inneholder din tilbakemelding.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Du kan IKKE gjøre følgende når du bruker Nettsiden vår:

 • Forhindre eller hemme andre brukere fra å bruke og kose seg på Nettsiden
 • Publisere eller overføre ulovlig, bedragersk, injurierende, rasistisk, kjønnsdiskriminerende, obskønt, pornografisk, profant, truende, støtende, hatsk, krenkende eller annen betenkelig informasjon
 • Publisere eller overføre informasjon som består av eller oppmuntrer til ulovlig adferd, kan føre til erstatningsansvar, medføre uautorisert utøvelse av profesjonelle tjenester eller på annen måte bryte lokale, nasjonale eller utenlandske lover og regler, inkludert, uten begrensninger, USAs lover og regler for eksportkontroll
 • Bruke varemerkene «Logitech» eller «Logi» eller andre varemerker, logoer og symboler i bruker- og skjermnavnet ditt, eller på noen som helst annen måte som antyder at du jobber for eller er tilknyttet Logitech
 • Late som du selv er eller er representant for noen andre eller utgi deg for å være noen som helst annen person eller organisasjon
 • Krenke personvernet, de personlige rettighetene eller eiendomsrettighetene til noen som helst annen person eller organisasjon
 • Publisere eller overføre reklamer, oppfordringer, kjedebrev, pyramidespill eller Ponzi-svindel, investeringsmuligheter eller -planer eller annen uoppfordret kommersiell kommunikasjon (bortsett fra når Logitech har gitt uttrykkelig tillatelse) eller delta i utsending av søppelpost, phishing eller DOS-angrep
 • Publisere, overføre, gjenskape, distribuere eller på annen måte utnytte informasjon, programvare eller annet materiale som du får tak i via denne Nettsiden til kommersielle formål (bortsett fra når leverandøren av slik informasjon, programvare eller annet materiale har gitt uttrykkelig tillatelse til dette)
 • Bruke Nettsiden til å generere trafikk for andre nettsider
 • Krenke immaterielle eiendomsrettigheter eller lignende rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, varemerker og patenter, som tilhører andre personer eller organisasjoner
 • Laste opp, publisere, overføre, gjenskape eller på noen som helst måte distribuere informasjon, programvare eller annet materiale som anskaffes via denne Nettsiden, som er beskyttet av opphavsrett eller andre immaterielle eiendomsrettigheter eller avledede verk basert på dette, uten å først skaffe tillatelse fra rettighetseieren
 • Laste opp, publisere, overføre, gjenskape eller på noen som helst måte distribuere deler av denne Nettsiden eller avledede verk av dette uten skriftlig tillatelse fra Logitech på forhånd, ettersom denne Nettsiden er beskyttet av USAs og internasjonale lover om opphavsrett.
 • Utføre handlinger som utgjør en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Nettsidens infrastruktur eller Logitechs systemer eller nettverk, eller andre systemer eller nettverk som er tilknyttet til denne Nettsiden eller til Logitech
 • Forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifiserende informasjon for å skjule opprinnelsen av en melding eller overføring du sender til Logitech på eller via Nettsiden eller andre tjenester som tilbys via denne Nettsiden
 • Bruke roboter, edderkopper, skrapere eller andre automatiserte metoder for tilgang til denne Nettsiden eller tjenester for noe som helst formål uten vår uttrykkelige og skriftlige tillatelse. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for indeksering eller oppdatering av søkemotorer
 • Publisere eller overføre informasjon eller programvare som inneholder et virus, en trojansk hest, en dataorm eller noen annen skadelig komponent
 • Publisere eller overføre informasjon, filer eller programvare som inneholder blant annet virus, trojanske hester, dataormer, reklameprogram, spionprogram, forbrytersk programvare, graffititagger på nett, dropper, rotsett, tasteloggerprogram, boter eller annen skadelig programvare eller programelementer
 
Koblinger til tredjeparts nettsteder og tjenester

Logitech forsøker å gi deg detaljerte og nyttige ressurser og denne Nettsiden kan inneholde koplinger til tredjeparts nettsteder som ikke er under tilsyn av Logitech. Logitech har intet ansvar for innholdet eller produktene som leveres på disse nettsidene, koplinger som måtte finnes der eller eventuelle endringer eller oppdateringer av disse nettsidene. Logitech tilbyr disse koplingene til deg som en tjeneste, og at vi har tatt med en kopling innebærer ikke at Logitech samtykker til, garanterer eller påtar seg noe ansvar for innholdet eller produkter på tredjeparts nettsted.

I forbindelse med din bruk av denne Nettsiden kan du bli gjort oppmerksom på tjenester, produkter, tilbud og kampanjer som er levert av tredjepart, og ikke av Logitech. Hvis du bestemmer deg for å bruke tredjepartstjenester eller -produkter, er du selv ansvarlig for å gjennomgå og forstå vilkårene og betingelsene som gjelder for tredjepartens tjeneste eller produkt. Du godtar at tredjeparten, og ikke Logitech, er ansvarlig for ytelsen av tredjeparts tjenester eller produkter.

Ingen plikt til å overvåke

Logitech har rett til, men ikke ansvar for, å overvåke og/eller fjerne nettsideinnhold som stammer fra andre. Selv om visse fellesskapsområder og også andre områder kan bli overvåket av saklighetsgrunner, har vi ingen forpliktelse til å forhåndsevaluere innhold og er ikke ansvarlige for at slikt innhold blir publisert. Vi forbeholder oss retten til å nekte publisering, redigere publisert innhold og fjerne innhold av hvilken som helst grunn. Logitech er heller ikke ansvarlig for mislykket eller forsinket fjerning av innhold.

Prosedyre for melding om brudd på opphavsrett

Hos Logitech respekterer vi andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at ditt opphavsrettbeskyttede arbeid er kopiert og gjort tilgjengelig via Nettsiden på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss for å rapportere mulig krenkelse av opphavsretten. Når du kontakter oss, ber vi om at du oppgir følgende opplysninger til opphavsrettsansvarlig hos Logitech:

 • En fullstendig beskrivelse av det opphavsrettbeskyttede arbeidet eller åndsverket du mener er krenket
 • En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som har tillatelse til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller det aktuelle åndsverket
 • En beskrivelse av hvor materialet du mener er krenkende, befinner seg på webområdet 
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • En erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes representant eller av lov
 • En erklæring signert av deg, under ed, om at ovennevnte opplysninger i meddelelsen er nøyaktige og at du er rettmessig eier av opphavsretten eller åndsverket eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettens eller åndsverkets eier

 

Opphavsrettsansvarlig hos Logitech kan kontaktes via hvilken som helst av kontaktene som er nevnt nedenfor:

I USA
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Inc.
    7700 Gateway Blvd.
    Newark, CA 94560, USA

Utenfor USA
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Europe S.A.
    EPFL – Quartier de l’Innovation
    Daniel Borel Innovation Center
    CH - 1015 Lausanne

På e-post

http://support.logitech.com/response-center

Henvendelser som ikke er relevante for påstanden om brudd på opphavsretten, vil ikke få svar.

GARANTIFRASKRIVELSE

MED MINDRE DET UTTRYKKELIG ER GITT TILLATELSE TIL NOE ANNET, OG SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, TILBYS DENNE NETTSIDEN OG ALT MATERIALE, ALL INFORMASJON, ALLE PUBLISERINGER, MENINGER ELLER TJENESTER PÅ DENNE NETTSIDEN ELLER LENKET FRA DENNE NETTSIDEN, «SOM DE ER» OG «ETTER SOM DE ER TILGJENGELIGE», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, OG LOGITECH OG LOGITECHS LEVERANDØRER, TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER OG PARTNERE (HERETTER KALT «LEVERANDØRER») FRASKRIVER SEG HERVED ENHVER GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET, TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MANGLENDE OVERHOLDELSE OG TITTEL. LOGITECH REPRESENTERER IKKE, STØTTER IKKE OG GODKJENNER IKKE NØYAKTIGHET, RELEVANS ELLER PÅLITELIGHET I RÅD, MENINGER, UTTALELSER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES, LASTES OPP ELLER DISTRIBUERES GJENNOM NETTSIDEN. LOGITECH OG LOGITECHS LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTI FOR AT DETTE NETTSTEDET OPPFYLLER DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, AT TILGANGEN TIL DENNE NETTSIDEN ELLER INFORMASJONEN, PUBLISERINGENE, MENINGENE ELLER TJENESTENE SOM ER LENKET FRA DENNE NETTSIDEN VIL VÆRE UAVBRUTT, LEVERT I TIDE, SIKKER ELLER FEILFRI, ELLER AT RESULTATER AV SLIK BRUK VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE ELLER VÆRE PASSENDE FOR DINE FORMÅL. LOGITECH KAN IKKE SIKRE AT FILER ELLER ANDRE DATA SOM DU LASTER NED FRA DETTE NETTSTEDET, VIL VÆRE FRIE FOR VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE, INFEKSJON ELLER SKADELIGE FUNKSJONER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALT AV VIRUS, SKADELIG PROGRAMVARE, TROJANSKE HESTER, ORMER, REKLAMEPROGRAMMER, SPIONPROGRAMMER, FORBRYTERSK PROGRAMVARE, GRAFITTITAGGERE PÅ NETT, TASTELOGGERE, ROBOTER ELLER ANNEN SKADELIG PROGRAMVARE ELLER SKADELIGE PROGRAMDELER. I TILLEGG ER IKKE LOGITECH ANSVARLIG FOR ADFERDEN TIL TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER ELLER PARTNERE, HVERKEN PÅ INTERNETT ELLER UTENFOR INTERNETT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON MOTTATT AV LOGITECH, LOGITECHS LEVERANDØRER, ELLER SOM ER SKAFFET TIL VEIE PÅ ANDRE MÅTER, VIL ENDRE DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN. Enkelte lands lovgivning tillater ikke disse begrensningene, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

ANSVARSBEGRENSNING

DU HAR UTTRYKKELIG FORSTÅTT OG GODTAR AT LOGITECH (ELLER LOGITECHS TJENESTEMENN, DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKAPER, AGENTER, STEDFORTREDERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER ANSATTE) IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER ELLER SPESIELLE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALL SKADE SOM ET RESULTAT AV TAPT BRUK, DATA, FORTJENESTE ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM LOGITECH HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DENNE NETTSIDEN, FJERNING ELLER NEDLEGGELSE AV NETTSIDEN, UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLDET PÅ DENNE NETTSIDEN, I ERKLÆRINGER ELLER ADFERDEN TIL TREDJEPARTER PÅ DENNE NETTSIDEN, INSTRUKSJONER, INFORMASJON ELLER TJENESTER LEVERT AV ELLER LENKET FRA DENNE NETTSIDEN, ELLER ALLE ANDRE SAKER SOM ER RELATERT TIL DENNE NETTSIDEN. LOGITECHS OG LOGITECHS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR ETHVERT KRAV RELATERT TIL BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE DEN TOTALE SUMMEN AV UTGIFTER, HVIS DET ER NOEN, SOM DU HAR BETALT TIL LOGITECH I LØPET AV FOREGÅENDE ÅR, FOR DEN SPESIFIKKE TJENESTEN DET GJELDER, ELLER KR. 100, AVHENGIG AV HVILKET BELØP SOM ER MINST. I visse verneting, som New Jersey, er det ikke tillatt med disse begrensningene. De ovennevnte begrensningene gjelder derfor ikke i New Jersey og kan også være ugyldige i ditt verneting.

Erstatning

Du skal sikre, forsvare og beskytte Logitech, Logitechs tilknyttede selskaper og deres respektive tjenestemenn, ansatte og agenter, fra/mot alle fordringer, krav, skader, kostnader og forpliktelser, inkludert rimelige advokatutgifter, gjort av noen tredjepart på grunn, eller som følge, av dine handlinger eller unnlatelser som følge av at du krenker disse vilkårene når du bruker denne Nettsiden. Logitech forbeholder seg retten til å egenhendig påta seg forsvaret og kontrollen av alle saker der du er erstatningspliktig, og du samtykker i å samarbeide så langt det rimelig er påkrevd i forsvar av ethvert krav. Foregående vilkår om fritak fra erstatningsansvar gjelder ikke hvis kravene, fordringene, skadene, kostnadene eller forpliktelsene oppstår som følge av at Logitech opptrer skjødesløst, bedragersk eller forsettlig påfører skade eller bryter loven.

Informasjon om bruk

Logitech kan offentliggjøre informasjon vi har om deg (inkludert din identitet), alle overføringer eller all kommunikasjon fra deg og din bruk av denne Nettsiden eller tjenester gjort tilgjengelig på denne Nettsiden, hvis vi avgjør at slik offentliggjøring er nødvendig for å (1) etterkomme beslutninger i rettsprosesser, (2) etterkomme krav fra enhver etterforskning eller klage på din bruk av denne nettsiden, (3) håndheve disse bruksvilkårene, (4) svare på påstander om at slike data krenker andres rettigheter, eller (5) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for Logitech, Logitechs ansatte og besøkende eller brukere av denne Nettsiden, inkludert Logitechs kunder og offentligheten.

Logitech forbeholder seg retten til å når som helst kunne avdekke informasjon som Logitech mener er nødvendig for å etterkomme gjeldende lovgivning, rettsprosess eller forespørsel fra myndigheter. Logitech kan også oppgi informasjon om deg dersom Logitech avgjør at relevant lovgivning krever eller tillater slik avdekking, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for å forhindre bedrageri.

Opphør

Du samtykker i at Logitech, etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel, kan avslutte din tilgang til Nettsiden og/eller blokkere din fremtidige tilgang til Nettsiden hvis vi fastslår at du har brutt disse bruksvilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer som kan være tilknyttet din bruk av Nettsiden, eller av andre årsaker som kan inkludere men ikke er begrenset til (1) forespørsler fra politi eller andre offentlige etater, (2) en forespørsel fra deg om å slette kontoen din, (3) avbrytelse eller materielle endringer av Nettsiden eller tjenester tilbudt på eller via Nettsiden, eller (4) uventede tekniske utfordringer eller problemer.

Dersom denne avtalen sies opp, vil restriksjonene angående innhold eller materiell som vises på Nettsiden, og representasjoner og garantier, erstatninger og begrensninger av forpliktelser angitt i disse bruksvilkårene, gjelde etter oppsigelse. Hvis du er misfornøyd med Nettsiden eller noen av tjenestene som kan tilbys av Logitech, er ditt eneste rettsmiddel å avslutte denne avtalen.

Hvis Logitech eventuelt går til søksmål mot deg som et resultat av dine brudd på disse bruksvilkårene, vil Logitech ha rett til å kreve deg for, og du godtar å betale, alle rimelige advokatutgifter og kostnader knyttet til et slikt søksmål, i tillegg til eventuelle pålegg eller rettferdig oppreisning gitt til Logitech. Du godtar at Logitech ikke vil være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter grunnet opphevelsen av din tilgang til Nettsiden.

Gjeldende lovgivning

Disse vilkårene og din bruk av Nettsiden er underlagt lovene i USA og lovene i delstaten California, uten hensyn til konflikter mellom lovbestemmelser. Alle krav og handlinger må fremmes til riktig statlig eller føderal domstol i Santa Clara County, California, og du må samtykke i og underkaster deg personlig juridiksjon i disse domstolene for å prosedere ethvert krav eller enhver handling. Du frasier deg alt forsvar med hensyn til mangel på personlig jurisdiksjon samt rettssted.

Annet

Det kan hende at Logitech overdrar disse Vilkårene til et datterselskap eller et tilknyttet selskap, eller som del av et salg til, sammenslåing med eller annen overføring av Logitech til en annen enhet. Du kan ikke overdra denne avtalen. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Logitech angående dette saksforholdet, og styrer din bruk av denne Nettsiden. Dersom Logitech ikke opprettholder eller håndhever alle bestemmelsene i disse vilkårene, betyr ikke det at disse bestemmelsene oppgis. Hvis en del av disse vilkårene blir erkjent ugyldig, er partene likevel innforstått med at intensjonene til partnerne gjenspeiles i bestemmelsen, og resten av vilkårene skal gjelde fullt og helt. Uavhengig av eventuelle vedtekter eller lover som sier det motsatte, bortsett fra i New Jersey, skal ethvert krav eller søksmål som følge av eller relatert til bruk av denne Nettsiden eller vilkårene, legges frem innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppsto, ellers frafalles retten til slike krav permanent.

Denne nettsiden eies og drives av Logitech.

Logitech oppdaterte disse vilkårene i august 2016.