IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

SEKRETESS- OCH SÄKERHETSPOLICY

Vi uppdaterar vår integritetspolicy den 1 april 2018. Klicka här för att förhandsgranska.

Logitech värnar om kundernas integritet och har därför sammanställt denna integritets- och säkerhetspolicy (Policyn) för att ge tydligare information om hur Logitech använder och skyddar dina personuppgifter på webbplatsen www.logitech.com (Webbplatsen). Läs igenom denna sida och kontakta oss på support.logitech.com/response-center om du har frågor eller synpunkter.

Om du vill rapportera några säkerhetsproblem med någon av Logitechs produkter ska du skicka dem till infosec@logitech.com. Vår GPG-nyckel är här.

TRUSTe-integritetscertifiering

INFORMATIONSINSAMLING
SÅ HÄR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER
KONTROLL OCH GRANSKNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
SKYDD AV INFORMATION
ÄNDRINGAR I POLICYN
COOKIES

 

INFORMATIONSINSAMLING

Lämna personuppgifter

I vissa fall ombeds du att registrera dig på Webbplatsen och uppge personuppgifter, till exempel när du laddar ner program, registrerar nya produkter, vill ha tillgång till produktinformation, funktioner och program eller loggar in på sidor som kräver behörighet. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress, postadress, kreditkortsnummer m.m. Du kan också få uppge demografisk information som utbildning, inkomst och om du är privat- eller företagsanvändare. Eftersom du anger informationen manuellt vet du exakt vad du ska ange i samtliga fall. Du kan använda huvuddelen av Webbplatsen även om du väljer att inte registrera dig och ange personuppgifter. Tyvärr får du dock inte tillgång till de delar som kräver registrering.

Barns personuppgifter

Logitech samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från användare under 13 år. Om det skulle uppdagas att sådan information finns lagrad i systemet vidtas lämpliga åtgärder för att radera informationen.

Automatisk informationsinsamling

Logitech samlar automatiskt in viss information i serverloggarna om användarnas maskin- och programvara när de besöker Webbplatsen. Denna information utgörs bland annat av användarnas IP-adresser, operativsystem, beskrivning av eventuella anslutna Logitech-produkter och hur de används, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider, Internetleverantör och webbplatser med länkar till Logitechs webbplats.

Logitech och dess tjänsteleverantörer samlar in icke-personlig information om hur du använder vår Webbplats. Detta görs med hjälp av cookies, sammantagna internettaggar (t.ex. webb-beacon) och annan teknologi samt navigeringsinformation. Vi samlar också in information som webbadressen till den webbplats du besökt tidigare, vilka webbsidor du besöker på Webbplatsen samt eventuell överföringsinformation (nedladdningar, förfrågningar m.m.). Informationen används för att kartlägga din interaktion på Webbplatsen och hjälper oss att optimera vår marknadsföringsresurser, bland annat de annonser som används på andra webbplatser baserade på din aktivitet på Webbplatsen.

Klicka här för att hantera inställningar för mottagande av målinriktade annonser.Observera att oavsett vilka inställningar du väljer kommer du fortfarande att se icke-anpassade annonser.Du kan även ställa in webbläsaren så att du meddelas när en cookie ställs in, eller för att neka eller ta bort cookies helt och hållet. Detta kan dock leda till att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.

Funktioner för sociala medier

På Webbplatsen finns det tjänster för sociala medier, till exempel Facebooks Gilla-knapp samt widgetar, bland annat Dela-knappen (benämns gemensamt Funktioner). Dessa Funktioner kan samla in din IP-adress och vilken sida du besöker på vår webbplats och kan även skapa en cookie för att Funktionen ska fungera ordentligt. Dessa Funktioner kommer antingen från tredje part eller direkt från vår webbplats och gör att du kan skriva inlägg om dina aktiviteter på Webbplatsen i din profil och dela det med andra i ditt nätverk. Du använder dessa Funktioner enligt sekretesspolicyn för det företag som erbjuder dem.

Enkel inloggning

Logga in på Webbplatsen med dina inloggningsuppgifter från sociala nätverk som Facebook eller Linkedin. Tjänsterna autentiserar din identitet och ger dig möjligt att välja om du vill dela viss information, som namn och e-postadress, för att fylla i inloggningsfältet automatiskt. Tjänster som Facebook gör det möjligt för dig att skriva inlägg om dina aktiviteter på Webbplatsen i din profil och dela det med andra i ditt nätverk.

Produktinköp

Kundvagnen och kassan ser ut som på www.logitech.com men de betalningsuppgifter som du skickar på dessa sidor, inklusive kreditkortsinformation, samlas in av vår betalningshanterare och inte av Logitech. Vår betalningshanterare har endast behörighet att samla in och använda informationen i syfte att erbjuda denna tjänst.

Vi rekommenderar att du läser betalningshanterarens sekretesspolicy. Den finns i vår insamlade information.

Överst på sidan

SÅ HÄR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER

Personuppgifter

Logitech använder endast dina personuppgifter i det syfte du lämnade ut dem åt oss (t.ex. teknisk support när du lämnade ut information i det syftet). Vi använder informationen för att kontakta dig, antingen via Internet eller e-post. (Enda undantaget är service- och uppföljningsmeddelanden, t.ex. angående tillfällig stängning av ett system, problem med produkter eller byten, påminnelser om lösenord och information efter att du har köpt en produkt.)

Om du skickar personlig information till tredje parts webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats omfattas din information av deras sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att noga läsa igenom sekretesspolicyn på alla webbplatser du besöker.

Användning av uppgifter som inte är personliga

Vi använder också anonyma aggregerade data för att generera statistik och rapporter som används i diverse affärssammanhang. Vi delar ibland aggregerade anonyma uppgifter med våra marknadsföringspartner för att kunna erbjuda alla våra kunder produkter och tjänster de kan vara intresserade av samt för att förbättra vår service och kommunikation.

E-postmeddelanden

Logitech skickar regelbundet e-postmeddelanden om produkter och tjänster till användarna. Vi använder även spårningspixlar för att fastställa, på aggregerad nivå, hur många som öppnar våra e-postmeddelanden.

Safe Harbor och spridning av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in på Webbplatsen kan lagras och bearbetas i USA eller något annat land där Logitech eller dess filialer, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att sådan information förs ut ur landet. Logitech följer de principer om integritetsskydd (U.S.-E.U. Safe Harbor Framework och U.S.-Swiss Safe Harbor Framework) beträffande insamling, användning och förvaring av personuppgifter från EU:s medlemsländer och Schweiz som har tagits fram av USA:s handelsdepartement. Logitech har intygat att vi följer Safe Harbors sekretessprinciper avseende meddelanden, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning. Gå till www.export.gov/safeharbor om du vill veta mer om Safe Harbor-programmet och se Logitechs certifiering.

Logitech följer även Europeiska kommissionens standardklausuler för överföringar mellan registeransvariga och till registerförare som är etablerade utanför EU/EES.

Vi varken delar, idkar handel med, hyr ut, säljer eller avslöjar på annat sätt vår kund- eller användarinformation till oberoende företag. Vi röjer dina uppgifter endast enligt följande:

  • Vi anlitar anslutna och oberoende tjänsteleverantörer för att tillhandahålla din tjänst, inklusive Logitech Inc. som är certifierad enligt EU/CH-US Safe Harbor-programmet, vilket anges ovan och ingår i databehandlingsavtal med EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Vi kan till exempel använda en e-posttjänstleverantör som skickar dig e-postmeddelanden å våra vägnar. Samtliga tjänsteleverantörer har strikta sekretessförpliktelser och behandlar dina uppgifter endast å våra vägnar och enligt våra anvisningar.
  • Vi använder redigerade eller avidentifierade uppgifter men endast efter att vi har redigerat dem på sådant sätt att mottagarna inte kan identifiera dig eller koppla uppgifterna till dig.
  • Emellertid kan vi röja uppgifterna i syfte att skydda dig eller våra lagstadgade rättigheter eller i enlighet med vad som krävs enligt lagen, domstolsbeslut eller av statliga myndigheter.
  • Vi kan också dela uppgifterna med ett annat företag som vi planerar att gå samman med eller låta oss köpas upp av eller med en annan organisation om denna är involverad i en fusion, överföring eller försäljning av våra tillgångar eller företag.
  • Vi avslöjar inte din personligt identifierbara information av några andra skäl utan att först ha erhållit ditt samtycke, till exempel via e-post, en klickbar länk, möjlighet att tacka nej via Internet eller på något annat sätt.
  • Om du publicerar information på de offentliga delarna av vår webbplats, exempelvis i forum, på bloggar eller andra delar, så har vem som helst tillgång till informationen. Vi kan också återpublicera informationen efter eget gottfinnande och i enlighet med våra användningsvillkor.
  • I syfte att skydda och försvara Logitechs rättigheter eller egendom, inklusive företagets webbplats.

I den händelse vi röjer dina personuppgifter enligt ovanstående så kommer vi att kräva av utomstående organisationer att de skyddar och upprätthåller dem i enlighet med villkoren i Policyn.

Förbjudet avslöjande

Med undantag av de fall som angetts ovan röjer inte Logitech personuppgifter för någon tredje part, däribland annonsörer, utan ditt uttryckliga samtycke.

Överst på sidan

KONTROLL OCH GRANSKNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan uppdatera eller ta bort/inaktivera vissa uppgifter som gäller dig om du kontaktar oss på något av sätten nedan:

Telefon: +1 510 795 8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Postadress: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Webbplats: http://www.logitech.com/subscribe

Du kan även använda dessa kontaktuppgifter om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter från bloggen, i forumen eller från andra delar på Webbplatsens. Det kan hända att vi inte har möjlighet att ta bort delar av eller alla personuppgifter och då meddelar vi dig om varför. Om du vill slippa få marknadsföringsmeddelanden kan du följa uppsägningsanvisningarna i det e-postmeddelande du har fått eller besöka sidan för prenumerationshantering på Webbplatsen. Logitech svarar på din begäran om granskning av den information vi har registrerat om dig inom 30 dagar från det att vi mottagit begäran.

När vi frågar efter personligt identifierbar information så har du möjlighet att tacka nej till att informationen används i vissa syften. Vi sparar din information så länge som ditt konto är aktivt eller under den tid som behövs för att erbjuda dig tjänsterna. Vi sparar och använder informationen i enlighet med vad som krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Överst på sidan

SKYDD AV INFORMATION

Vi värnar om att skydda dina personuppgifter. Ett antal säkerhetstekniker och -rutiner, bland annat SSL-kryptering, används för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller spridning.

Kontakta oss på support.logitech.com/response-center om du har frågor eller klagomål gällande vår policy och praxis. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du hänvisa ditt integritetsklagomål respektive tvist till relevant statlig eller nationell dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion.

Överst på sidan

ÄNDRINGAR I POLICYN

Logitech uppdaterar emellanåt Policyn. Inför mer omfattande ändringar, eller ändringar som påverkar hur Logitech använder dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig innan ändringarna genomförs. Vi kommer inte under några omständigheter att göra ändringar som minskar skyddet av de personuppgifter som redan samlats in utan att först inhämta ditt samtycke.

Användare bör läsa igenom Policyn med jämna mellanrum för att hålla sig à jour med hur Logitech värnar om användarnas integritet.

Tack för att du är intresserad av Logitech och våra produkter.

Reviderat den 14 juni 2016

Cookies

Vår webbplats använder cookies: små textfiler som kan läsas av en webbserver i domänen som placerade cookien på din hårddisk. Klicka här för mer information.